Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Individuell plan og koordinerende enhet Innspill til KOSTRA arbeidsgruppen 9.5.2011 Seniorrådgiver May Cecilie Lossius.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Individuell plan og koordinerende enhet Innspill til KOSTRA arbeidsgruppen 9.5.2011 Seniorrådgiver May Cecilie Lossius."— Utskrift av presentasjonen:

1 Individuell plan og koordinerende enhet Innspill til KOSTRA arbeidsgruppen 9.5.2011 Seniorrådgiver May Cecilie Lossius

2 | Ny/revidert registrering i KOSTA fra 2011/2012/ Individuell plan Det er et ønske at KOSTRA i fremtiden kan registrere: Antallet tjenestemottakere i kommunen som har en ”virksom individuell plan” (med virksom individuell plan menes individuell plan der bruker har fått oppnevnt en koordinator og at planarbeidet er igangsatt; at den skal være et aktivt verktøy for å koordinere tjenesteytringen til bruker, og at planen oppdateres regelmessig) Hvor mange tjenesteytere har rollen som koordinator Hvilken sektor kommer de fra Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering KOSTRA gir i dag svar på følgende spørsmål: Antall kommuner som har etablert koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering og hvordan de er organisert Det er et ønske at KOSTRA også kan registrer: Om koordinerende enhet er tillagt overordnet ansvar for individuell plan (henviser til § 7-3 i den nye helse- og omsorgstjenesteloven med utdyping i ny forskrift)

3 | Begrunnelse Måling og tallfesting av samhandlingstiltak – koordinert tjenestetilbud Føringer i samhandlingsreformen og nye bestemmelser i lover tilsier behov for registrering – særlig fokus på koordinering Rambølls rapport sier oss noe om omfanget av individuell plan og at kommunene ser behovet for oversikter og statistikker på feltet Koordinerende enhet sin rolle i å sikre god koordinering på individnivå Mulighet for å følge med på i hvilken grad koordinering gir gevinster på sikt

4 | Kartlegging av individuelle planer i landets kommuner Rambøll Management AS har gjennomføret en kartlegging av individuelle planer (IP) i landets kommuner på oppdrag for Helsedirektoratet 20 002 planer er innrapportert Ca 0,6 % av befolkningen har i gjennomsnitt en IP Så mange som 20 kategorier tjenester (eks.: psykisk helse, skolehelsetje., skole/barenhage, NAV, fastlege etc) steder) inngår i arbeidet med individuell plan i kommunene. Psykisk helsetj., helsestasjon, fysioterapi og skole/barnehage er oftest involvert Respondentene signaliserte at det er viktig for kommunene å ha god oversikt over arbeidet med individuell plan.


Laste ned ppt "Individuell plan og koordinerende enhet Innspill til KOSTRA arbeidsgruppen 9.5.2011 Seniorrådgiver May Cecilie Lossius."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google