Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans ASSS- MAKRO Arne Kiil- Bristol 19.11.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Byrådsavdeling for finans ASSS- MAKRO Arne Kiil- Bristol 19.11.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans ASSS- MAKRO Arne Kiil- Bristol 19.11.2014

2 Hovedtrekk i budsjettet: Vesentlig lavere pensjonspremie har gitt mulighet til å redusere tidligere innarbeidet rammekutt i 2015 Pensjonskostnaden reduseres betydelig mer enn pensjonspremien – ønske om å fondere forskjellen som er av midlertidig karakter (foreslått avsatt 459 mill, 391 mill, 264 mill. og 110 mill i årene 2015-2018) Innebærer i praksis å gå bort fra ES- systemet fra 2003

3 Pensjonskostnadene i 2015 forventes å bli ca. 0,9 mrd. lavere enn budsjetterte pensjonskostnader i 2014 Reduksjonen fra 2014 skyldes flere forhold:  effekten av pensjonsreformen med leveaderrjustering og avkortet G- regulering innarbeides fra 2015 både for ordningen i OPF og SPK  at kvalitetssikringen av bestandstall med nytt HR system har gitt færre registrerte medlemmer i OPF  nye regler for uførepensjon, hvor staten tar en større del av kostnaden enn tidligere  at OPF de senere årene har oppnådd en høy avkastning. Som følge av nivåendringen fra 2014 til 2015 reduseres pensjonskostnadene fra ca 13% av de frie inntek-tene i 2014 til ca. 10% i 2015. Som andel av de frie inntektene forventes pensjonskostnadene å øke grad-vis utover i kommende økonomiplan til i underkant av 11 % i 2018.

4 Tabell 2.2 Endring i rammekuttet i 2015 fra vedtatt økonomiplan til Sak 1 2015 – fordelt pr sektor

5

6

7

8 Tabell 2.18 – Oversikt over hva byrådet foreslår som nye satsinger i investeringsbudsjettet:

9

10 Tabell 2.19 Investeringer i anleggsmidler Oslo kommune

11 Tabell 2.21 Finansiering av investeringsbudsjettet

12 Tabell 2.26 Forventet utvikling i rente- og avdragsutgifter 2015-2018 Oslo kommune

13 Tabell 2.27 Investeringer i anleggsmidler Oslo kommune fordelt pr objekt/kategori

14

15 2.3.4 Forventet utvikling av økonomisk handlefrihet i kommende økonomiplanperiode

16 Fig 2.5 Andelen pensjonskostnader og finanskostnader utgjør av de frie inntektene i perioden 2010-2018

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32


Laste ned ppt "Oslo kommune Byrådsavdeling for finans ASSS- MAKRO Arne Kiil- Bristol 19.11.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google