Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 1 Økonomiplan 2006-2009, supplert noe med forslag til Statsbudsjett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 1 Økonomiplan 2006-2009, supplert noe med forslag til Statsbudsjett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 1 Økonomiplan 2006-2009, supplert noe med forslag til Statsbudsjett 2006 og gjetninger om virkning av ”rød-grønt” opplegg

2 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 2 Underskudd ikke noe nytt i Levanger

3 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 3 Én forklaring på utfordringene våre de siste årene Med alderssammensetning og inntektssystem fra 1999 ville vi i 2005 hatt 25 mill mer rammetilskudd!

4 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 4 Beregna utgiftsbehov - grafisk Hver % utgjør ca 4,5 mill kr årlig

5 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 5 Den totale nedbemanningen 99-04 Skole har redusert med 32 årsverk, omsorg med 23 årsverk. De resterende 68 årsverk er tatt ut fra administrasjon, barnehage, renhold, vaktmestre,teknisk drift osv. Det ligger nedlegging av etater, skoler, barnehager, svømmehall, kjøkken osv i tallene

6 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 6

7 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 7 Folketallsforventninger skole

8 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 8 Rammer

9 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 9 Rammer Reduksjon på 5,5 mill, eller 1,2%

10 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 10 Avsetning før fordeling Diff 1 mill, 0,2 %,-2,3% reellt

11 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 11 Fordeling av ramme Sparingskravet er satt til 1%. Mest for administrasjon og felleskostnader. Minst for pleie – og omsorg. Oppvekst har fått 1% reell red, men får beholde helårseffekt av skolenedlegging i sentrum (ca 2 mill mer i 2006 enn i 2005)

12 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 12 Investeringer

13 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 13 Hovedgrep – sammendrag Fortsatt effektivisering og nedbemanning. Pleie og omsorg får en ramme som budsjett 2005, korrigert for forventa lønns- og prisvekst. Oppvekstsektoren beholder helårseffekten av Strukturendringen 2005 (nedlegging av Levanger Skole) Storsatsing på rehabiltering av ungdomsskolene uten å øke lånegjelda Det settes ned et utvalg som får som mandat å utarbeide en skolebruksplan. Våren 2006 gjennomføres en ny organisasjons- og tjenestegjennomgang med basis i funnene fra underveisevalueringen av ”Forny 2001”. En mindre oppjustering av eiendomskatt i 2006- 2007 for å kunne nedbetale underskudd disse to årene

14 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 14 Kommuneopplegget 2006 Realvekst i samlede inntekter 2,9 mrd. kr (drøyt 1¼ pst.) Frie inntekter 1,9 mrd. kr - inkl. 400 mill. kr til nye læremidler Barnehager 1,1 mrd. kr Psykiatri 400 mill. kr De 1,9 mrd i + på landet blir 3 mill – for Levanger (se regneark)

15 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 15 Frie inntekter øker med 1,9 mrd. kr Kommunene 1 350 mill. kr –inkl. 400 mill. kr til nye læremidler Fylkeskommunene 550 mill. kr –vekst i elevtallet i videregående opplæring

16 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 16 Kunnskapsløftet Totalt 1,6 mrd. kr til Kunnskapsløftet Viktigst for kommunene: 600 mill. kr til kompetanseutvikling –av dette 375 mill. kr til skoleeier 400 mill. kr til nye læremidler 190 mill. kr til timetallsutvidelsen –helårseffekt

17 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 17 Nye læremidler – 400 mill. kr Brutto utgifter for kommunene 1,9 mrd. kr Ordinære, årlige utgifter 240 mill. kr Utskifting av læremidler over 3 å

18 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 18 Barnehager 6 400 barn på venteliste ved inngangen til 2006 Økende etterspørsel – vanskelig å anslå nøyaktig behov Foreslår 7 600 nye heltidsplasser til barn under 3 år i 2006

19 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 19 Investeringsrammer for skoleanlegg og kirkebygg Skoleanlegg 2002-2009: 15 mrd. kr Kirkebygg – videreføring av rammen fra 2005 på 500 millioner

20 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 20 Statsbudsjettet – videre prosess Tilleggsproposisjon om lag 10. november ”Senest den 20. november skal finanskomiteen avgi innstilling…” ”Stortinget skal behandle innstillingen innen en uke…” ”Fagkomiteenes budsjettinnst. skal [...] behandles senest 15. desember”

21 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 21 Virkning av ny regjeringa? For oss blir dette ca 10 mill mer enn med Bondevik II. Disse bør ikke brukes før en vet hvordan barnehagereform, stillingsauke i helsevesen, skatt og rente slår ut! Vi har fortsatt udekka underskudd!


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere 31.10.05 1 Økonomiplan 2006-2009, supplert noe med forslag til Statsbudsjett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google