Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“ RIKETS TILSTAND” – Oljeselskapenes interesser Erik Hamremoen Seniorrådgiver– Statoil/Formann Flyoperativt Nettverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“ RIKETS TILSTAND” – Oljeselskapenes interesser Erik Hamremoen Seniorrådgiver– Statoil/Formann Flyoperativt Nettverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 “ RIKETS TILSTAND” – Oljeselskapenes interesser Erik Hamremoen Seniorrådgiver– Statoil/Formann Flyoperativt Nettverk

2 Year 1 remaining safety barrier 0 remaining safety barrier 200671 2007121 200882 20099 0 20105 0 20116 0 201210 201320 201401* Hendelsesindikator 1, hendelser med liten eller middels gjenværende sikkerhetsmargin, 2006–2014 * Hendelsen som inngår i Hendelsesindikator 1 for 2014 relaterer seg til en gjenglemt lommelykt i nærheten av en gearboks. Hendelsen er konservativt vurdert da lommelykten ble lokalisert etter flyging uten at det var synlig skade på gearboksen. 2 RNNP Report 2014 (0 ulykker and 649 hendelser)

3 «Bow Tie» Risiko Model - Norsk sokkel 1.Flyplass og helidekk hindringer 2.For lite drivstoff 3.Urenheter i drivstoffet 4.Kollisjon på bakken 5.Mangelfull bakke håndtering 6.Kontrollert flyging inn i terreng/sjø 7.Struktur og system feil 8.Vær 9.Tap av kontroll 10.Kollisjon i luften FARER Godkjent helikopter operatør Crew kvalifikasjoner og erfaring Crew tester og trening Teknisk personell kvalifikasjoner Teknisk personell trening Standard fly utstyr Alkohol og narkotika bestemmelser Flytid og hvile bestemmelser Arbeidstids bestemmelser for teknisk personell Helikopterselskapets sikkerhets styrings system (SMS) Ulykke og hendelses rapportering Risiko analyser 4 NIVÅER AV BARRIERER SOM ENKELTVIS DEKKER ALLE FARENE Strengere krav til erfaring og trening Strengere krav til sikkerhets utstyr Krav til verifikasjon av fagperson Strengere minimums krav relatert til vær, bevegelse etc Strengere krav til sikkerhets styrings verktøy og etterlevelse MYNDIGHETS KRAV OG HELIKOPTER SELSKAPENES KULTUR NOROG OG Ret. 066 Strengere krav til erfaring og trening Strengere krav til sikkerhets utstyr Strengere minimums krav relatert til vær og bevegelse Strengere krav til norsk AOC og nasjonal tilstede værelse av fagpersonell Strengere krav til trening/stand ardisering Sintef studie HSS 1,2,3 Felles- revisjoner og tett oppfølging Verifikasjon av helidekk, drift, HFIS og SAR baser Fagmiljø internt Fremdrift gjennom Samarbeids forum for helikopter – sikkerhet (SF) Oppfølging av RNNP, NOUer og HSSer. IOGP (AMG) STATOIL OG SAMARBEIDS FORUM (SF) ULYKKE

4 «Bow Tie» Risiko Model - Norsk sokkel ULYKKE Emergency Response Plan Nødpeilesender i helikopter og flåter Sikkerhets kurs Sikkerhets film. 4 punkt sikkerhets belte Nødlys mot nødutgang Tale og system registrering God dekning med nasjonal SAR (Sea King) Glidelås opp under 500 fot Helikoptre sertifisert for SS 6 Passasjerer har nødpeilesender med 121,5 MHs og AIS Store vinduer og nødutganger HUET trening Overlevelses drakt Re breather Sintef studier (HSS1,2,3) Maksimalt 2 passasjerer pr utgang. Forsterket PA Egne avanserte SAR helikoptre stasjonert offshore/på land. Område beredskaps krav (NOROG 074) Aktiv følging av flygninger med bruk av satellitt tracking Myndighetskrav og nasjonal standard NOROG standard og selskapskrav Ingen passasjer flyging når mer enn 6 m Hs Egne seter for passasjerer med skulder bredde over 22 tommer Trykkluft (CAT A) for alle passasjerer CAP1145 Innført i UK som krav

