Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fürst og Høverstad ANS Helsedirektoratet: Data fra kommunalt arbeid for personer med rusmiddelproblem og/eller psykiske vansker Referansegruppemøte 21.01.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fürst og Høverstad ANS Helsedirektoratet: Data fra kommunalt arbeid for personer med rusmiddelproblem og/eller psykiske vansker Referansegruppemøte 21.01.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fürst og Høverstad ANS Helsedirektoratet: Data fra kommunalt arbeid for personer med rusmiddelproblem og/eller psykiske vansker Referansegruppemøte 21.01.10

2 Fürst og Høverstad ANS Dagsorden Bakgrunn og formål med prosjektet, Status når det gjelder rapportering innen psykisk helse og rus Tilnærming og opplegg for prosjektet Drøfting: - Hvilke tjenester og hvilke fagsystemer er aktuelle? Avtaler vedr. møter i referansegruppen framover

3 Fürst og Høverstad ANS Formål/mandat 1.Kartlegge hva som registreres vedr. tjenestemottakere med rusmiddel- og/eller psykiske vansker i fagsystemer som kommunene bruker i dag. 2.Vurdere muligheter for å registrere mer systematisk: - Mottakere av kommunale tjenester med psykiske vansker og/ eller rusmiddelproblemer. - Hvilke kommunale tjenester de mottar og i hvilket omfang. 3.Foreslå konkrete endringer i kommunenes KOSTRA- rapportering – basert på registrering i fagsystemer – på kort og på lengre sikt.

4 Fürst og Høverstad ANS Data om kommunalt arbeid overfor personer med rusmiddelproblemer – prosjekt 2009 Prosjekt gjennomført i 2009 med 11 kommuner og 2 bydeler i Oslo for å drøfte: - Hva er det relevant å vite om arbeid overfor personer med rusmiddelproblemer? - Prøverapportering - Konklusjoner: Forslag til arbeid med fremtidig rapportering.

5 Fürst og Høverstad ANS Observasjoner i prøverapporteringen Mange kommunale tjenester/enheter er involvert i tilbudet til personer med rusproblemer. Kravene til prøverapporteringen kom ”i etterkant”, ikke ”i forkant” av rapporteringen. Kommunene har i ulik grad fagsystemer der de etterspurte opplysningene er registrert. Data blir mest pålitelig i kommuner og på områder der det finnes fagsystemer som grunnlag for rapporteringen. Dette gjelder spesielt i større kommuner. Underrapportering på et område der ”rusproblemer” skal registreres (barnevernet). Merkelappen oppfattes som stigmatiserende.

6 Fürst og Høverstad ANS Forslag til fremtidig rapportering (1) 1Årsverk Rapporteringen begrenses til: - Årsverk innen sosialtjenesten som er ”øremerket” arbeid med råd/veiledning og oppfølging av personer med rusmiddelproblemer. - Årsverk som i minst 20 % av stillingen arbeider overfor personer med rusmiddelproblemer, knyttet til: - Boliger med fast bemanning - Miljøarbeidere og booppfølgere m.m. som yter praktisk hjelp og omsorg utenfor boliger med fast bemanning - Utekontakt og oppsøkende tjenester - Helsepersonell.

7 Fürst og Høverstad ANS Forslag til fremtidig rapportering (2) 2Sosialtjenesten - På kort sikt: Felles kodeverk for registrering av klientenes problemer (herunder ”rus”) som grunnlag for rapportering av økonomisk sosialhjelp. - På lang sikt: Felles standard og kodeverk for hvilke sosiale tjenester – utover økonomisk sosialhjelp – som skal registreres i sosialsystemene og rapporteres i KOSTRA.

8 Fürst og Høverstad ANS Forslag til fremtidig rapportering (3) 3Bo- og institusjonstilbud, praktisk hjelp og omsorg KOSTRA-skjema 13: Husstander med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser som får hjelp til overnatting, midler- tidige botilbud og kommunal bolig. Forslag til tilleggsrapportering: - Antall husstander med rusmiddelproblemer som får tilbud i bolig med fast bemanning. - Antall plasseringer i institusjoner etter LOST - Antall brukere som får praktisk hjelp/omsorg av øremerket personell utenfor bolig med fast bemanning. - NPR-data (antall brukere som er henvist til/antall brukere tatt inn til behandling i spesialisthelsetjenesten, gjennomsnittlig ventetid, antall oppholdsdøgn/-dager og antall polikliniske behandlinger)

9 Fürst og Høverstad ANS Forslag til fremtidig rapportering (4) 4Barnevern Oppfordring til bedring av dagens rapportering. 5Oppsøkende tjenester, helsetilbud, aktivitets-/fritids-/ut- dannings- og sysselsettingstiltak Forslag: Tiltakskatalog som idébank, jf. Nordnorsk kompetansesenterets utviklingsplaner.

10 Fürst og Høverstad ANS Problemstillinger i det foreliggende prosjektet: 1.Kartlegge aktuelle fagsystem der personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer registreres: - hvilke tjenesteområder? - hvilke opplysninger? - hvilke systemleverandører? 2.Utvikling av felles kodeverk og innhold i registrering og rapportering: - Koding av årsak til problemet/tjenestebehovet. - Hvilke tjenester skal registreres i fagsystemene.

11 Fürst og Høverstad ANS Tilnærming Drøftinger med referansegruppen og systemleverandører: 1. Hvilke tjenester har mottakere med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer? 2. Hvilke fagsystemer finnes på de aktuelle tjenesteområdene – og hvilke opplysninger om brukere og tjenester registreres? 3. Hva er det ønskelig å vite om mottakere og tjenester? 4. Hva er mulig å registrere vedr. mottakere og tjenester i fagsystemene – på kort og på lang sikt? 5. Felles kodeverk for aktuelle dataelementer.

12 Fürst og Høverstad ANS Drøfting 1 Innen hvilke tjenester har kommunene brukere/ tjenestemottakere med psykiske vansker og/eller rusmiddelproblemer? Har kommunen etablert egne enheter/virksomheter for arbeidet overfor personer med psykiske vansker og/eller rusmiddelproblemer?

13 Fürst og Høverstad ANS Drøfting 2 I hvilke fagsystemer registreres mottakere og tjenester innen de aktuelle tjenesteområdene? Tar kommunen ut statistikk/styringsdata om mottakere med psykiske vansker og/eller rusmiddelproblemer fra disse systemene?

14


Laste ned ppt "Fürst og Høverstad ANS Helsedirektoratet: Data fra kommunalt arbeid for personer med rusmiddelproblem og/eller psykiske vansker Referansegruppemøte 21.01.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google