Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Refleksjoner fra havbruksnæringen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Refleksjoner fra havbruksnæringen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Refleksjoner fra havbruksnæringen
Jon Arne Grøttum Direktør Havbruk

2 Fremtidig utvikling av havbruksnæringen
Staten - gi mulighet til utvikling Kommunen - legge til rette for utvikling

3 Foto: Namdal Akvasenter
Nettverket for fjord og kyst kommuner en mulighet Så langt fokus på økonomi Bør kunne bli et samarbeidsforum for andre problemstillinger Overordnede problemstillinger knyttet arealbruk Strømmodeller Sonearbeid Stimulere til en samhandling som sikrer en økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig utvikling

4 Stort potensiale En vitenskapsrapport – Akademirapporten - er nettopp publisert. Denne estimerer mulighet for en verdiskapning i Norge på > 500 mrd Merke seg at halvparten kommer fra laksefisk Andre som leverandørindustrien og marine ingredienser og marine alger vil spille en viktig rolle Laksen som vil kunne være motoren i denne utvikling -> både for kompetanse og kapital

5 Må få utfordre – for å kunne utvikle
Kilde: Aqualine

6 Hvordan blir morgendagens havbruk?

7

8

9 Hvordan skal potensialet realiseres?
En vekst må være økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig. En forståelse og aksept for at matproduksjon vil sette økologiske fotavtrykk En forutsigbar vekst for produksjon av laksefisk. Veksten bør komme som en økning per tillatelse. Som for nye konsesjoner vil næringen betale for vekst

10 Kilde: Nofima

11 Konsekvensene for kysten
Aktivitet og sysselsetning langs kysten Styrke kystsamfunn Bedre logistikkløsninger Forutsigbar økonomisk bidrag til kommunene Antatt prising på 10 millioner per konsesjon 5 % årlig vekst 50 % inntektene tilbakeføres til kommunene Tilsvare et bidrag på 250 millioner per år til kommunene

12 Betydelig sysselsetningseffekt
Ringvirkninger fra en lokalitet med 4 konsesjoner 53 årsverk direkte og indirekte Kjøper varer og tjenester for 62 millioner og fiskefôr for 68 millioner. Kilde: Nofima

13 Sysselsetning Antall ansatte øker nå proporsjonalt med produksjonen
Kilde: Fiskeridirektoratet, FHL

14 Effekten av driften av Nova Sea
Nova Sea kjøpte varer og tjenester i 2012 og 2013 fra eksterne aktører for 2.66 milliarder kroner, hvorav innkjøp fra bedrifter tilhørende kommuner i Nordland fylke utgjør nesten 2.2 milliarder kroner. Vi har beregnet andelen av sysselsettnings-effekten for disse innkjøpene på et utvalg av bedriftene, som gir 124 årsverk. Kilde: Nofima

15 Innlandsordførene støtter villaksnæringene

16 Vil kystkommunene hjelpe havbruksnæringen?

17 Takk for oppmerksomheten Jon Arne Grøttum
Foto: Jon Arne Grøttum


Laste ned ppt "Refleksjoner fra havbruksnæringen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google