Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid skole-arbeidsliv Eirik Sundan Foto: Crestock.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid skole-arbeidsliv Eirik Sundan Foto: Crestock."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid skole-arbeidsliv Eirik Sundan Foto: Crestock

2 Tema Erfaringer fra PTF Samfunnskontrakten Prosjekt fagopplæring 22.04.20152

3 3 Samfunnskontrakten Målsetting: En hovedmålsetting for partene er flere læreplasser i privat og offentlig sektor, og partene forplikter seg til å gjennomføre tiltak for å oppnå dette Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% til 2015 (utg.pkt 2011) Øke antall voksne som tar fag- og svenneprøve Øke antall lærlinger som gjennomfører og består fag- og svenneprøven

4 22.04.20154 Samfunnskontrakten SKOLEEIER OG SKOLENE i samarbeid med dep og partene i arbeidslivet: Det skal lages realistiske intensjonsavtaler mellom skoler, opplæringskontor og lærebedrifter Bidra til å styrke forutsetningen for at elevene skal lykkes med opplæring Utvikle alternative Vg 3 – basert på samarbeid skole og arbeidsliv. (vekslingsmodellen, Steigenmodell) Bedre dimensjonering av tilbud i tråd med samfunnets behov. PTF (ny forskrift)PTF

5 Andel formidlet til læreplass/jmf målet i samfunnskontrakten 22.04.20155

6 Indikatorrapport samfunnskontrakten 2015 Størst økning i helse -og oppvekstfag Økning av nye lærekontrakter i Nordland Utd.programmet utmerker seg med den raskeste gjennomføringen (25 mnd) 65% av fagbrevene i 2013/14 var over 25 år Utviklingsmål for Nordland er «innen 2018 skal 75% av elever og lærlinger gjennomføre og bestå videregående opplæring på normert tid pluss to år» 22.04.20156

7 Indikatorrapport samfunnskontrakten 2015 Nordlandstall 22.04.20157

8 Prosjekt fagopplæring Formidlingskoordinator Vg3 i skole Samfunnskontrakten PTF-kurs/PTF-forum Samarbeid med opplæringskontor Instruktørkurs Fast tiltak fra 2015

9 Hva har vi lykkes med? Har bidratt til en økt formidling av både lærlinger og lærekandidater Økning i formidling til læreplass fra 727(2012) til 831(2014) Godt samarbeid med opplæringskontorene Større fokus på PTF, PTF-kurs og PTF-forum Alle skolene har en formidlingskoordinator Den store «søkerdagen» Større kunnskap om fagopplæringsordningen på skolene

10 Veien videre…. Samarbeid skole-arbeidsliv: Prosjektet har to hovedmål som henger nært sammen og understøtter hverandre: 1.Utvikle hensiktsmessige og varige samarbeidsarenaer mellom skole og arbeidsliv som skal bidra til en mer velfungerende dimensjonering, flere læreplasser og mer bevisste utdanningsvalg 2.Utvikle og ta i bruk et digitalt verktøy for samarbeid mellom skole – arbeidsliv som skal være en nasjonal pilot og inngå i utdanning.no 3.Det er videre beskrevet flere delmål. Hovedmål 2 forutsettes gjennomført i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen. 22.04.201510

11 Takk for oppmerksomheten! 22.04.2015


Laste ned ppt "Samarbeid skole-arbeidsliv Eirik Sundan Foto: Crestock."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google