Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Thor-Wiggo Skille Videregående opplæring – mål og strategier Inger Lise Pettersen, seksjonsleder 10. Februar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Thor-Wiggo Skille Videregående opplæring – mål og strategier Inger Lise Pettersen, seksjonsleder 10. Februar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Thor-Wiggo Skille Videregående opplæring – mål og strategier Inger Lise Pettersen, seksjonsleder 10. Februar 2015

2 Videregående opplæring 16 videregående skoler, 40 undervisningssteder 9 200 elever 2400 lærlinger/100 lærekandidater ca. 900 voksne Nettskolen i Nordland 16 studieverksteder OPUS 9 regionale karrieresentre 6 fagskoler 2500 ansatte

3 Narvik vgs Frydenlund, Oscarsborg, Solhaugen Polarsirkelen vgs Kongsvegen, Mjølan, Moheia Bodin vgs: Mørkved Hadsel vgs Melbu, Stokmarknes Aust-Lofoten vgs Svolvær, Kabelvåg Knut Hamsun vgs Oppeid, Steigen Saltdal vgs: Rognan Meløy vgs Ørnes, Glomfjord, Inndyr Sandnessjøen vgs Sandnessjøen Mosjøen Marka, Mosjøen, Kippermoen Brønnøysund vgs Brønnøysund Våre videregående skoler: Andøy vgs Andenes Sortland vgs Sortland, Kleiva, Øksnes Vest-Lofoten vgs Leknes, Gravdal Bodø vgs Bodø Fauske vgs Fauske

4 Mål videregående opplæring St.meld. 31 (2007-08) Kvalitet i skolen: –Alle elever i grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter – i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv –Alle elever og lærlinger som er i stand til det skal gjennomføre vgo Program for bedre gjennomføring - nasjonal satsing Utviklingsmålene: fylkestingsvedtak (2013): Innen 2018 skal 75 % av elevene og lærlingene i Nordland gjennomføre og bestå videregående opplæring på normert tid pluss to år. Delmål 1: For overgangen fra Vg1 til Vg2 skal andelen elever med normal progresjon økes fra 80,4 i 2011 til 87 prosent innen 2018 Delmål 2: Andelen elever som går fra Vg2 yrkesfag til lære/Vg3 i skole skal økes fra 60,9 prosent i dag til 75 prosent innen 2018. Delmål 3: Andelen elever som slutter i løpet av skoleåret skal reduseres fra seks prosent i dag til fire prosent innen 2018.

5 Bedre læring – strategiplan 2014 - 2018 Profesjonell skoleledelse Skolebasert kompetanseutvikling Utvikling ledelsesmoduler – opplegg nye rektorer Kompetansetiltak analyseverktøy ( PULS) Profesjonell undervisning Kultur for analyse egen undervisning Nasjonalt kvalitetsnettverk – forbedre praksis. FYR, klasseledelse, vurdering for læring mm Profesjonell fag og yrkesopplæring Fast opplegg formidlingskoordinatorer på skolene Felles standard Prosjekt til fordypning Handlingsplan samfunnskontrakten - flere læreplasser Samarbeid skole - arbeidsliv

6 Kunnskapsgrunnlag for valg  Tilstandsrapport / annen resultatdata  Skolebesøk – samlerapport etter skolebesøk  Dialogmøter med opplæringskontorene  Elevundersøkelsen  Personalundersøkelsen  Skolenes tilbakemeldinger ifm regionale ledersamlinger og dialogmøter

7 Andre planer - strategier Strategisk plan kompetanseutvikling i vgo 2014 – 2017 Strategisk plan vgo for voksne 2014 – 2016 FT-sak 142/2014: Styrking vgs som regionale utviklingsaktører FT-sak 214/2014: Innovasjonsstrategi for Nordland 2014 – 2010 FT-sak 12/205: Status og videre utvikling av rådgivningstjenesten

8 Strategisk plan kompetanseutvikling i vgo 2014 – 2017  Økt bruk av skolebasert kompetanseutvikling  Økt samhandling med nærings- og arbeidslivet  Systematisk kartlegging og analyse av kompetansebehov  Forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap Øke andel lærere/ledere deltakelse Kompetanse for kvalitet Økt innsikt sammenheng opplæringsløpet Klasseledelse, vurdering for læring, digital kompetanse Veilederkorps (5 skoler), Naturfag/matematikk (2 skoler)

9 Strategisk plan vgo for voksne 2014 – 2016 Fleksible, tilgjengelige og tilpassede tilbud. Innen 2018 skal 80% av årskullene ha fullført og bestått innen 10 år Voksne minoritetsspråklige rett til videregående opplæring Kvalifiserende tiltak – norskopplæring minoritetsspråklige Bedre dokumentasjon og statistikk

10 Styrking vgs som regionale utviklingsaktører Forsøk samordning OPUS/studieverksted og karrieresenter i minst 3 regioner Treårig prosjekt samarbeid skole – arbeidsliv – utvikling nasjonalt digitalt verktøy 1.Utvikle hensiktsmessige/varige samarbeidsarenaer mellom skole og arbeidsliv. Mer velfungerende dimensjonering, flere læreplasser og mer bevisste utdanningsvalg 2.Utvikle/ta i bruk et nasjonalt digitalt verktøy for samarbeid mellom skole – arbeidsliv som skal inngå i utdanning.no. Samarbeid med Senter for IKT i utdanningen

11 Nasjonalt digitalt verktøy Samarbeidsarena og informasjonsbank LæreplasserArbeidsmarked Prosjekt til fordypning Rollemodeller mm Målgrupper EleverLærere og rådgivere Skoleeiere og bedrifter Med flere

12 Funksjonalitet Arbeidsmarkedet nasjonalt/lokalt –Brreg, NAV, Vigo, SSB, utdanning.no Hvem er (og hvem er ikke) lærebedrifter –Antall læreplasser (ikke nødvendigvis per bedrift) Partnerskapsarbeid skole - arbeidsliv –Begynne med prosjekt til fordypning.

13 Styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv Utvikle tilbudsstrukturen i vgo – utdanningstilbud og dimensjonering i samsvar med behovet i arbeidslivet Forsterke elevers og studenters kompetanse om innovasjon og nyskaping Økt samarbeid mellom UIN og næringslivet – styrke næringsrettet utdanning og forskning Innovasjonsstrategi for Nordland 2014 – 2010

14 Status og videre utvikling av rådgivertjenesten Sikre lærlinger/lærekandidater en rådgivningstjeneste Styrke den sosialpedagogiske rådgivningstjenesten – kompetanse/samordning. Vurdere ekstra ressurser Skolene vurderer deling av tjenesten Inngå formelle samarbeidsavtaler mellom grunnskoler og videregående skoler Forsterke og systematisere samarbeid skole og arbeidsliv Oppfølgingstjenesten – forbyggende arbeid. Målrettet bruk av tiltaksmidler Styrke tverretatlig samarbeid – helsefremmende vgs

15


Laste ned ppt "Foto: Thor-Wiggo Skille Videregående opplæring – mål og strategier Inger Lise Pettersen, seksjonsleder 10. Februar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google