Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering av Forslag til statsbudsjett 2016 Forskning Kårstein Måseide / Ragnhild Dybdahl 12.11.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering av Forslag til statsbudsjett 2016 Forskning Kårstein Måseide / Ragnhild Dybdahl 12.11.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering av Forslag til statsbudsjett 2016 Forskning Kårstein Måseide / Ragnhild Dybdahl 12.11.2015

2 Flyktningsituasjonen i tall 11 mill syrere på flukt 7 mill av dem i Syria 4 mill i andre land, de fleste i nærområdene 800 000 ventes til Tyskland i 2015 190 000 ventes til Sverige i 2015 13 000 til Norge, 33 000 ventes totalt i 2015 (men kan bli 190 000) 9.5 mrd kroner mer nødvendig enn forventet Side/Page225.09.2016

3 Revidert bistandsbudsjettforslag Totalt bistandsbudsjettforslag = 34.8. mrd (økt med 1.2. mrd) 4.8. mrd til HUM (+ 1 mrd), inkl 1.5 mrd til Syria og nærområdene 4.2 mrd bistand omdisponeres (3.8 UD, 0.4 KMD) 27.5. mrd på «annen bistand» Side/Page325.09.2016

4 Reduksjon i «annen bistand» 150, 151, 153 (REG): Særlig Asia og Latin Amerika SIVSA (kap 160) fra 1.7 mrd til 670 mill 161 Næringsutvikling 163 MR & demokrati 164 Fred, demokrati, Balkan, OSSE 165 Forskning 166 Miljø, energi 168 Kvinner og likestillling 170 FN (UNDP, men også UNFPA, UNICEF, UNAIDS, UN Women) 171 Mulilat. finans og banker, særlig WB Side/Page425.09.2016

5 Skjerming/styrking: Kun kap 169 og 172 endres ikke Kap 167 Flyktningtiltak i Norge økes med 5.4 mrd til 7.3 mrd 170. postene 73, 74, 75, 83 WFP, UNHCR, UNRWA, WHO ingen endring (evt styrking?) 169 Utdanning og helse ingen endring 163.70 Nødhjelp; 163 71. HUM økes 172 gjeldsslette ingen endring Side/Page525.09.2016

6 Prioriteringer Foto: Espen Røst Tiltak som kan stabilisere land og forebygge migrasjon Utdanning Helse Humanitær innsats Innsats i sårbare og skjøre stater UNHCR Strategisk samarbeid IOM og NRC Afrika Fokusland Sahel, Afrikas horn, Nord-Afrika Ukraina, Georgia, Moldova Stortingsmelding 25 Utdanning for utvikling Side/Page625.09.2016

7 Forskning og høyere utdanning – hvorfor? Ny kunnskap og teknologi trengs for å løse samfunnsutfordringer Lite forskning adresserer utviklingslandenes behov eller gjøres av utviklingslandene selv – likeverdige partnere Ny kunnskap, teknologi og kapasitetsstyrking gir stor avkastning på lang sikt Kunnskap er globalt fellesgode hvor Norge må bidra Politikkutforming og praksis må være basert på den best tilgjengelige kunnskapen på området Høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner i utviklingsland må styrkes for å utvikle intellektuelle ressurser, kompetent arbeidsstyrke og visjonære ledere Side/Page725.09.2016

8 Norads forskningsstrategiske tenkning Overordnet mål: –Forskningsstøtten over bistandsbudsjettet skal bidra til løsninger på nåværende og framtidige utviklings- utfordringer og å understøtte norsk utviklings­politikk. Resultatområder: –Ny kunnskap; –Mer systematisk bruk av forskningsbasert kunnskap i politikkutforming og praksis i utviklingsland og i Norge; –Styrket kapasitet for forskning og høyere utdanning i utviklingsland; –Nye produkter, tjenester og teknologier. 8

9 Side/Page925.09.2016 Tallene må brukes med varsomhet! Ikke ett presist mål på FoU, alle metoder heftet med usikkerhet Fokusområde forskning: UD/Norads interne merking av prosjekt med antatt FoU >50% av kostnadene Nedgang på kap. post 165.70 i 2015 skyldes overføring av NORHED til 169.73 + reell nedgang på posten

10 165.70 Forskning Organisasjoner i sør –AHRI, AERC, CODESRIA, tankesmier (Think Tank Initiative) NFR –Norglobal –Regionale program –(Helse) CMI, kvoteordningen mm. Side/Page1025.09.2016

11 170.81 Internasjonal landbruksforskning Side/Page1125.09.2016 CGIAR: –15 sentre, 2000 forskere –Norge 4% (10% av kjernestøtte) –Drift og vedlikehold av genbanker –FL, DK, NL, UK og SE kutter Crop Wild Relatives (CWR) –Avle genmateriale med klimarelaterte egenskaper

12 Generelle konsekvenser Totalt stor nedgang i forskningsstøtten i 2015 + 2016 –på forskning generelt og landbruksforskning –evt. endringer for forskningsandel av andre kap. poster Implementering av forskningsstrategi? – Norges bidrag til: –kunnskapsproduksjon (for utvikling generelt, og understøtte norsk bistand spesielt) –kunnskapsmiljøer i sør og i Norge –systematisk bruk av kunnskap Ikke igangsette nye avtaler / bryte eksisterende avtaler –Partnere og deres partnere (i sør, Norge og internasjonalt) rammes – også kutt fra flere givere - videre eksistens for en del miljøer? –Lavere utbytte av langsiktige investeringer –Norge som forutsigbar partner Side/Page1225.09.2016


Laste ned ppt "Oppsummering av Forslag til statsbudsjett 2016 Forskning Kårstein Måseide / Ragnhild Dybdahl 12.11.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google