Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon 2010 Kommersialisering av FoU-resultater FORNY-forum Fredrik Dalen Tennøe, UFD Trondheim, 3. november 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon 2010 Kommersialisering av FoU-resultater FORNY-forum Fredrik Dalen Tennøe, UFD Trondheim, 3. november 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon 2010 Kommersialisering av FoU-resultater FORNY-forum Fredrik Dalen Tennøe, UFD Trondheim, 3. november 2004

2 2 Presentasjonen Regjeringens innovasjonspolitikk Kommersialisering av FoU-resultater Prosjektet

3 3 Visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet. På viktige områder skal Norge ligge i tet internasjonalt når det gjelder kunnskap, teknologi og verdiskaping.

4 4 Bredden i innovasjonspolitikken Generelle rammebetingelser Kunnskap og kompetanse Forskning, utvikling og kommersialisering Entreprenørskap Kapital

5 5 Økt fokus på kommersialisering av FoU Endringene i arbeidstakeroppfinnelsesloven Endringene i universitets- og høgskoleloven Formidlingen fra universiteter og høyskoler Finansiering av infrastruktur og prosjekter Såkornkapital – regjeringen har foreslått nye fond Finansieringssystemet – det er varslet en ny komponent og UHR har fått et oppdrag

6 6 Prosjektet Kommersialisering av FoU Prosjektet er initiert av Regjeringen og vil etter all sannsynlighet få en formell forankring i Regjeringens innovasjonsutvalg (RIU) Utdannings- og forskningsdepartementet har ansvaret Innovasjon Midt-Norge er operatør Referansegruppe fra ulike aktører; forskere, grundere, bedrifter, kapitaleiere, IMN, UFD, NFR, prosjektet og leder av forskningsprosjektet

7 7 Målsetninger for prosjektet Sammenstille og utvikle kunnskapsgrunnlaget Fokus og engasjement Konferanse våren 2005 med presentasjon av foreløpige resultater og innspill til videre prosess Endringene i arbeidstakeroppfinnelsesloven Forskningsmeldingen

8 8 Faktorer for kunnskapsbasert nyskaping UH/FoU-institusjoner med FoU-resultater Kompetente entreprenører Kompetent etterspørsel Kompetent risikokapital Offentlige institusjoner lokalt og nasjonalt Prosjektet vil ha fokus på –å øke tilstrømmingen av FoU-resultater –hvordan få fram gode entreprenører –eksempler på samspill med etterspørrere

9 9 Forskningsbasert næringsutvikling

10 10 FoU-resultater Fra alle typer forskning Kvalitet og potensial for kommersialisering Hva kan man gjøre for å bedre tilgangen? Hvordan sikre at resultater som bør kommersialiseres når fram dit de skal? Hvordan fungerer dagens insentiver? Hvilke motinsentiver ser man? Hvilke insentiver mangler? Er det mulig å utvikle nye gode insentiver?

11 11 Gode entreprenører Personene bak kommersialiseringsprosjekter kan være vel så viktig som FoU-resultatene i seg selv Entreprenører bidrar til å få ut potensialet av resultatene som kommer fra forskning og utvikling Hvordan få fram gode entreprenører? Utdanning – hele skoleløpet Kultur Erfaring

12 12 Etterspørsel – samspill med næringsliv Kompetent etterspørsel bidrar til innovasjon Hvordan kan næringslivet mobiliseres for å bedre samarbeid og utnytte kunnskap og teknologi? Prosjektet vil bruke case fra Innovasjon Midt-Norge for å illustrere: –Hva påvirker motivasjon for og deltakelse i nettverk? –Hva påvirker idegenerering i nettverk? –Hva påvirker om prosjekter som kommer ut av ideene blir kommersielle suksesser?

13 13 Andre viktige faktorer Kapital Offentlige myndigheter Disse er også viktige, men vil få mindre fokus i dette prosjektet Innovasjon er ikke lineære, men komplekse prosesser

14 14 Gode strukturer for kommersialisering Behov for gode strukturer for kommersialisering av FoU-resultater Forskere, entreprenører og andre må kunne møtes Tillit, tålmodighet og utålmodighet, realisme, fleksibilitet, regler, forutsigbarhet, avtaler Hva har forskere, entreprenører, institusjoner og myndighetene gjort så langt? Hva kan man gjøre bedre? Flere sektorer med ulike utgangspunkt, insentiver og strukturer

15 15 Resultater Både departementet og institusjonene ønsker å kunne måle resultater Mål, insentiver og resultater må ses i sammenheng Hvilke ambisjoner bør man ha for kommersialisering av FoU-resultater? Hvordan bør ambisjonene formuleres? Hvordan kan man måle resultater?

16 16 Konferanse Prosjektet skal arrangere en konferanse i Trondheim våren 2005 Sette fokus på kommersialisering ved universiteter og høyskoler Presentere foreløpige resultater fra kunnskapsdelen av prosjektet Få innspill til og drøfte det videre arbeidet med prosjektet spesielt og kommersialiseringsarbeidet generelt


Laste ned ppt "Innovasjon 2010 Kommersialisering av FoU-resultater FORNY-forum Fredrik Dalen Tennøe, UFD Trondheim, 3. november 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google