5 Barrierer/Tiltak for å redusere utvendig helikopterstøy ifm inn og utflyging til flyplasser på land 1. Oppstart og avgang 2.Utflyging 3. Innflyging 4. Landing og nedstengning 5.Bakkekjøring STØY VED: Sertifiserings krav til ekstern støy «Fly Neighborly» prosedyre. Operativ tilpasning og justering av ut/inn flygings traseer. Saksbehandling av klager lokalt i regi av Avinor Støy reduserende tiltak iverksettes ved behov ved flyplassene (eks vis støyvoller) basert på støymålinger MYNDIGHETS KRAV OG HELIKOPTER OPERATØRER NOROG, HELIKOPTER SELSKAPENE OG AVINOR Nedstengning av helikoptret mellom flygninger Aksept for lengre inn/ut flygninger for å tilpasse utsatt bebyggelse Flyginger søkes gjennomført på dagtid og i ukedagene Støyutvalg som ser på erfaringer og nye mulige tiltak Nytt krav til full automatiserte in/utflygings prosedyrer som muliggjør høyere overflyging tilpasset bebyggelsen. Real time kartlegging av benyttede fly traseer Påvirke helikopter produsenter til å redusere støy på eksisterende helikoptre Påvirke helikopter produsenter til å utvikle støysvake fremtidige modeller Generell 3 part påvirkning gjennom Samarbeids forum for helikopter – sikkerhet (SF) NOROG OG SAMARBEIDS FORUM (SF) STØY

6 Prioriterte pågående aktiviteter Gjennom LFE (fagnettverket) 1.Fase ut eldre helikopterteknologi som fremdeles benyttes til personell transport. 2.ADS B og full radiodekning på hele norsk sokkel 3.Utbygget fly værtjenestedekning på hele norsk sokkel 4.Benytte automatisk innflyging til rigg og landbaser. 5.Helidekk sikkerhet (drift, størrelse, merking, turbulens, turbingass, hindringer etc) 6.Moderne simulator trening lokalt (S-92 og EC225) for piloter og teknikere 7.Gradvis innfasing av PC 1 via PC 2DLE. 8.On line (under flyging) vær og logistikk data via Sat. Com. 9.Tail camera 6

7 Innflyging til basen og alternativene

8 Trening av piloter og teknikere Full Flight Level D simulator for S-92 og H225 tilgjengelig i Norge. S-92 Grafisk trener tilgjengelig på Sola En S-92 nå på plass på Sola for bruk til teknisk trening

9 Prosjekt: Online via Iridium Sikkerhet og regularitet AWOS / METAR/TAF og ROUTE LYNVARSEL (OH WEB/Met.no) To veis meldings mulighet HMS (Pich, Roll og Heave)

10 HPL 2 (Personlig nødpeilesender) Posisjonsdata fra GPS/GLONASS AIS-varsling via VHF til omkringliggende GMDSS-enheter Homing signal på 121,5 MHz VHF Individuell AIS-ID

11 Grenser (radius) «Extreme» Technology Investments (helicopter/fixed- wing/boats) needed «Stretch» Considered achievable with coming helicopter upgrades «Workable» Use of existing helicopter technology 300 NM 200 NM

12 NOROG “HMS-utfordringene i nordområdene” Hensikt: 3 parts arbeid for å etablere en felles forståelse for problemstillingene Disse (essensielle) helikopter relaterte anbefalinger fremkom i oppsummeringsrapporten som følge av arbeidet: Klimatiske forhold 1.Søke å montere AWOS på leteriggene og benytte trenede værobservatører 2.Utsetting av 7 vær bøyer 3.AWOS og H24 manuell METAR på Bjørnøya. TAF og strekningsvarsel til/fra Hammerfest. Helikopterberedskap og helikopterlogistikk 1.Utvikle og innfase mulighet for koplet automatisk innflying til rigger og flyplasser. 2.Bedret kommunikasjon mellom helikopter og innretning/lufttrafikktjenesten 3.Simulatortrening som reflekterer områdets spesielle utfordringer 4.Vurdere NVG på SAR helikopter og som back up på tilbringer 5.Redusere antall lange flyturer for en besetning

13 Industrien forbereder 23. lisensrunde Lengst avstand er ca 265 NM fra land (mao gjennomførbart) Trolig behov for midlertidig helikopterbase for tilbringer og SAR Basis for valg av helikopterbase (SAR og transport) Sikkerhet Egnethet (fasiliteter-utbygging-plassering etc) Lengde på boreprogram Tid på året Avstand Logistikk kostnad Enighet blant samarbeidspartnere Barents Sea SE 3D seismic group shoot

14 Barents Sea Exploration Collaboration (BASEC) Hensikt: HMS samarbeid mellom operatørene knyttet til boring i Barentshavet Totalt 5 arbeidsgrupper der en ser på Logistikk og beredskap, i første omgang knyttet til 23 runde. DNV GL benyttes som konsulent. Arbeidet forventes ferdig i slutten av året

15 Takk for oppmerksomheten! 15


Laste ned ppt "“ RIKETS TILSTAND” – Oljeselskapenes interesser Erik Hamremoen Seniorrådgiver– Statoil/Formann Flyoperativt Nettverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google