Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORENKLING AV RAPPORTERINGS-, DOKUMENTASJON- OG RUTINEKRAV I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN OG INNEN FYSISK PLANLEGGING, AREAL OG MILJØ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORENKLING AV RAPPORTERINGS-, DOKUMENTASJON- OG RUTINEKRAV I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN OG INNEN FYSISK PLANLEGGING, AREAL OG MILJØ."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORENKLING AV RAPPORTERINGS-, DOKUMENTASJON- OG RUTINEKRAV I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN OG INNEN FYSISK PLANLEGGING, AREAL OG MILJØ

2 KORT OM FOU-PROSJEKTET En undersøkelse og kartlegging av rapporterings-, dokumentasjons- og rutinekrav i helse- og omsorgssektoren og innen fysisk planlegging, areal og miljø Formålet har vært å 1)Identifisere og kartlegge statlige krav til dokumentasjon, saksbehandling, systemer og prosedyrer (rutiner), samt kommunalt opplevde krav 2)Identifisere og kartlegge statlige rapporteringskrav til blant annet KOSTRA og IPLOS 3)Identifisere og foreslå reduksjon, forenkling og samordning av de identifiserte rapporterings-, dokumentasjons- og rutinekravene Dette er undersøkt gjennom omfattende dokumentstudier, kvalitative casestudier og workshops

3 ANALYTISK TILNÆRMING- KRITERIER FOR FORENKLING

4 KOMMUNENES SYN PÅ RAPPORTERINGS- OG DOKUMENTASJONSREGIMET En generell forståelse for behov for rapportering og dokumentasjonsplikten Men spørsmålsforvirring, hyppige endringer og uklar og inkonsistent begrepsbruk i rapporteringsskjemaene bryter ned motivasjon for fullstendig rapportering

5 HVEM TILFALLER NYTTEN AV RAPPORTERINGS- OG DOKUMENTASJONSREGIMET? Innen fysisk planlegging, areal og miljø knytter det seg asymmetrisk nytte til rapporteringen Innenfor helse- og omsorg er opplevd nytte minst like stor blant enheter/virksomheter i kommunene og blant statlig aktører

6 STORE OG HELHETLIGE GREP VIL GI BEST RESULTAT Bedre utnyttelse av teknologiske løsninger Kompatible saksbehandlingssystemer Utnyttelse av eksisterende registre

7 SAMKJØRE STATLIGE FORENKLINGSPROSJEKTER Denne undersøkelsen bør samkjøres med andre statlige forenklingsprosjekter Påhektes Tidstyvprosjektet i regi av Regjeringen og KMD KS via KommIT spesielt og SSB er viktig i arbeidet Andre sektormyndigheter må delta

8 ANDRE HELHETLIGE GREP Bedre bruk av infobrev fra SSB til kommunene Forbedre veiledningen til KOSTRA- rapporteringen Preprogrammere inn tidligere innmeldt data

9 FORENKLINGSTILTAK - BEGGE SEKTORER Forenklingstiltak Forbedre veileder og veiledning Stramme opp spørsmålsstilling og begrepsbruk Forbedre funksjonalitet gjennom bedre tilrettelegging i sakssystemer Forbedre spørsmål og begrepsbruk Unngå hyppige endringer av spørsmål Kommunisere statlig nytte av rapportering til kommunene

10 FORENKLINGSFORSLAG- FYSISK PLANLEGGING, AREAL OG MILJØ Kutte spørsmålene hvor det er lite som rapporteres og dårlig datakvalitet Iverksette tiltak for forbedret datakvalitet Spørsmål som dobbeltrapporteres må kuttes Nasjonale felleskomponenter som Matrikkelen og nasjonalt planregister bør benyttes av SSB direkte Nasjonalt planregister kan for eksempel ta over for deler av KOSTRA 20plan Rapportering på tilsyn i byggesaker bør hentes enten fra KOSTRA eller fra DIBK

11 FORENKLINGSTILTAK- HELSE- OG OMSORG Kutte spørsmål hvor dataene ikke offentliggjøres, eller har dårlig datakvalitet Kutte Spørsmål 3 i KOSTRA-skjema 4: Om tilgjengelighet til hjemmesykepleie Kutte Spørsmål 6 i KOSTRA-skjema 4: Om beboere i samlokaliserte boliger disponert til pleie- og omsorgsformål med fast tilknyttet personell hele døgnet Kutte Spørsmål 5 i KOSTRA-skjema 5: Om plasser disponert av andre kommuner/bydeler eller helseforetak Undersøke mulighet for å hente ut statistikk fra Fastlegeregisteret Alle KOSTRA-tall for helse- og omsorgssektoren bør publiseres

12 FORENKLINGSTILTAK -HELSE- OG OMSORG IPLOS Fjerne krav til at engangsbrukere av hjemmetjenester må registreres i IPLOS Økt mulighet for å koble IPLOS data med andre registre I tillegg bør andre krav i IPLOS forenkles og samordnes Spørsmål om samfunnsdeltakelse Spørsmål om brukeres lege/tannlegebesøk Alle må registreres med diagnose i IPLOS Gjennomgå begrepsbruk mellom IPLOS og KOSTRA Endre rapporteringsfrist for IPLOS Tydeliggjøre begreper i IPLOS

13 FORENKLINGSFORSLAG HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN- DOKUMENTASJONSKRAV Samordne og utforme standardisert oppsett for dokumentasjonsinnhold i pasientjournal Kompetanseheving om bruk av fagsystemer og føring av pasientjournal Tydeliggjøring av saksbehandlingskrav for individuell plan Tydelige retningslinjer for krav til dokumentasjon ved tilsyn og klagebehandling Samordning og gjennomgang av kvalitetsstyringssystemer for internkontroll Vurdere mulighet for bruk av forenklet søknad ved fornying av vedtak om bruk av tvang


Laste ned ppt "FORENKLING AV RAPPORTERINGS-, DOKUMENTASJON- OG RUTINEKRAV I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN OG INNEN FYSISK PLANLEGGING, AREAL OG MILJØ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google