Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 TERTIALRAPPORT 1 / 2003 1.Kommentarer til den økonomiske situasjonen 2.Risikopunkter 3.Handlingsplan for økonomisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 TERTIALRAPPORT 1 / 2003 1.Kommentarer til den økonomiske situasjonen 2.Risikopunkter 3.Handlingsplan for økonomisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 TERTIALRAPPORT 1 / 2003 1.Kommentarer til den økonomiske situasjonen 2.Risikopunkter 3.Handlingsplan for økonomisk kontroll A.Tiltak under gjennomføring B.Økte inntekter C.Kostnadsreduserende tiltak D.Betinget investeringspause

2 2 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 1.Kommentarer til den økonomiske situasjonen 2002 viste underskudd på 290 mill og vekst mot slutten av året Iverksatte driftsdempende tiltak med effekt i 2003 på vel 100 mill. i bydeler og byrådsavdelinger Negativt prognoseavvik 2003 – 330 mill. I tillegg en del risikopunkter

3 3 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 1. Kommentarer til den økonomiske situasjonen Revidert nasjonalbudsjett gir mindreinntekter på skatt og rammetilskudd for Bergen med 66 mill. Byrådet vil foreslå andre tiltak enn generelle kutt Finansutgifter/-inntekter viser negativt avvik i forhold til revidert budsjett (47 mill.) Underskudd i de private institusjonene (26,5 mill)

4 4 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 2. Risikopunkter Administrasjonsreserve – BKP Merutgifter pensjon 2003 Merutgifter til pensjon i private inst. Mindreinntekter Parkeringsselskapet

5 5 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 3. Handlingsplan for økonomisk kontroll A. Tiltak som er gjennomført og under gjennomføring B. Økte inntekter C. Kostnadsreduserende tiltak D. Betinget investeringspause

6 6 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 A. Tiltak som er gjennomført og under gjennomføring Skjerpede budsjett og gjennomførings- rutiner Tiltak i bydeler og byrådsavdelinger med en effekt i størrelsesorden 100 mill

7 7 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 B. Økte inntekter Økt egenbetaling hjemmehjelptjenester Lørdagsparkering Skatteaksjon Billettpriser kultur og idrettsanlegg Automatinntekter Eiendomsskatt

8 8 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 B. Økte inntekter BetalingssatserHelårsvirkningDelårsvirkning 2003 Økt egenbetaling hjemmehjelp10 000 0002 500 000 Lørdagsparkering2 000 000500 000 Skatteaksjonen2 700 000675 000 Billettpriser - kultur750 000190 000 Billettpriser - idrettsanlegg550 000140 000 Automatinntekter250 00060 000 Fryse barnehagepris 5 000 000 Eiendomsskatt80 000 0000 SUM96 250 0009 065 000

9 9 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 C. Kostnadsreduserende tiltak Administrasjon Mer effektiv organisering i hht. bydelsmodell C – 20 mill. på årsbasis, 5 mill. effekt i 2003 Kommunerevisjon – harmoniseres med Trondheim – 1,8 mill.

10 10 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 C. Kostnadsreduserende tiltak Barnehager Flere barn i hver avdeling – 3 mill. på årsbasis, delårsvirkning anslått til 0,5 mill. ”Beste praksis” – potensiale opp mot 20 mill. pr. år

11 11 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 C. Kostnadsreduserende tiltak Skole Ikke endringer i rammetimetall En gruppe nedsettes for å vurdere kommunens skolestruktur, anbefaling høsten 2003 – mål ca. 10 mill., men effekt i år kan ikke påregnes

12 12 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 C. Kostnadsreduserende tiltak Sykehjem Sluttføring av Fantoft, Søreide og Løvåsen Avtalen med Hatlestad er sagt opp og kontraktsforholdet til Solhaug i Sund avvikles for å sikre drift av Søreide Godvik bygges ikke, men ant. plasser ved Løvåsen økes

13 13 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 C. Kostnadsreduserende tiltak Sykehjem Ikke finansielt grunnlag for å drifte 34 plasser ved Bergen røde kors Fullmakt til å redusere antall aldershjems-plasser for å sikre drift av eksisterende og nye sykehjemsplasser ”Beste praksis” – ca. 28 mill i året Ovennevnte tiltak: Ca. 100 mill. i året

14 14 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 C. Kostnadsreduserende tiltak Sosialtjeneste Bergen har høyt forbruk sammenlignet med de andre storbyene (satser og stønadslengde) Satsene utgjør merutgifter på 77 mill. sammenlignet med Trondheim Et utvalg settes ned for å fremarbeide forslag om innsparinger – reduksjon i utgiftene opp mot 40 mill. i påfølgende år

15 15 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 C. Kostnadsreduserende tiltak Kultur Enklere filialstruktur ved biblioteket – forventet helårseffekt på 2 mill.

16 16 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 C. Kostnadsreduserende tiltak Arealøkonomisering Det tas sikte på å hente ut effekter i størrelsesorden 10 mill. ved en gjennomgang av eksisterende arealbruk

17 17 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 D. Betinget investeringspause Investeringspause frem til fremleggelse av budsjett 2004 og økonomiplan 2004- 2008 for alle store tiltak som ikke er kontrahert. Reduksjon 2003: 230 mill. (25,3 n.f.) Siktemål 2004: 200 mill. (ca. 50 n.f.)


Laste ned ppt "1 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 TERTIALRAPPORT 1 / 2003 1.Kommentarer til den økonomiske situasjonen 2.Risikopunkter 3.Handlingsplan for økonomisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google