Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medbestemmelsesmøte 17.12.14 Informasjon Foto: Crestock.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medbestemmelsesmøte 17.12.14 Informasjon Foto: Crestock."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medbestemmelsesmøte 17.12.14 Informasjon Foto: Crestock

2 Budsjett 2015 og Økonomiplan er landet Drift og investeringer Reduserte ungdomskull bidrar til driftsinnsparing –Nedgang i antall elever og lærlinger –Endring i søknadsmønster fra yrkesfag til studiespesialisering Sektorens store investeringsprosjekt er finansiert –Samlokalisering Polarsirkelen vgs. –Samlokalisering Vest-Lofoten vgs. –3. vgs. i Bodø. 2

3 Viktige endringer i økonomiplanen Steigenmodellen er finansiert t.o.m. 2016. Enkel evaluering vil bli gjennomført Avvikling av praksisapparat knytt til landbruksutdanning på Kleiva er forskjøvet til 2016. Et utvalg skal i gang for å finne veien videre. Oppstart av 3. vgs. i Bodø er forskjøvet 1 år, til 2016. Ny utredning som også skal si noe om nybygg.

4 Ny tiltak i økonomiplanen Innsparinger –Elevdatamaskiner som følge av redusert elevtall og rimeligere maskiner –Sammenslåing karrieresenter og studieverksted, evt OPUS –Effekt drift og gevinstuttak. Bl.a. nytt skoleadministrativt system –Voksenopplæringsforbundet inkl. overføring fra næring mister tilskudd Nye tiltak –Alternativ VG3 i skole er finansiert. –Økt lærlingtilskudd og prøvenemdshonorering. –Prosjektfinansiering av arbeidet med bachelorgodkjenning for Nordland kunst- og filmfagskole. –Innføring av nytt skoleadministrativt system

5 5 Nedgang i antall elever og lærlinger (1) Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antall 16 til 18- åringer vil reduseres noe i årene fremover. Sammenlignet med 2014 vil reduksjonen tilsvare ca. 10 % i 2018. Vi kan anta at reduksjon i elevkull også betyr reduksjon i elevtall. Det antas at en elevtallsreduksjon kan gi en besparelse på om lag 48 mill. kr. i 2018. Dette betyr færre ansatte i sektoren dvs. omstilling

6 Omstillingsutvalget HR avdelinga, Utdanningsavdelinga, tillitsvalgte Se på Hvor antas elevtallsreduksjonen komme og når ? Hvordan er alderssammensetning, kompetansesammensetning på de skolene der vi får elevtallsreduksjon Se dette i sammenheng med rekrutteringsbehov og rekrutteringsutfordringer Se dette i sammenheng med organisering

7 Hvordan tilpasse oss de nye rammene Omstillingsgruppe nedsettes primo 2015 Arbeidet med strukturtilpasning må gis ennå større fokus Utdanningsavdelinga må se på tildelingssystemet for spesialundervisning Det settes i gang en prosess knyttet til sammenslåing av studieverksted, karrierresentere, evt Opus, - brev til skolene på nyåret Ren gevinstrealisering. Utdanningsavdelinga starter opp.


Laste ned ppt "Medbestemmelsesmøte 17.12.14 Informasjon Foto: Crestock."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google