Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arkivtjenesten i Oppland fylkeskommune Presentasjon for nye ledere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arkivtjenesten i Oppland fylkeskommune Presentasjon for nye ledere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arkivtjenesten i Oppland fylkeskommune Presentasjon for nye ledere
15. oktober 2012

2 Fagenhet arkiv 7 ansatte - 6,2 stilling 5 arkivarer – 4,2 stilling
1 administrator/superbruker/brukerstøtte Leder for fagenhet arkiv – fagansvarlig arkivtjenesten – systemansvarlig P360

3 Hva kan vi tilby faglig bistand og veiledning i arkivfaglige spørsmål
veiledning i henhold til gjeldende lover og regler opplæring for ledere, saksbehandlere og arkivarer i P360 kurs – tilbud sentralt og på skolene individuell opplæring Brukerstøtte Savnes noe – hvilke forventninger ønsker/behov har dere? Rutiner og informasjon om arkivtjenesten og P360 finner du på

4 Viktige elementer Dokumentasjonsplikt ref arkivloven § 1
«trygge arkiv som har kulturell eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon”. Eksempel elevdokumentasjon Hva er viktig for eleven i ettertid? Eventuell rettsak på grunn av manglende opplæring Automatisk overføring av dokumenter fra skoleadministrative systemer – Rett i mappa

5 Journalføringsplikt ref arkivforskriften §2-6
Et offentlig organ skal ha en eller flere journaler for registrering av dokumenter. I journalen skal en registrere alle inngående og utgående dokument som etter offentleglovas §4 må regnes som saksdokument dersom de er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon.

6 Journalføring av e-post
ref arkivforskriften § 2-6 Dokument som blir avsendt eller mottatt via e-post, og som etter form eller innhold må regnes som saksdokument for organet, skal arkivmessig behandles som andre saksdokument etter denne forskrift, jfr særlig §§ 2-6, 3-1 og 3-8 i arkivlovens forskrift.

7 Forventninger til ledere
Ansvar for at saksbehandling skjer i henhold til gjeldende lover og regler Sørge for at sak- arkivsystemet P360 benyttes i all saksbehandling Sørge for gode rutiner i behandling av alle typer dokumenter Fordele dokumenter Godkjenne dokumenter Følge opp restanser Medansvar for at saksbehandlere får nødvendig opplæring Utføre offentlighetsvurdering av dokumenter før publisering på offentlig journal/postliste

8 Lover og forskrifter Offentleglova Forvaltningsloven
Personopplysningsloven Arkivlova Ulike særlover Ajourførte lover finnes på Riksarkivarens bestemmelser Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner Lokale bestemmelser


Laste ned ppt "Arkivtjenesten i Oppland fylkeskommune Presentasjon for nye ledere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google