Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjorterapport 2001-2015 Etne kommune Presentasjonen er tilrettelagt av e-post: tlf. 74 33 53 00 – Data frå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjorterapport 2001-2015 Etne kommune Presentasjonen er tilrettelagt av e-post: tlf. 74 33 53 00 – Data frå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjorterapport 2001-2015 Etne kommune Presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 – www.naturdata.no Data frå

2 Bestandstorleik Sett hjort pr. jegerdag er gjennomsnittleg tal hjort sett pr. jeger pr. dag. Indeksen syner den relative utviklinga i bestandstorleiken, men seier ikkje noko om det faktiske talet på hjort.

3 Avskyting Sett hjort pr. jegerdag i høve til felt hjort seier noko om endringar i bestandane.

4 Tabell over fellingsprosent, tildelte og felte dyr. Avskyting

5 Felte hjort fordelt på kjønn- og alder 2001-2015.

6 Jakttrykk Felt hjort av sett hjort syner kor hardt jakttrykket er og har vore på ulike kategoriar dyr.

7 Kjønnssamansettjing Sett kolle pr. bukk syner kjønnssamansettjinga av dyr eitt år og eldre.

8 Slaktevekter Utviklinga i slaktevekter gir eit godt bilete på endringar av kondisjonen i bestanden.

9 Produktivitet Sett kalv pr. kolle syner korleis produksjonen i hjortebestanden utviklar seg.

10 Produktivitet Delar kalv av totalbestanden (%) syner utviklinga i delen kalv på observerte dyr i totalbestanden.

11 Fallvilt Jaktår (01.04.-31.03)

12 Fallvilt

13 Datagrunnlaget Datagrunnlaget syner oppslutninga om innsamling av sett hjort data frå dei einskilde jaktfelta og talet på jegerdagar kvart år.


Laste ned ppt "Hjorterapport 2001-2015 Etne kommune Presentasjonen er tilrettelagt av e-post: tlf. 74 33 53 00 – Data frå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google