Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RNNS - Prioriteringer Innspill fra Sikkerhetsforum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RNNS - Prioriteringer Innspill fra Sikkerhetsforum."— Utskrift av presentasjonen:

1 RNNS - Prioriteringer Innspill fra Sikkerhetsforum

2 Utvikling i risikonivå - målsetning Ptil skal gjennom prosjektet ’utvikling i risikonivå - norsk sokkel’ utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen av risikonivået på norsk sokkel. Bidra til å identifisere områder som er kritiske for arbeidsmiljø og sikkerhet Sette fokus på industriens oppfølging av trender og analyser

3 ’Oppdraget’ Identifisere de fem viktigste områdene fra RNNS rapporten sammen med forslag til hvordan disse skal ivaretas på best mulig måte Kommentarer vedrørende prosjektets forslag til videreføring Videreføre hovedaktivitetene i fase 4, unntatt spørreskjemaundersøkelsen Videreutvikle modellen for analyse av barrierers effekt på storulykkesrisiko, blant annet ved innsamling av data for flere barriereelementer og mer detaljert analyse av de enkelte elementene Vurdere alternative metoder med tanke på å identifisere bakenforliggende årsaker relatert til opplevd risiko m.m. basert på informasjon innhentet i spørreskjemaundersøkelsen i fase 2 og 4

4 5 viktigste områdene fra RNNS Mottatt 5 innspill Mange identifiserte ’problemområder’ Ikke like mange innspill til tiltak Ingen spesifikke kommentarer til RNNS prosjektet forslag til videreføring

5 Prioritert rekkefølge med basis i innspill Kran og løft / fallende gjenstander Støy Beredskapsmessige forhold (skip på kollisjonskurs / områdeberedskap) Kjemisk helsefare Brønnspark / tap av brønnkontroll Styringssystem og rapportering (medvirkning) Arbeidstid (registrering/rapportering/oppfølging) HC lekkasjer HMS kultur


Laste ned ppt "RNNS - Prioriteringer Innspill fra Sikkerhetsforum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google