Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Breaking the Circle: which ways out of poverty? Veien videre for styrking av norsk forskning på fattigdomsreduksjon i utviklingsland Alf Morten Jerve,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Breaking the Circle: which ways out of poverty? Veien videre for styrking av norsk forskning på fattigdomsreduksjon i utviklingsland Alf Morten Jerve,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Breaking the Circle: which ways out of poverty? Veien videre for styrking av norsk forskning på fattigdomsreduksjon i utviklingsland Alf Morten Jerve, CMI

2 Utvalgets mandat og dilemma Strategisk prioritet for NFR: 1)Gi argumenter til en politisk motivert markedsføring av krav om mer penger til utviklingsforskning 2)Gi argumenter for hvordan bruke knappe midler – avgrense og prioritere forskningsfelt –Foreslå strategier for 1) og 2) ’Fattigdom’: mange definisjoner ’Fattigdomsreduksjon’: mange faktorer – direkte og indirekte

3 Utvalgets fokus Vanskelig å føre begge argumentasjoner samtidig –La vekt på: hvordan avgrense? –Begrenset oss til ’utviklingsforskning’ Spørsmål ikke besvart: Bør NFR ha ’fattigdomsreduksjon’ som et overordnet strategisk ”mål” for utviklingsforskning

4 Avgrensning Hva er fattigdom – flere syn/perspektiver: a)Mangler og mangel på muligheter: → skape muligheter: frihet b)Ulikhet og diskriminering: → omfordeling: rettigheter Fattigdomsforskning ≠ utviklingsforskning –Fattigdoms-relevant forskning –Fattigdoms-fokusert forskning

5 Hva bør være fokus Fattigdom i fattige land 1.Fokusere på ’fattige’ menneskers kår 2.Fokusere på årsaker til og politikk for reduksjon av fattigdom 3.Ta utgangspunkt i målbare størrelser – og politisk valgte definisjoner 4.Fokus på kronisk fattigdom og ”feller”

6 Sentrale tematiske problemstillinger En tredeling 1.Tilgang til naturressurser Jord, mat, vann, spørsmål om sikkerhet 2.Nye økonomiske muligheter I jordbruket, industri, utenlandsk investering 3.Tilgang til tjenester Utdanning, helse, finansiering

7 Kapasitet i Norge Utviklingsforskning spredt på mange institusjoner Få miljø og forskere med eksplisitt fokus på studier av fattigdom Overvekt av makrostudier – solide empiriske studier er få  Stor latent kapasitet, men behov for mer fokus og konsolidering

8 Elementer i en strategi Stimulere fattigdomsfokusert forskning På kort sikt og på lengre sikt Innen samfunnsfag: Fremme et par miljø = forskere i forpliktende samarbeid; grunnforskning Kobling til internasjonale nettverk - sentra Stimulere fattigdomsfokus i andre disipliner: flerfaglige tematiske program Gradvis opptrapping av finansiering

9


Laste ned ppt "Breaking the Circle: which ways out of poverty? Veien videre for styrking av norsk forskning på fattigdomsreduksjon i utviklingsland Alf Morten Jerve,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google