Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 FN reform Generalsekretærens Høynivåpanel Oslo, 19. mai 2006 Statsminister Jens Stoltenberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 FN reform Generalsekretærens Høynivåpanel Oslo, 19. mai 2006 Statsminister Jens Stoltenberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 FN reform Generalsekretærens Høynivåpanel Oslo, 19. mai 2006 Statsminister Jens Stoltenberg

2 2 Et fragmentert system  17 særorganisasjoner  12 fond og programmer  5 regional kommisjoner  9 faglige kommisjoner Landeksempler:  Etiopia – 19 FN-organisasjoner operative  Afghanistan – 22  Filippinene – 19  Thailand - 26 FN er det ikke lett å få oversikt over.

3 3 FNs UTVIKLING 1919 ILO 1919 ILO 1945 FAO 1945 FAO 1945 UNESCO 1945 UNESCO 1945 WHO 1945 WHO Andre bølge: FNs fond og programmer 1946 UNICEF 1946 UNICEF 1961 WFP 1961 WFP 1966 UNDP 1966 UNDP 1969 UNFPA 1969 UNFPA 1972 UNEP 1972 UNEP 1996 UNAIDS 1996 UNAIDS 1997 UNDG 1997 UNDG 1998 OCHA 1998 OCHA Tredje bølge: Koordinerende organisasjoner Første bølge: Særorganisasjonene

4 4 Aktører innen utvikling Nasjonale myndigheter i mottakerland Finans- institusjoner Globale fond FNs sær- organisasjoner UNDPUNICEFWFPUNFPA FNs fond og programmer FNs landteam Bilateral utviklingshjelp NGOs Sekretariatet & kommisjonene

5 5 Hva har FN å rutte med? Hva har FN å rutte med? UNDPs budsjett: US$ 4 mrd Oslo kommunes drifts- budsjett: US$ 4 mrd

6 6 FN på landnivå   Mer enn 1/3 av FNs landteam omfatter mer enn 10 FN- organisasjoner.   I 17 land er gjennomsittlig budsjett pr FN- organisasjon mindre enn US$ 2 million   20 FN-organisasjoner deltar i UN- Water.   11 FN-organisasjoner bistår African Governance Forum mht utdanning for jenter.

7 7 Fra Toppmøte- erklæringen i 2005 FN skal … ". ”…sette i gang arbeid for ytterligere å styrke ledelsen og sam- ordningen av FNs operative virksomhet". Panelets fokus  utvikling  nødhjelp  miljø

8 8 Panelet Ledere LedereStatsminister Shaukat Aziz, PakistanStatsminister Luísa Dias Diogo, Mosambik Statsminister Jens Stoltenberg, NorgePanelmedlemmer:   Gordon Brown, UK   Keizo Takemi, Japan   Mohamed T. El-Ashry, Egypt   Robert Greenhill, Canada   Ruth Jacoby, Sweden   Ricardo Lagos Escobar, Chile   Louis Michel, Belgium   Benjamin W. Mkapa, Tanzania   Jean-Michel Severino, France   Josette S. Shiner, USA   Kemal Dervis, Turkey/UNDP   Lennart Båge, Sweden/IFAD

9 9 Arbeidet i Panelet  Hvordan nå Tusenårsmålene? FNs rolle?  Hvordan organisere overgang fra kriser til utvikling?  Kan finansieringen av FNs virksomhet forbedres? Nye virkemidler?

10 10 Arbeidet i Panelet  Bedre mål på om vi lykkes. (Forholdet mellom innsats og resultat)  Kvinneperspektivet  Hvordan organisere miljøarbeidet?

11 11 Norge støtter FN USD 516 millioner (2004):  7. største bidragsyter  5. største bidragsyter til operasjonelle aktiviteter (utvikling og nødhjelp)  Topp 3 til UNDP, UNICEF, UNFPA, UNAIDS  Topp 10 til WHO, FAO, UNESCO, ILO, UNIDO

12 12  Vi som ønsker en FN-ledet verdensorden, må ta ansvar for å modernisere FN slik at organisasjonen tilfredsstiller nye krav og behov.  FNs venner og støttespillere er i best posisjon til å fremme konstruktiv kritikk for å forbedre FN.


Laste ned ppt "1 FN reform Generalsekretærens Høynivåpanel Oslo, 19. mai 2006 Statsminister Jens Stoltenberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google