Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Selskapsrett Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Selskapsrett Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Selskapsrett Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

2 Verneting Selskap stiftet i England Har filial i Norge (NUF) NUF kjøper noen varer fra et norsk selskap Kontrakten skal oppfylles i England Tvist om kontraktsoppfyllelse, selgeren saksøker kjøperen Hvilken domstol er kompetent?

3 Verneting Selskap stiftet i England Har filial i Norge (NUF) NUF kjøper noen varer fra et norsk selskap Kjøpet forutsetter styrets samtykke Spørsmål om styrevedtaket er gyldig Hvilken domstol er kompetent?

4 Kvalifikasjon Spørsmål om kontraktsoppfyllelse – er kontraktsrettslig Saksøktes alminnelige verneting Oppfyllelsesstedet Avtalt verneting

5 Kvalifikasjon Spørsmål om stiftelse, gyldighet, oppløsning av juridisk person eller om vedtak i deres styrende organer: selskapsrettslig Luganokonvensjon art 22 nr 2: Domstol ved selskapets sete (tvungent verneting)

6 Saksøktes alminnelige verenting/bosted Luganokonvensjon art 2: Bosted Art 60: Vedtektbestemte sete Hovedadministrasjon Hovedforrretningssted Tvl § 4-4: Hovedkontor ifølge registrering/filial, agentur, forretningssted i Norge

7 Sete Luganokonvensjon art 22 nr 2: Bestemmes av domstolens ipr

8 Bosted v sete Kontrakts-, erstatningsrett, alminnelig Roma I art 19 første ledd, Roma II art 23 første ledd: Hovedkontor Luganokonvensjon art 60: vedtektsbestemte sete, hovedadministrasjon, hovedforretningssted Tvl§ 4-4 tredje ledd: hovedkontor ifølge registrering; filial, agentur eller forretningssted i Norge Selskapsrett Luganokonvensjon art 22 nr 1: nasjonal ipr

9 Sete som tilknytningsfaktor Stiftelsesstedet –Danmark –Sverige –England –Tyskland innenfor EU Hovedsetes beliggenhet –Tyskland utenfor EU

10 Påvirkning fra EU Fri etablering Destinasjonslandet kan ikke kreve at EU-stiftet selskap oppfyller lokale krav –C-208/00 (Überseering) –C-167(01 (Inspire Art) –C-212/97 (Centros) Nasjonal rett bestemmer vilkår for fortsatt eksistens Stiftelseslandet kan kreve oppløsning ved utflytting C-81/87 (Daily Mail) C-210/06 (Cartesio) C-371/10 (National Grid) E-15/11 (Arcade) Kriteriene må være objektive og verifiserbare E-15/11 (Arcade)

11 Stiftelsesteori å foretrekke “Objektive og verifiserbare elementer” Forutsigbar Krever ikke renvoi

12 Norsk ipr Fregl § 1-2: selskap med hovedkontor i Norge er norsk Hovedkontor som hovedsete? Hovedkontor som vedtektsbestemt hovedkontor/registreringssted? –Hovedsete som forretningskontor (asl § 2-2 (1) nr.2), men forskjellig fra hovedadminsitrasjon?

13 Justisdepartmentet 1997/11163 E TO/ØØ 6.1.98 s. 4 «På bakgrunn av et så vagt rettskildemateriale er det etter vårt syn ikke holdepunkter for å utlede noen rettsregler som gir enklar og markert grense for når et selskap er å anse som norsk eller utenlandsk.[…] Konkret vurdering.»

14 ESA domstol E-15/11 (Arcade) avs 95 «objektive og verifiserbare elementer skal vurderes»

15 Sete som tilknytningsfaktor Stiftelsesstedet, eller Hovedsete, der hovedsete forstås som vedtektsbestemt hovedkontor


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Selskapsrett Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google