Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

N O R P R O F F Quality Management SAMARBEIDSPARTNER FOR

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "N O R P R O F F Quality Management SAMARBEIDSPARTNER FOR"— Utskrift av presentasjonen:

1 N O R P R O F F Quality Management SAMARBEIDSPARTNER FOR
VEIEN FREM MOT ISO SERTIFISERING IHT STANDARDEN

2 Våre sertifiseringer Akkrediterte sertifikater innen:
Internasjonalt Risk Manager Sertifikat Internasjonalt Quality Manager Sertifikat Internasjonalt Kvalitetsrevisor Sertifikat EOQ Risk Manager Certificate EOQ Quality Manager Certificate EOQ Quality Auditor Certificate

3 ISO Innføring av et system for kvalitetsstyring iht. ISO 9001 bør være en av organisasjonens strategiske beslutninger. Utformingen og iverksettelsen av en organisasjons system for kvalitetsstyring påvirkes av: Organisasjonens miljø, endringer i dette miljøet og risiko forbundet med miljøet Organisasjonens varierende behov Organisasjonens spesielle hensikter Produktene organisasjonen fremskaffer Prosessene organisasjonen anvender Organisasjonens størrelse og struktur

4 Prinsipper kvalitetsstyring ISO 9001
Kundefokus (kundens krav og behov skal tilfredsstilles) Lederskap (skape felles idegrunnlag, moral og kvalitetspolitikk) Medarbeidernes engasjement (involvere alle) Prosesstankegang (ISO 9001 er prosessorientert) Systemorientert styring (styring av alle prosessene) Kontinuerlig forbedring (utvikling av kvalitetssystemet) Faktabaserte beslutninger Samarbeid med leverandørene

5 Fordeler med ISO 9001 sertifisering
Gir økt fokus mot kundenes krav og forventninger Gir økt fokus på ledelsens forpliktelser Gir bedre styring og kontroll med interne prosesser Gir bedre intern kommunikasjon Fastlagt oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne Effektivisering og kvalitetsforbedring System for å vurdere forbedringer

6 Krav til et styringssystem
Organisasjonen skal Planlegge et styringssystem Dokumentere Iverksette Holde ved like Skal være et system for kvalitetsstyring og kontinuerlig forbedre dets virkning i forhold til kravene i ISO9001 standarden.

7 Løpende kvalitetsforbedring
Øverste ledelse Fokus på kvalitet Kundefokus Medvikning Forbedringer Korrigere Planlegge Utføre Kontrollere Dynamisk Kvalitetsstyrings system

8 Organisasjonen skal iht ISO9001
Bestemme nødvendige prosesser i kvalitetsstyringen Bestemme rekkefølge og hvordan prosessene påvirker hverandre Bestemme kriterier og metoder for å sørge for at prosessene fungerer bra Sørge for at nødvendige ressurser og informasjon er tilgjengelig for å understøtte drift og overvåking av prosessene Overvåke, måle og analysere prosessene Iverksette nødvendige tiltak for å oppnå planlagte resultater og kontinuerlig forbedring av disse prosessene

9 Krav til dokumentasjon iht ISO9001
Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål En kvalitetshåndbok Dokumentere prosedyrer og registreringer som kreves i ISO9001 standarden Dokumenter og registreringer som organisasjonen har bestemt er nødvendige for å sørge for effektiv planlegging, drift og kontroll med alle sine prosesser. Ledelsens gjennomgåelse

10 Ikke krav til Risikostyring i ISO9001
Internkontrollforskriften sier at man skal kartlegge farer og problemer og vurdere risiko, samt utarbeider planer for tiltak En Risk Management prosess kan deles inn i 7 faser: Kommuniser og konsulter Etablere sammenhenger Identifisere risiko Analysere risiko Evaluere risiko Gjennomføring av tiltak Overvåking og gjennomgåelse Skal risikostyring omfattes?

11 Kvalitetssystemet består av
Prosedyrer Avviksbehandling Korrigerende og forebyggende tiltak Intern revisjon av styringssystemet Ledelsens gjennomgåelse Dokumentstyring

12 Veien mot ISO sertifisering
Oppstartsprosessen, nøkkelpersoner, tidsramme Definere styringssystemets struktur/valg av software Etablering av kvalitetshåndbok Utarbeidelse av styringsprosedyrer Etablering av avviksstruktur Kartlegge og dokumentere kjerneprosesser Systematisering av støttedokumenter Dokumentasjon av roller, ansvar og myndighet

13 Veien mot ISO sertifisering
Utarbeide og dokumentere målstyring Opplæring av organisasjonen Innføring av systemet i organisasjonen Intern revisjon Ledelsens gjennomgang Revisjon ISO 9001 Sertifisering

14 Valg av software løsninger
Organisasjonen må ta stilling til om man skal benytte seg av: Eksisterende systemer for kvalitetsstyring Implementere nytt system for kvalitetsstyring Det er flere nasjonale og internasjonale software leverandører mht. systemer for kvalitetsstyring. Systemer koster fra kr. fra ,- til kr Vi kan gi anbefaling til løsning ut i fra behov/kostnander.

15 Til slutt Målet vårt er å bidra til å utarbeide et kvalitetsstyringssystem som bidrar til økt verdiskaping og tilrettelegger for videre organisk vekst og kvalitetsstyring, samtidig som kostnader holdes nede. Rask organisk vekst er en risiko! Mye av dokumentasjonsarbeidet utføres lokalt sammen med dere. Etablering av et kvalitetsstyringssystem tar fra 3-8 måneder. Veritas, Teknologisk Institutt eller Norsk Sertifisering AS må godkjenne sertifiseringen. Vi håper å bli valgt som innleid kvalitetsleder med ansvar for oppbygging av deres nye kvalitetsstyringssystem!

16 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "N O R P R O F F Quality Management SAMARBEIDSPARTNER FOR"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google