Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon 2008 Livskraftige kommuner – modell for samarbeid med andre land Gunnbjørg Nåvik Møte i KS’ internasjonalt nettverk 9.-10. september 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon 2008 Livskraftige kommuner – modell for samarbeid med andre land Gunnbjørg Nåvik Møte i KS’ internasjonalt nettverk 9.-10. september 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon 2008 Livskraftige kommuner – modell for samarbeid med andre land Gunnbjørg Nåvik Møte i KS’ internasjonalt nettverk 9.-10. september 2009

2 Presentasjon 2008 Kort om Livskraftige kommuner Program i regi av KS (2006-2010) finansiert av Miljøverndepartementet Temaområder –Klima og energi –Arealpolitikk –Friluftsliv og folkehelse –Fremtidsrettet produksjon og forbruk –Kulturarv –Internasjonalt samarbeid (strategi)

3 Presentasjon 2008 Forts kort om Livskraftige kommuner Utvikle offensiv politikk på miljø og samfunnsutvikling i dialog med andre interessenter Styrke kommunenes kompetanse Utvikle og ta i bruk verktøy og arbeidsformer Utvikle nasjonale indikatorer for kommunesektorens resultater på miljø og samfunnsområdet Gi grunnlag for å videreutvikle statlige rammebetingelser og virkemidler

4 Presentasjon 2008 Forts kort om Livskraftige kommuner Nye arbeidsmetoder og verktøy –Nettverk –Formidle metoder, verktøy og arbeidsformer –Utvikle indikatorer –Synliggjøre gode eksempler –Bidra til å utvikle og samordne statlige rammebetingelser og virkemidler –Ca 200 kommuner med. Klima og energi størst deltakelse

5 Presentasjon 2008 Hvorfor er internasjonalt samarbeid viktig for Livskraftige kommuner ? Miljøproblemene er ofte mest synlige og følbare på lokalt nivå. De viktigste miljøproblemene globalt sett er større enn de noen gang har vært (klima). Alle temaområdene for satsingen under Livskraftige kommuneprogrammet er omfattet av internasjonale konvensjoner eller protokoller, der Norge har konkrete mål og forpliktelser. Internasjonale konvensjoner er blitt til som et resultat av en erkjennelse om at det er nødvendig å arbeide på tvers av landegrenser for å løse miljøutfordringene.

6 Presentasjon 2008 Forts hvorfor er internasjonalt samarbeid viktig for Livskraftige kommuner ? KS og mange norske kommuner har inngått felles internasjonale intensjonsavtaler i regi av sine europeiske og globale samarbeidsorganisasjoner som en oppfølging av de internasjonale mellomstatlige avtalene (eks UCLG - kommunenes verdensorganisasjon) Ca 80 % av EUs miljølovgivning gjøres gjeldende i norsk rett gjennom EØS-avtalen. Eks. avfall og renovasjon, vann og avløp, forurensning mm. (NIBR –rapport 2008) Tiltak og samarbeid på kommunenivå er viktig i oppfølgingen av dette.

7 Presentasjon 2008 Ressursmiljøer Ingen egne midler til internasjonalt samarbeid under Livskraftige kommuner Kartlegge, påvirke og samhandle med ressursmiljøer og rammebetingelser –Internasjonale og regionale prosesser (EU/EØS/globalt) –KS’ og regionenes Brysselkontor –UD/Norad/ambassader/andre departementer Integrere i KS’ øvrige internasjonale engasjement – EØS-finansieringsordningene – Interreg – Utviklingshjelp (MIC) – Nordområdene/Russland – Vest Balkan – Sentral-Asia

8 Presentasjon 2008 Internasjonalt samarbeid som strategisk virkemiddel -kompetanseheving/læring -inspirasjon -spredning og utveksling av informasjon -nettverksbygging -solidaritet og erfaringsoverføring -arena for interessepolitisk påvirkning mm

9 Presentasjon 2008 Eksempler på internasjonalt samarbeid under Livskraftige kommuner Bulgaria -Utvikling av klima- og energiplaner -KS prosjektleder. -Partnere Sør-Østerdalen; Trysil, Elverum, Arendal m.fl. -Norway Grants EUR 1 mill (inkl EUR 100 000 fra bulgarske partnere) -Formell partner i Bulgaria Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities (UBBSLA), sammen med Varna, Dobrich, Burgas

10 Presentasjon 2008 Forts konkrete eksempler…. Romania – samarbeid om avfallshåndtering Norway Grants EUR 2,4 mill Regional Environmental Protection Agency (REPA) i Sibiu, Transylvania KS formell partner; Stavanger, Avfall Norge, Grønn hverdag

11 Presentasjon 2008 Forts konkrete eksempler… Arendal – Tanzania Utredet CDM-prosjekt (NORAD) Gran – Uganda Klima- og energifokus (MIC-programmet)


Laste ned ppt "Presentasjon 2008 Livskraftige kommuner – modell for samarbeid med andre land Gunnbjørg Nåvik Møte i KS’ internasjonalt nettverk 9.-10. september 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google