Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KVU KS1 Konseptvalg utredning Ekstern kvalitets- sikring av KVU Departement Statens vegvesen, Jernbaneverket - fagetater Regjering Beslutning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KVU KS1 Konseptvalg utredning Ekstern kvalitets- sikring av KVU Departement Statens vegvesen, Jernbaneverket - fagetater Regjering Beslutning."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 KVU KS1 Konseptvalg utredning Ekstern kvalitets- sikring av KVU Departement Statens vegvesen, Jernbaneverket - fagetater Regjering Beslutning

3 BESLUTN. OM KS1 KVUKS 1 BESLUTNING NEI Prosessen KOMMUNEDEL PLAN REGULERINGS- PLAN KS 2 JA ANLEGG BYGGE PLAN

4 KVU-metode ● Situasjonsbeskrivelse ● Behovsvurdering ● Samfunnsmål og effektmål ● Krav ● Mulighetsanalyse ● Konsepter ● Mål- og kravoppnåelse ● Samfunnsøkonomisk analyse ● Andre virkninger ● Drøfting ● Anbefaling

5 Situasjon 2011 og 2040

6 Konsept 1 Miljøpakke Investeringskostnad: kr. 650 mill.

7 Investeringskostnad: kr. 3,2 mrd. Konsept 2 Fremkommelighet, nordgående havneveg

8 Konsept 3 Fremkommelighet, sørgående havneveg Investeringskostnad: kr. 3,3 mrd.

9 Konsept 4 Kollektiv Investeringskostnad: kr. 1,5 mrd.

10 Konsept 5 Kombinert Investeringskostnad: kr. 3,2 mrd.

11 Anbefaling - tiltaksoversikt

12 Oppnåelse av mål og krav

13 Utbyggingsrekkefølge Fase 1: Kollektiv- og sykkeltiltak Fase 2: Nordgående havneveg fra Kransen til Patterød, inkludert forbedret E6-kryss Fase 3: - Nordgående havneveg fra Blinken til Kransen - Havneringen og Klostertunnelen - 4 felt ved Årvoll

14 KS1 (Terramar og Oslo economics) ● Anbefaler konsept 5 (med forbehold) ● Anbefalt konsept i KVU gir stor investering med begrenset nytte ● Anbefaler «nullalternativet» til resultatene fra annen planlegging foreligger (KVU Oslofjordkryssingen, Rv 19, ny jernbanetunnel og stasjon, Moss havn).


Laste ned ppt "KVU KS1 Konseptvalg utredning Ekstern kvalitets- sikring av KVU Departement Statens vegvesen, Jernbaneverket - fagetater Regjering Beslutning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google