Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 2 Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølging av HelseOmsorg21 med fokus på kunnskaps- og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 2 Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølging av HelseOmsorg21 med fokus på kunnskaps- og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 2 Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølging av HelseOmsorg21 med fokus på kunnskaps- og kompetanseløft for kommunene Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Alta 2. juni 2016

2 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. HelseOmsorg21

3 Regjeringens oppfølging av HelseOmsorg21 Kunnskapsbasert tjenesteutvikling Nye samarbeidsformer Regjeringen som tilrettelegger

4 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Handlingsplanen – område for område

5 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Kunnskapsløft for kommunene Legge til rette for mer forskning om kommunale helse- og omsorgstjenester Kommunene skal i større grad medvirke til og legge til rette for forskning og innovasjon i samarbeid med forskningsmiljø Videreføre satsningen på velferdsteknologi Styrke kunnskapssystemene for kommunale helse- og omsorgstjenester Legge til rette for mer effekt- og implementeringsforskning slik at gode tjenesteinnovasjoner og teknologiske løsninger kan skaleres opp Utarbeide en forskningsstrategi for tannhelsefeltet Tiltak Bygge et kunnskapssystem for forskning rettet mot de kommunale tjenestene Gi nasjonale og regionale kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten et samfunnsoppdrag om forskning og kunnskapsstøtte Etablere et kommunalt pasient- og brukerregister Nytt program i Forskningsrådet, BedreHelse, som skal styrke kunnskapen om folkehelse i kommunene

6 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Norges Forskningsråds nye 10-årige program Gode effektive helse-, omsorgs, og velferdstjenester (HELSEVEL) –130 mill. kroner årlig (1,3 mrd. kroner i 10-årsperioden) God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering (BEHANDLING) –66,6 mill. kroner i 2016 Bedre helse og livskvalitet gjennom livsløpet (BEDREHELSE) –76,5 mill. kroner i 2016 HOD har stilt krav om at forskningen skal ha bruker- medvirkning, være nyttig og at en andel av midlene skal lyses ut gjennom – behovsidentifisert forskning (nytt virkemiddel)

7 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Kunnskapssystem for forskning rettet mot de kommunale tjenestene Sentre som har forskning rettet mot kommunene som hovedoppgave vil bli vurdert På oppdrag fra HOD har Forskningsrådet utarbeidet rapporten: "Utredning av ulike scenarier for sentre som har forskning rettet mot de kommunale helse- og omsorgssentrene som oppgave" Departementet arbeider videre med å vurdere rapporten og sentrene

8 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Kompetansesentrene – nytt samfunnsoppdrag Å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i tjenestene innenfor sentrenes kompetanseområde og målgruppe –Bygge opp og formilde kompetanse –Veiledning, kunnskapsspredning og bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis –Bidra i relevant undervisning –Drive eller delta i oppsummering av forskning –Delta i praksisnær forskning og delta i forskningsnettverk Styringsmessige utfordringer bl.a. knyttet til reglene om statsstøtte og offentlige anskaffelser Problemstillingen vurderes nå i departementet

9 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Kompetanseløft 2020 Regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Planperiode 2016-2020 Seks strategier knyttet til: Rekruttering og stabil bemanning Grunn- og videreutdanninger tilpasset tjenestenes behov Kompetanseheving av ansatte Tjenesteutvikling, teamarbeid og innovasjon Praksis, fagutvikling, faglig bredde og kunnskapsspredning Ledelse Samlet bevilgning til tiltak om lag 1,2 mrd kroner i 2016

10 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Kompetanseløft 2020 – viktige nye signaler Vurdere om innholdet i dagens videreutdanninger for sykepleiere møter behovet i tjenestene Utrede etablering av en eller flere kliniske videreutdanninger på masternivå tilpasset behovene i kommunale helse- og omsorgstjenester, i første omgang for sykepleiere, og vurdere om det bør etableres offentlig spesialistgodkjenning for sykepleiere med slike masterutdanninger Stikkord: relevante breddekompetanser framfor kreative, smale masterutdanninger Alle allmennleger i den kommunale helse- og omsorgstjenester skal være spesialister eller under spesialisering Utrede om utvalgte helsefaglige utdanninger holder tilstrekkelig kvalitet med hensyn til kandidatenes sluttkompetanse

11 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Kommunene Medvirke til og tilrettelegge for forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Noen kommuner er kommet lengre, feks Bergen og Oslo, gjennom samarbeid med UH-sektoren og instituttsektoren Kommunen som bestillere og bruker av forskningen Regionale forskingsfondene Forskningsrådet fått i oppdrag å kartlegge forskning rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene HO21-rådet har en arbeidsgruppe som ledes av KS og som vurderer å etablere; nasjonal samarbeidsarena for forskning og utdanning i kommunene med deltagelse fra partene

12 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Langsiktig innsats Regjeringa sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien, Forskning og innovasjon i helse- og omsorg (2015 – 2018) Regjeringens plan for rekruttering, kompetanse- og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, Kompetanseløft 2020


Laste ned ppt "Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 2 Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølging av HelseOmsorg21 med fokus på kunnskaps- og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google