Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens vegvesen, Jernbaneverket - fagetater Konseptvalg utredning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens vegvesen, Jernbaneverket - fagetater Konseptvalg utredning"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Statens vegvesen, Jernbaneverket - fagetater Konseptvalg utredning
KVU Statens vegvesen, Jernbaneverket - fagetater Konseptvalg utredning Ekstern kvalitets- sikring av KVU Departement KS1 Beslutning Regjering

3 Prosessen BESLUTNING BESLUTN. OM KS1 KVU KS 1 NEI JA KOMMUNEDEL PLAN
REGULERINGS- PLAN BYGGE PLAN KS 2 ANLEGG

4 KVU-metode Situasjonsbeskrivelse Behovsvurdering
Samfunnsmål og effektmål Krav Mulighetsanalyse Konsepter Mål- og kravoppnåelse Samfunnsøkonomisk analyse Andre virkninger Drøfting Anbefaling

5 Situasjon 2011 og 2040

6 Investeringskostnad: kr. 650 mill.
Konsept 1 Miljøpakke Investeringskostnad: kr. 650 mill.

7 Konsept 2 Fremkommelighet, nordgående havneveg
Investeringskostnad: kr. 3,2 mrd.

8 Konsept 3 Fremkommelighet, sørgående havneveg
Investeringskostnad: kr. 3,3 mrd.

9 Investeringskostnad: kr. 1,5 mrd.
Konsept 4 Kollektiv Investeringskostnad: kr. 1,5 mrd.

10 Investeringskostnad: kr. 3,2 mrd.
Konsept 5 Kombinert Investeringskostnad: kr. 3,2 mrd.

11 Anbefaling - tiltaksoversikt

12 Oppnåelse av mål og krav

13 Utbyggingsrekkefølge
Fase 1: Kollektiv- og sykkeltiltak Fase 2: Nordgående havneveg fra Kransen til Patterød, inkludert forbedret E6-kryss Fase 3: - Nordgående havneveg fra Blinken til Kransen - Havneringen og Klostertunnelen - 4 felt ved Årvoll

14 KS1 (Terramar og Oslo economics)
Anbefaler konsept 5 (med forbehold) Anbefalt konsept i KVU gir stor investering med begrenset nytte Anbefaler «nullalternativet» til resultatene fra annen planlegging foreligger (KVU Oslofjordkryssingen, Rv 19, ny jernbanetunnel og stasjon, Moss havn).


Laste ned ppt "Statens vegvesen, Jernbaneverket - fagetater Konseptvalg utredning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google