Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsforum og HSS-3 Helikoptersikkerhet.. Jeg skal snakke om… Samarbeidsforum (SF) Arbeid med HSS-3 Flysikkerhetsforum (FsF)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsforum og HSS-3 Helikoptersikkerhet.. Jeg skal snakke om… Samarbeidsforum (SF) Arbeid med HSS-3 Flysikkerhetsforum (FsF)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsforum og HSS-3 Helikoptersikkerhet.

2 Jeg skal snakke om… Samarbeidsforum (SF) Arbeid med HSS-3 Flysikkerhetsforum (FsF)

3

4 Men marginene er små… Delmålsetting 2, NOU 2002:17: Antall luftfartsulykker og alvorlige hendelser skal samlet reduseres kontinuerlig, og ikke for noe år eller noen helikopteroperatør på norsk kontinentalsokkel overstige 15 per million flytimer, målt ved glidende gjennomsnitt. Det var 1 alvorlig hendelse i norsk sektor både i 2009 og 2010. Totalt har det vært fløyet ca 44.000 timer begge år. Omregnet vil dette utgjøre ca. 22 alvorlige hendelser per million flytimer. Delmålsettingen er derfor ikke oppfylt verken for 2009 eller 2010.

5 Den gode statistikken skyldes… Åpenhet… –Vilje til rapportering (NF2007) 2006 – 5 rapporter 2010 – 624 rapporter –HSS 1, 2 og 3 med tilrådninger Vilje til å ta kostnadene for økt sikkerhet OLF retninglinjer 066, som går lengre i å stille krav en myndighetene kan gjøre. Samarbeid og kommunikasjon… –mellom: Helikopteroperatørene, OLF, Avinor, LT, Ptil, SD, arbeidstakerorganisasjonene, og SF.

6 Samarbeidsforum En liten, men viktig brikke i sikkerhetsarbeidet. Rapporterer til Luftfartsdirektøren og SD. Har ingen myndighet, men forumet har fått respekt som ekspertpanel, og blir lyttet til. Pådriver i alle helikoptersikkerhetssaker.

7 Tilbakeblikk… SF ble opprettet av Luftfartsdirektøren i 2003 som et koordinerende forum som skulle arbeide med helikoptersikkerheten offshore. Anbefaling i NOU 2001:21 og 2002:17 (Helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel). SF består av medlemmer fra relevante myndigheter (LT, Ptil), offentlige tjenesteytere (herunder Avinor) og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner (OLF, helikopteroperatørene, Energi og Industri, SAFE, Flygerforbundet, Flygerlederforbundet, og andre).

8 Arbeidsoppgaver, mandat… SF skal arbeide for en vesentlig forbedring av helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel. SF skal være en pådriver overfor ansvarlige myndigheter og aktører slik at tilrådninger i NOU 2001:21 og 2002:17 søkes gjennomført (gjelder nå også HSS-3 tilrådninger). SF kan også ta opp problemstillinger med betydning for helikoptersikkerheten, og følge opp med forslag til konkrete tiltak.

9 Hva har SF fått til? SF er et team. Uten aktive medlemmer vil det ikke fungere. SF tar opp saker på alle nivå med argumentasjon og forslag til tiltak. Ansvarlige myndigheter og aktører offshore må gjøre nødvendige tiltak.

10 Noen viktige resultat av SF-arbeid… HUMS (forskning og videreutvikling pågår). Utvikling av standarder og krav til utstyr. Utbygging av bedre meteorologisk informasjon. Bedre arbeidsmiljø for besetningene. Krav om økt trening for besetningene (simulator). Bidratt til økt samarbeid mellom Nordsjølandene om offshoreflyging. Forskning (HSRMC) –Tolkning av HUMS data. –GPS innflyginger til rigger. –Motion Severity Index, Wind Severity Index (bevegelige plattformer). –Helidekk belysning. –Varsling av lynnedslag i helikoptre. www.helikoptersikkerhet.no

11 HSS-3 Fremlagt i april 2010. Tredje studie utført av SINTEF. Perioden 1999-2009 og estimat for tiden frem til 2020. Totalt 42 foreslåtte tiltak for å bedre sikkerheten.

12 De ti prioriterte tilrådningene… 1.Forbedre tekniske kritikalitetsanalyser (FMECA) 2.Bruke siste generasjon utprøvd helikopterteknologi 3.Bruke automatiske innflygningsprosedyrer 4.Forbedre tilsynsaktivitetene 5.Bruke OLFs anbefalte retningslinjer som norm 6.Minimalisere nattflygninger og flygninger i redusert sikt 7.Forbedre opplæringen og treningen for piloter, krav til simulatorer 8.Forbedre treningen for teknisk personell 9.Videreføre eller erstatte M-ADS 10.Forbedre kommunikasjonen og samhandlingen mellom aktørene

13 Fordeling av oppgaver… HSS-3 tilrådningene er fordelt mellom: –SF –OLF –Helikopteroperatørene –Avinor –Ptil –LT Arbeidet er i gang.

14 Fremtiden. Overgangsordninger for M-ADS. Utbygging av ADS-B NOU tilrådninger HSS-3 tilrådninger

15 Utfordringer. M-ADS (dødsdømt) Nedklassifisering av hendelser (SHT) Nasjonalt kompetansesenter for helikopter Utvidet bruk av GPS innflyginger Overvåking i Nord-områdene Innføring av nye helikoptertyper

16 La meg minne om…

17 Innlandshelikoptre…

18 Etablert i 2009 Medlemmer er ledelsen fra de fleste AOC- holdere for innlandsoperasjoner. Møter minst 4 ganger i året (to dagers møter). Kundeseminarer.

19 Sikkerhetsstudie for innlandshelikoptre (SSI-1) Sikkerhetsstudie for innlandsoperasjoner i 2012 Basert på erfaringer fra HSS-3 Anbudsinvitasjon sendes ut om få dager

20 Vi er tilgjengelig. Hvis dere har forslag som kan forbedre sikkerheten… Bruk oss!


Laste ned ppt "Samarbeidsforum og HSS-3 Helikoptersikkerhet.. Jeg skal snakke om… Samarbeidsforum (SF) Arbeid med HSS-3 Flysikkerhetsforum (FsF)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google