Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Juni 2009 Regional FoU-strategi for Østfold 2010 - 2013 ”Samspill og synergi”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Juni 2009 Regional FoU-strategi for Østfold 2010 - 2013 ”Samspill og synergi”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Juni 2009 Regional FoU-strategi for Østfold 2010 - 2013 ”Samspill og synergi”

2 Juni 2009 FoU: Forskning og Utvikling OECD: ”Systematisert, kreativ virksomhet, rettet mot å oppnå ny kunnskap”. Forskning: Ny kunnskap gjennom anerkjente vitenskaplige metoder Utvikling:Systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning til å lage nye eller bedre materialer, produkter, m.m.

3 Juni 2009 TYPER AV FoU  Grunnforskning: Eksperimentell eller teoretisk virksomhet Uten sikte på spesiell bruk  Anvendt forskning Rettet mot bestemte praktiske mål eller bruk  Innovasjon Tenke nytt og bringe det frem til praktisk bruk: produkt/tjeneste, prosess, marked, råvare Radikale innovasjoner: banebrytende, store forbedringer på mange områder Inkrementelle innovasjoner: modifikasjoner, mindre forbedringer

4 Juni 2009 Hvor utføres forskningen ?

5 Juni 2009 Bakgrunn for strategiarbeidet  Regionale forskingsfond fra 2010, del av forvaltningsreformen  Bruk av fondet forankres i regionale strategier  Østfold manglet en overordnet strategi for FoUoI - Hva vil vi ?  Bevisstgjøre, prioritere, forankre fremtidige innsatser  I tillegg til fondet ha innflytelse på RUP og regionale utviklingsavtaler Videreføring av VRI Nye Arena/NCE-initiativ osv.

6 Juni 2009 Regionale forskningsfond i 2010  Fondskapital 6 mrd kroner, årlig avkastning ca. 220 mill kroner  Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark  Prosjekter i private og offentlige virksomheter  Styrke regionale FoU-miljøer  Regionale strategier skal prioritere bruken av fondet

7 Juni 2009 Organisering av arbeidet  Oppdragsgiver Østfold Kompetanseoffensiv 2015  Prosjektgruppe Næringslivet (3 repr), Høgskolen, Østfoldforskning, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Østfold fylkeskommune, Kompetanseoffensiven (leder)  Ekstern prosessleder  Periode august 08 – februar 09  Høringskonferanse  Fylkestinget april 2009  Oppfølging i Fylkesutvalget juni 2009

8 Juni 2009 Hvorfor forskning og utvikling?  FoU en forutsetning for velferdsutvikling og konkurransekraft, og for å løse samfunnsoppgaver  Krever kapital  Krever kompetanse

9 Juni 2009 Omfang av forskning i fylkene

10 Juni 2009 Forskning i næringslivet i Østfold

11 Juni 2009 Høyere utdanning i fylkene

12 Juni 2009 Humankapitalen i Østfold: menn og kvinner.

13 Juni 2009 Fem mål for FoU i Østfold 1. Forskning tilpasset regionale behov. 2. Styrket forskning i næringslivet 3. Langsiktig kompetansebygging på utvalgte områder 4. Større kapasitet i utdanning, særlig forskerutdanning 5. Sterkere samarbeid mellom FoU-institusjoner

14 Juni 2009 FoU basert på fylkets fortrinn  Strategisk innsatsområde KLIMA, MILJØ OG ENERGI  Fordi: Styrke områder vi er gode på Sterke fagmiljøer innenfor instituttene og næringslivet Flere er ledende innen sine områder, også internasjonalt Nye forretningsmuligheter Nye miljøvennlige løsninger Støtter andre innsatser: i fylkesplanen, Halden Centre of Expertise, VRI, inkubatorene m.m. i tillegg til nasjonale prioriteringer.

15 Juni 2009 FoU basert på fylkets utfordringer  Strategisk innsatsområde ALDRING, HELSE OG OMSORG  Fordi: Demografisk utvikling den viktigste utfordringen i årene fremover? Finne nye organisatoriske og tekniske løsninger, basert på FoU Etablerte forskningsmiljøer innenfor HiØ og Sykehuset Østfold Vekstnæring? Støtter opp under fylkesplanen, nasjonale prioriteringer, inkubator, GO-samarbeidet m.v.

16 Juni 2009 Mobilisering til økt FoU  Strategisk innsatsområde KUNNSKAPSBASERT ETABLERING OG BEDRIFTSUTVIKLING  Fordi: Mobilisere bredt til FoUoI Kunnskapsbasert verdiskaping Nye næringer Entreprenørskap og innovasjon innenfor nye sektorer, for eksempel opplevelser. Omstilling i eksisterende næringsliv

17 Juni 2009 Langsiktig kompetansebygging innenfor satsingsområdene  Styrking av kapasitet, kompetanse og forskningsaktivitet hos regionale FoU- institusjoner

18 Juni 2009 Større kapasitet – flere forskere  Større kapasitet i egen produksjon av kandidater  Rekruttere gjennom innflytting og innpendling  Samarbeid mellom utdanning og næringsliv om næringslivsgrader Næringsbachelor Næringsmaster Nærings PhD

19 Juni 2009 Styrke samarbeidet mellom FoU- institusjonene  Næringsliv – høyskole  Høyskole – FoU-institutt  FoU-institutt – næringsliv.  Med institusjoner nasjonalt og internasjonalt  Samarbeid gir synergier Læring Kvalitet Felles agenda  Belønne samarbeid ved tildeling av midler.

20 Juni 2009 Myndighetenes koordinerende rolle

21 Juni 2009 Veien videre – hva nå?  Felles strategi for det regionale forskningsfondet  Konkretisering gjennom handlingsplaner  Møteplass for kontinuerlig dialog med aktørene, spes. næringslivet  Videreføringen av VRI 2010++  Videreutvikling av Kompetanseoffensiven


Laste ned ppt "Juni 2009 Regional FoU-strategi for Østfold 2010 - 2013 ”Samspill og synergi”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google