Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vestnes offentlege servicekontor Tilsette: 7,3 stillingar Type arbeidsoppgåver: Skranke Post- /arkiv Politisk sekretariat Sentralbord Saksbehandling Interne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vestnes offentlege servicekontor Tilsette: 7,3 stillingar Type arbeidsoppgåver: Skranke Post- /arkiv Politisk sekretariat Sentralbord Saksbehandling Interne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vestnes offentlege servicekontor Tilsette: 7,3 stillingar Type arbeidsoppgåver: Skranke Post- /arkiv Politisk sekretariat Sentralbord Saksbehandling Interne oppgåver Vestnes Folkebibliotek og Vestnes frivilligsentral Driftsleiar har økonomi- og personalansvar Bibliotek: 1,5 stillingar Frivilligsentral: 1 stilling

2 Bustøtte Bustøtte er ei statleg støtteordning som vert administrert av Husbanken og kommunen. Kommunen har kontakt med søkjaren. Vi mottek søknad, sjekker dokumentasjon, tek i mot klager. Ca 150 personar har innvilga bostøtte pr. mnd. 2011 utbetalt ca 2,7 mill kroner til innb. i Vestnes kommune. Startlån Servicekontoret tok over ordninga med startlån no frå november.

3 Drosjekort (TT-ordninga) Transporttenesta for funksjonshemma er eit fylkeskommunalt ansvar, som kommunane er med og administrerar. Kommunen vurderer søknadane, prioriterer brukarane og tildeler. Fylkeskommunen sender ut. Gjeld ca 167 personar. Søknadsfrist 2 ganger årleg Ledsager- / følgjebevis Følgjebeviset skal gje den som følgjer den funksjonshemma fri eller rabattert tilgang til ein del kultur- og fritidsarrangement og visse transportmiddel. Gjeld ca 124 personar. Parkeringsløyve for funksjonshemma Parkeringsløyve blir gjeve til bilførar eller passasjer som har særleg behov for parkeringslette. Må vurdere søknadane og utstede løyve. Gjeld ca 103 personar.

4 Infoland (Megleropplysningar) Oversending av all dokumentasjon om eigedom- og bygningar til eigedomsmeklarar. Det er eit tidkrevjande arbeid med å framskaffe og kvalitetssikre denne informasjonen. Kommfaktansvarleg Dvs. at vi har hovudansvaret for all fakturering – vi legg til rette for alle andre oppdragsgjevarar med vare, prisar, malar og brukarstøtte. Dette gjeld for fakturering av husleige, barnehage, SFO, kulturskule, heimehjelp + tilfeldig fakturering. Oppdatere oss i samband med nye versjonar.

5 Arkiv Ansvarleg for arkiv i Vestnes kommune. Vestnes kommune har fullelektroniske arkiv. Det er store personsensitive arkiv og andre arkiv som må kartleggast og avleverast. Arkivplan er under utarbeiding. Ekstern og intern betjening av arkiv. Handtering av innsynsbegjæringar. Fagansvar for arkiv i ytre einingar.

6 ePhorte – sak- og arkivsystem ca 100 brukarar av systemet. Brukarstøtte og rådgjeving i dokumenthandtering for saksbehandlarar. Oppfølgjast med nye versjonar og funksjonalitet. System- og malansvar. Kvalitetsikring av alle dokument – ca 15 000 dok. i 2011. All postføring for hovudarkivet. Postmottak og fordeling av post til heile kommunen. Publisering av postlister. ePort – nettsidene for Vestnes kommune Driftsleiar er webredaktør. Arbeidet med oppdatering av sidene blir stort sett gjort på servicekontoret.

7 Kommunale eigedomsavgifter: Servicekontoret har ansvaret for datasystem, fakturering, informasjon, saksbehandling av ulike søknader, vassmålaravlesning, slamtømmedata mv. for kommunale eigedomsavgifter. Vestnes kommune er no med i ÅRIM, som skal ta over ansvaret for renovasjon og etterkvart slamtømming. Eigedomsskatt: Servicekontoret har vore sterkt med i prosjektet for innføring av eigedomsskatt. Systemansvarleg for fagsystemet. Driftsleiar har leia arbeidet med synfaringane som har vore gjort. Vi arbeider no med å få data på plass i systemet.

8 Politisk sekretariat Frå 01.01.2012 blir stillinga som politisk sekretær lagt til sentraladministrasjonen. Det vil likevel bli eit nært samarbeid med servicekontoret. Turistinformasjon Ordning no med bruk av butikkar, kioskar rundt om i kommunen. Servicekontoret er ein av mange ”små kontor”.

9 Div. interne tenester/skranketeneste Skranketeneste med utdeling av skjema, kart og elles hjelp til innbyggarane med tenester for ulike driftseiningar. Sentralbord Utfører arbeid for andre einingar. Eks. fakturering, sal av vare, brukarstøtte, samordning Utfordringar framover Travel kvardag Oppfølging av krav og standarar med tanke på ekommune, arkivsystem, integrasjon mellom ulike system, nettside osv. ”Følge med i tida”


Laste ned ppt "Vestnes offentlege servicekontor Tilsette: 7,3 stillingar Type arbeidsoppgåver: Skranke Post- /arkiv Politisk sekretariat Sentralbord Saksbehandling Interne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google