Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

021107-els-fredrikstad En moderne industripolitikk for innovasjon og konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Sunndal 3. desember.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "021107-els-fredrikstad En moderne industripolitikk for innovasjon og konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Sunndal 3. desember."— Utskrift av presentasjonen:

1 021107-els-fredrikstad En moderne industripolitikk for innovasjon og konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Sunndal 3. desember 2002

2 021107-els-fredrikstad Utfordringer for konkurranseutsatt næringsliv Inntektspolitisk dialog Lettelser i personbeskatningen Økt fradrag for fagforeningskontingent Oppfølging av avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Økt tilgang på arbeidskraft Timelønnskostnader i industrien, lønnsvekst fra året før. Kilde: SSB og FIN En lønnsutvikling over våre konkurrentland

3 021107-els-fredrikstad Utfordringer for konkurranseutsatt næringsliv Regjeringens viktigste bidrag til å sikre bedriftenes konkurranseevne er en ansvarlig økonomisk politikk. Statsbudsjettet for 2003: –Har en lavere utgiftsvekst i offentlige utgifter enn forventet vekst i Fastlands-BNP –Holder seg innenfor handlingsregelen for bruk av petroleumsinntekter i statsbudsjettet Betydelig styrking av kronekursen Stigende kurve betyr styrking av kronekursen, kilde Norges Bank

4 021107-els-fredrikstad Lavere skatter og avgifter Vedtatte lettelser: – høyere avskrivningssatser – avvikling av flyseteavgiften – fjerning av utbytteskatten – avvikling av investeringsavgiften – FoU-fradrag Størstedelen av til sammen 19 mrd kr i skatte- og avgiftslettelser i 2002 og 2003 er rettet mot næringslivet. Skauge-utvalget Vedtatte påløpte skatteendringer (mrd kr løpende) Kilde: Finansdepartementet

5 021107-els-fredrikstad Utvidelsen av EU og EØS Folketallet i EU øker fra 380 til 450 millioner EFTA-EØS-landenes folketall er knapt 5 millioner Frihandelsavtaler gjennom EFTA WTO-forhandlinger

6 021107-els-fredrikstad Handlingsplan for økt innovasjon Innovasjon er en drivkraft for verdiskaping Ny kunnskap og ny teknologi fremmer innovasjon. Dette fordrer forskning og utvikling Utdannings- og forskningspolitikken er derfor viktig i næringspolitikken Regjeringen øker satsingen på forskning og utdanning Andel nye eller endrede produkter i omsetningen i industrien i EØS-land 1996 (Norge 1997). Prosent

7 021107-els-fredrikstad Forslag om styrking av næringsrettet forskning i statsbudsjettet 2003 Regjeringen vil styrke innsatsen for næringsrettet forskning: –Skattefradragsordningen for FoU utgifter utvides til å omfatte alle bedrifter. –Bevilgningene til næringsrettet forskning i Forskningsrådet øker med 15 pst. –Deltagelse i EUs 6. Ramme- program for forskning –Forskningsfondet økes med 3 mrd. kroner 500 1473 Skattefradrag FOU* Bevilgninger Norges Forskningsråd 900 1602 20022003 Næringsrettet forskning (mill kr) *Tilsvarer full årsvirkning. Provenyvirkningene i 2003 er vesentlig mindre. Næringsrettet forskning er her definert som midler fra NHD, OED, LD, FID og SD

8 021107-els-fredrikstad En aktiv politikk for å fremme innovasjon og konkurranseevne En ansvarlig økonomisk politikk God markedsadgang internasjonalt Lavere skatter og avgifter Økt innovasjon, bla gjennom mer forskning Forenkling for næringslivet En aktiv konkurransepolitikk Arbeidskraften – vår viktigste ressurs Gode kommunikasjoner og infrastruktur


Laste ned ppt "021107-els-fredrikstad En moderne industripolitikk for innovasjon og konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Sunndal 3. desember."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google