Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Historie Utfordring nr. 1 – prisstigning SSB indeksen ”Drift og vedlikehold av veier i alt” Prisstigning på gjennomsnittlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Historie Utfordring nr. 1 – prisstigning SSB indeksen ”Drift og vedlikehold av veier i alt” Prisstigning på gjennomsnittlig."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Historie Utfordring nr. 1 – prisstigning SSB indeksen ”Drift og vedlikehold av veier i alt” Prisstigning på gjennomsnittlig 9,99 % fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008. Dette er 7,9 % høyere enn prisjustering i BK sitt budsjett – og utgjør et reelt kutt på 4,2 millioner kroner.

3 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Samferdsel: Nøkkeltall 2006

4 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Brutto driftsutgifter – 64,4 mill.kr.

5 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 HP 2008 - 2011 Følgende prioritering fra hp: 1.Oppgaver som gir bedre trafikksikkerhet 2.Oppgaver som gir bedre fremkommelighet 3.Oppgaver som gir bedre tilgjengelighet 4.Oppgaver som forskjønner (renhold i senterområder, fjerne tagging etc.) Sandvika vil bli prioritert her.

6 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Andre utgifter fordelt på formål

7 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008

8 Vinterdrift kan deles inn i: – Primær aktiviteter Brøyting Strøing Salting Gatevarme – Sekundær aktiviteter – nedprioritert i HP 2005 – 2008 Etterrydding (fresing og bortkjøring) Høvling Reduksjon vil gå ut over primæraktivitetene –Dårligere trafikksikkerhet –Dårligere fremkommelighet Innspill for diskusjon – innføring av piggdekkavgift. Oslo finansierer vinterdriften gjennom denne avgiften

9 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Driften delt i to 1.Strøm og nettleie 2.Drift og vedlikehold Mørke lamper Mørke områder Kabelfeil Mastekontroll Konsekvens ved redusert vedlikehold er flere mørke lamper over lengre perioder 0,5 mill til Bærum velforbund

10 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008

11 Fordeling av inntekter Vei og trafikk (19,4 mill. kr.)

12 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Avgiftsparkering –Takene ved Helgerudgården, endring fra 2 t gratis til 1 t gratis. Dette gir økt inntekt med 0,3 millioner kroner –P-anleggene ved Helgerudgården, endring fra 2 t gratis til 1 t ”gratis”. Dette gir økt inntekt 0,7millioner kroner –Andre tiltak er også vurdert Kadettangen – avgift fra 1 time Henie Onstad – avgift fra 1 time Gateparkering Sandvika – avgift til kl 20/ 17. Øke øvrige p-avgifter med 1/ 2 kr. Detaljert forslag legges fram i høst.

13 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Investering

14 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Veidekkefornyelse –Budsjett 2008: 9 mill, behov 12 mill Opprustning bruer og konstruksjoner (5 mill) Diverse prosjekter (6 mill 2008/5 mill) –Trafikksikkerhet –Universell utforming –Kollektiv –Grunnerverv –Parkeringsautomater

15 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Hvordan bidra til kommunens økonomiske utfordringer uten at dette –Reduserer trafikksikkerheten. –Fører til økte utgifter i fremtiden. –Gir uakseptabel framkommelighet.

16 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Klimaendringer – mildere, mer nedbør, skiftende temperatur. Miljøutfordringer knyttet til økende trafikk, støy, støv, forurensing. Strukturelt vedlikehold.

17 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Po 63 Samferdsel forslag til endringer 20082009201020112012 Tømming av søppelkasser og søppelplukking dekkes av renovasjonsgebyret. -0,8 Tømming av sandfang/ sluk dekkes av va- gebyret -0,7 Diverse parkeringstiltak økt inntekt. -2,7 Priskompensasjon sommer og vinterdrift kommunale veier. +4,2

18 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 20082009201020112012 Tømming av søppelkasser og søppelplukking dekkes av renovasjonsgebyret. -0,8 Tømming av sandfang/ sluk dekkes av va- gebyret -0,7 P-Helgerudgårdens tak endres fra 2 til 1 t gratis. -0,3 Helgerud p-anlegg for øvrig fra 2 til 0 t gratis. -0,7 Kadettangen fra 4 t gratis til avg. fra første time. -0,1 Henie Onstad fra 4 t gratis til avg. fra første time. -0,3 Forlenge tiden på gateparkering i Sandvika til kl 20/17. -0,3 Øke avgiften på alle øvrige plasser med 2 kr pr time. -1,0 Kompensert prisvekst over kommunens 4,2 PO 63 – mulige endringer i hp 2009 - 12


Laste ned ppt "Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Historie Utfordring nr. 1 – prisstigning SSB indeksen ”Drift og vedlikehold av veier i alt” Prisstigning på gjennomsnittlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google