Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdiskaping gjennom mangfold Statssekretær Oluf Ulseth (H) Oslo, 6. november 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdiskaping gjennom mangfold Statssekretær Oluf Ulseth (H) Oslo, 6. november 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdiskaping gjennom mangfold Statssekretær Oluf Ulseth (H) Oslo, 6. november 2002

2 Målet er verdiskaping Et konkurransedyktig næringsliv gir høy verdiskaping Offentlig sektor har vokst raskere enn konkurranseutsatt sektor Regjeringens viktigste bidrag til å sikre økt konkurranseevne for næringslivet er en ansvarlig økonomisk politikk. Prosent av arbeidsstyrken sysselsatt i offentlig sektor

3 Oljeformuen er ikke nok Humankapitalen Annen kapital Nasjonalformuen er folk nå og senere! Petroleums- formuen

4 Et godt grunnlag, men lite vekst Andelen av befolkningen mellom 25 og 64 år med høyere utdannelse Arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder

5 Konkurransedyktig pris på kompetanse.. Norge er et høykostland med høy pris på arbeidskraft sammenholdt med mange andre land. Dette stiller krav til bedriftenes kunnskapsnivå og innovasjonsevne Lavere lønnsspredning i Norge enn i mange konkurrent-land Norsk kvalifisert arbeidskraft er derfor relativt sett billigere enn i andre land Lønnsspredning i utvalgte land (høyeste 10%/laveste 10%)

6 .. og mer innovasjon i bedriftene Andel nye eller endrede produkter i omsetningen i industrien i EØS-land 1996 (Norge 1997). Prosent Kilde: Nås (2000) Innovasjon er nødvendig for å opprettholde og styrke næringslivets konkurranseevne Ny kunnskap og ny teknologi fremmer innovasjon. Dette fordrer forskning og utvikling Utdannings- og forskningspolitikken er derfor viktig også i næringspolitisk sammenheng FoU-aktiviteten i private virksomheter i Norge er lav sammenlignet med mange andre land.

7 Kunnskapskapital for vekst Kompetanse og ferdigheter hos bedriftens ansatte Organisatoriske ressurser (prosesser og systemer) Interne og eksterne samarbeidsrelasjoner Humankapital Strukturkapital Relasjonskapital Intellektuell kapital Intellektuell kapital

8 Prinsipper for god eierstyring Utvikling på Oslo Børs (OSEBX) 1.Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskap i selskapene 2.Aksjonærer skal likebehandles 3.Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamlingen 4.Staten vil, evt. sammen med andre eiere, sette resultatmål for selskapene, styret er ansvarlig for realiseringen av målene 5.Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon 6.Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskapets egenart 7.Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskaningen i selskapene og fremstår som rimelige 8.Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne 9.Styret bør ha en plan for eget arbeid og arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling. Styrets virksomhet skal evalueres 10.Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar. 1.Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskap i selskapene 2.Aksjonærer skal likebehandles 3.Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamlingen 4.Staten vil, evt. sammen med andre eiere, sette resultatmål for selskapene, styret er ansvarlig for realiseringen av målene 5.Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon 6.Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskapets egenart 7.Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskaningen i selskapene og fremstår som rimelige 8.Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne 9.Styret bør ha en plan for eget arbeid og arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling. Styrets virksomhet skal evalueres 10.Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar.

9 Mangfold for verdiskaping Hvordan sikre tilgang på knappe ledelsesressurser ? Regjeringen har foreslått: Å utrede forslag til lovmessig kvotering innen 2002 Å iverksette ulike tiltak for å øke andelen kvinner i styrer Avhengig av utviklingen, vurdere iverksettelse av lov fra 2005 6,6% kvinner76% uten kvinner Styre- medlemmer ASA Antall styrer

10 Hvis mangfold er lønnsomt – hva venter vi på ? NHO - undersøkelse indikerer at norske ledere ser verdien av mangfold (også de økonomiske!) opplever mangel på kvinnelige kandidater Kvinner vil bidra til bedre effektivitet og kvalitet

11 Mer mangfold fremmer norsk næringslivs konkurranseevne En ansvarlig økonomisk politikk God markedsadgang internasjonalt Lavere skatter og avgifter Økt innovasjon, bla gjennom mer forskning Forenkling for næringslivet En aktiv konkurransepolitikk Arbeidskraften – vår viktigste ressurs Gode kommunikasjoner og infrastruktur RAMME- BETINGELSER MER INNOVASJON UTDANNING OG FORSKNING SELEKTIVE VIRKEMIDLER


Laste ned ppt "Verdiskaping gjennom mangfold Statssekretær Oluf Ulseth (H) Oslo, 6. november 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google