Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Retten til utdanning Med vekt på eksempler fra Afrika sør for Sahara.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Retten til utdanning Med vekt på eksempler fra Afrika sør for Sahara."— Utskrift av presentasjonen:

1 Retten til utdanning Med vekt på eksempler fra Afrika sør for Sahara

2 Retten til å gå på skole Jeg har rett til å gå på skole Hvem sier at skolegang er en rettighet? –Menneskerettighetsærklæringen, artikkel 26 –Konvensjonen om barns rettigheter, artikkel 28(1)(a) og 29 –Konvensjonen om økonomiske sosiale og kulturelle rettigheter, artikkel 14 –Kvinnekonvensjonen, artikkel 10 –Konvensjonen om avskaffelse av alle former for rasediskriminering, artikkel 5(e)(v)

3 Barnekonvensjonen 28. UTDANNING Barnet har rett til utdanning. Staten skal gjøre grunnskoleutdanningen gratis og obligatorisk og gjøre ulike former for videregående utdanning tilgjengelig for alle barn, og sette i verk tiltak for å redusere tallet på de som ikke fullfører skolegangen. Disiplin i skolen skal utøves på en måte som er forenlig med barnets menneskeverd. Staten skal også fremme internasjonalt samarbeid om utdanning, og særlig ta hensyn til utviklingslandenes behov. 29. MÅLET MED UTDANNING Utdanningen skal fremme utvikling av barnets personlighet, og teoretiske og praktiske ferdigheter. Den skal skape respekt for menneskerettighetene og fremme holdninger om fred, toleranse, og vennskap mellom folk. Utdanningen skal skape respekt for naturen, og for barnets egen og andres kultur.

4 Retter og plikter Jeg har rett til  Jeg ønsker meg Rettighet versus gave Plikt og ansvar

5 Tusenårsmålene Utdanning for ALLE innen 2015 2. Oppnå universell tilgang til grunnskoleutdanning Sikre at alle barn skal være i stand til å gjennomføre grunnskolen innen 2015. Jenter og utdanning 3. Fremme likestilling og styrke kvinners posisjon Sikre likestilling, og økte muligheter for kvinner. Eliminere kjønnsforskjeller i grunn- og videregående utdanning, helst innen 2005 og ikke senere enn i 2015.

6 Ansvar og ressurser Lokalt –Sentrale og lokale myndigheter –Foreldre –Barnet –Organisasjoner og religiøse samfunn Internasjonalt –Faglige og finansielle partnere: Land (Norge, Frankrike, Japan, USA…) Multilaterale organisasjoner (FN, Verdensbanken)

7 Er målene realistiske? 75 millioner barn i verden går ikke på skole I Afrika sør for Sahara: –1 av 3 barn går ikke på skolen –65 % av guttene og 55 % av jentene fullfører grunnskolen.

8 Hvem går ikke på skole?  Fattig  Jente  Bor på landet  Mestrer ikke undervisningsspråket

9 Utfordringer Barn og unge representerer en stor del av befolkningen Materiell infrastruktur Lærerressurser Relevant utdanning Språk Jenter og utdanning Barn som enkeltindivid med spesielle behov Konflikt og katastrofesituasjoner Høyere utdanning

10 Materielle ressurser Hvilke materielle ting trengs for at et barn skal lære?

11 Lærerressurser Ikke nok utdannede lærere Konsekvenser av Hiv/aids epidemien for utdanning og lærere Lokal rekruttering og oppfølging av lærere

12 Relevant utdanning Hva trenger jeg å lære? Hvordan kan jeg lære? Kolonitidens påvirkning på utdanning i koloniserte land Skolens rolle i å fremme identitet og kultur

13 Undervisningsspråk Arv fra tidligere kolonimakter Fremmedspråk som undervisningsspråk: –Barnet forstår ikke –Barnet deltar ikke –Barnet føler seg underlegen –Barnet slutter på skolen

14 Jenter og utdanning Resultat mht. tusenårsmål nr. 3 i 2006: –59 av 176 land har like mange jenter og gutter innen grunn- og videreutdanning –2/3 av landene har like mange jenter og gutter i grunnskolen –37 % av landene har like mange gutter og jenter på videreutdanningsnivå Hovedårsaker til at jenter ikke går på skole: –Fattigdom –Kultur

15 Inkluderende utdanning Se det enkelte barnet Slutt på diskriminering Fokus: –Læringssentrerte metoder –Tilrettelagte lærebøker –Sikkerhet –Helse Inkludere alle barn, også de med spesielle behov, i skolen.

16 Konflikt og katastrofe Hvorfor tenke utdanning under konflikt og katastrofe? Nød og kriseløsninger for utdanning

17 Høyere utdanning I de rikeste landene fullfører 1/3 universitetsutdannelse Afrika sør for Sahara: 5 %

18 Lenker FN- sambandet: www.fn.no Norad: www.norad.no Hei Verden: www.heiverden.no Redd barna: www.reddbarna.no NMS: www.nms.no Unicef globalt: www.unicef.org Unicef Norge: www.unicef.no UNESCO: www.unesco.org Global Campaign for Education: www.campaignforeducation.org/


Laste ned ppt "Retten til utdanning Med vekt på eksempler fra Afrika sør for Sahara."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google