Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 KOSTRA arbeidsgruppe IPLOS Møte SSB, 02. april 2009 Bjørn Gabrielsen, SSB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 KOSTRA arbeidsgruppe IPLOS Møte SSB, 02. april 2009 Bjørn Gabrielsen, SSB."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 KOSTRA arbeidsgruppe IPLOS Møte SSB, 02. april 2009 Bjørn Gabrielsen, SSB

2 2 Erfaringer: datainngang/innsending Ved utgangen av mars var det kun 7 kommuner som ikke har sendt inn IPLOS data (98,6 prosent har levert) Oppstartsproblemer knyttet til valg av navn på krypteringsnøkler – Nye lagt ut i begynnelsen av januar Et fagsystem hadde problemer med gjennomføre oppgraderinger Noen få kommuner fikk ikke åpnet sendemodul: Identifisert til å skyldes dedikerte linjer til SKD fra enkeltkommuner Et lite antall kommuner har hatt problemer med bruk av krypteringsprogrammet En del stopp i rutiner for mottak, men dette har ikke berørt kommunene Samlet inntrykk: Betydelig færre problemer enn tidligere og dermed svært få henvendelser fra kommunene

3 3 Datakvalitet Mer komplette data i 2008 –88 prosent av tjenestemottakerne er registrert med bistandsbehov. 82 prosent i 2007. –Andelen registrert med bistandsbehov betydelig høyere for brukere av de tradisjonelle pleie og omsorgstjenestene –Andel tjenesteregistreringer hvor timer/uken (obligatoriske) er fylt ut er gått opp fra 87 prosent i 2007 til 95 prosent i 2008 Nedgang i antall kommuner med ekstremavvik sammenlignet med KOSTRA 2006 Problemer knyttet til registrering av organisasjonsnummer (institusjonsopphold) ser ut til å ha blitt mindre fra 2007 til 2008

4 4 Kvalitet: Endringer relativt til KOSTRA

5 5 Faktaark Første gang det presenteres IPLOS opplysninger i KOSTRA faktaark Min hovedkonklusjon: Faktaarket er stort –Vedlikehold og kontroll tar lang tid –Trolig uoversiktlig for brukere Noen telefoner knyttet til prikking av data Tiden moden for begynne å hente ut gevinst av innføring av IPLOS registeret? Med innføring av IPLOS endres beslutningsprosess: Årlig møte i egen arbeidsgruppe i regi av Hdir

6 6 IPLOS relativt til regnskap Dagens problem: Regnskap er strømningstall mens situasjonen pr 31/12 er beholdning –Ved beregninger er det problematikk knyttet til sammenlikninger mellom strøm- og beholdningsdata SSB planlegger å starte arbeidet med å vurdere muligheter for å hente ut tall for beskriver forbruk av tjenester gjennom året: –Funksjon 254:Tildelte timer gjennom året –Funksjon 253: Antall oppholdsdøgn gjennom året Dersom data viser seg tilfredsstillende: Vurdere overgang så snart som mulig?

7 7 Arbeid utover året Rett over påske vil detaljerte feilmeldinger (individnivå) sendes til kommunene Arbeidsgrupper i regi av Helsedir som ser på ulike deler av statistikkproduksjonen (Pål): –Nytt samlemål –Statistikk 2010, herunder også rutiner og regler for uttrekk av ulik statistikk på tjenestetype I løpet av høsten 2009 innføres ny kravspesifikasjon for IPLOS –Utrulling av nye versjoner av fagsystemene i løpet av 2. halvår 2009 –Testinnsendinger med kontroller av innsendte data


Laste ned ppt "1 1 KOSTRA arbeidsgruppe IPLOS Møte SSB, 02. april 2009 Bjørn Gabrielsen, SSB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google