Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukertjenester for digitaliserte arkiver Jan Tore Helle Kristiansund 25.mai 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukertjenester for digitaliserte arkiver Jan Tore Helle Kristiansund 25.mai 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukertjenester for digitaliserte arkiver Jan Tore Helle Kristiansund 25.mai 2011

2 Mål for digitalisering •Bevaring av arkiver –Forsere avlevering av bortsettingsarkiver –Redusere bruk av originalmateriale –Digital langtidsbevaring •Effektivisering –Krevende betjening av gamle arkiver –Arealkostnader –En samordnet investering i utstyr og tjenester •Distribusjon (tilgjengelighet) –Økt tilgjengelighet –Kontinuitet, kvalitet og forutsigbarhet ved tilgang til historisk informasjon •Bedre service –Betjene alle brukere –Bedre omdømme –Sikker utlevering av dokumentasjon

3 Brukertjenester definert som eget prosjekt •Kartlegge tjenester og arbeidsprosesser hvor arkiv inngår –Fokus på mål •Digitalisering med formål tilgjengeliggjøring –Veilede brukerne •Planlegge distribusjon av informasjon –Integrasjoner med andre fagsystem og distribusjonskanaler –Andre tilganger •Ulike digitale møteplasser –Interne •Kommunens sak- /arkivsystem •Fagsystem –Eksterne digitale publikums- og næringsrettede tjenester •Innbyggerportal •Salg av informasjon •Arkivportal

4 braArkiv byggesaker Kom. Portalen Publikum/innb. Byggesaksmod. Saksbehandlere Spesialisert kart Saksbehandlere Bergenskart Saksbehandlere KomTek Brannvesen ASTA Byarkivet DocuLive Byarkivet Infoland Meglere/ arkitekter

5 Internt - Saksbehandler

6 Eksternt - Kunder •Kart- og byggesaksbutikken •Infoland.no fra Norsk eiendomsinformasjon ASInfoland.no •Historiske byggesaker beregnet på profesjonelle aktører som meglere og utbyggere

7 •Ca 30 byggesaksbestillinger pr dag •Totalt ca 3000 bestillinger pr 24.mai •Ca 700 000 kr i salgsinntekter pr 24.mai 2011 •Forventer ca 2 millioner kroner i salgsinntekter i 2011

8 Bestilling av arkivsaker

9 Eksternt - Innbygger •Bergen kommunes innbyggerportal / hjemmesider •”Din side” med MinID pålogging •Historiske byggesaker direkte til hjemmelshavere •Kobling av Matrikkelinformasjon og braArkiv (Gårds- og bruksnummer, Personnummer)

10 Innbyggerportalen

11

12

13


Laste ned ppt "Brukertjenester for digitaliserte arkiver Jan Tore Helle Kristiansund 25.mai 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google