Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpen anbudskonkurranse NOR 013-2016 Rammeavtale for kjøp av Taktekker- og blikkenslagerarbeider Tilbudskonferanse 6. april 2016, kl. 12.30 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpen anbudskonkurranse NOR 013-2016 Rammeavtale for kjøp av Taktekker- og blikkenslagerarbeider Tilbudskonferanse 6. april 2016, kl. 12.30 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpen anbudskonkurranse NOR 013-2016 Rammeavtale for kjøp av Taktekker- og blikkenslagerarbeider Tilbudskonferanse 6. april 2016, kl. 12.30 1

2 Agenda 1.Konkurranseform og regler 2.Beskrivelse av konkurransen og avrop 3.Krav og spesielle kontraktsvilkår 4.Tildelingskriterier 5.Utfylling av dokumenter 6.Spørsmål 2

3 Konkurranseform og regler Åpen anbudskonkurranse Alle interesserte leverandører kan levere tilbud Forhandlingsforbud –Leverandør kan ikke endre sitt tilbud etter tilbudsfristen Oppdragsgiver har meget begrenset mulighet til å avklare uklarheter eller be om supplerende informasjon 3

4 Beskrivelse Anskaffelsen alle typer taktekker- og blikkenslagerarbeider, herunder f.eks.: Tetting og utskifting av alle typer eksisterende tak, inkl. beslag Forebyggende rens av takrenner/nedløp og takflater Skadebegrensning og sikring av bygg ved lekkasjer og hærverk Arbeid i forbindelse med ombygging, rehabilitering og påbygging Avtalen innbefatter også material leveranser, deponering av rivningsmateriell og sikringstiltak for eget personell og bygningenes brukere. Listen er ikke uttømmende, alle oppdrag som naturlig hører til fagområdet er omfattet. 4

5 Omfang Avtalen skal ha varighet på 2 år, med opsjon på 1+1 år. Estimert omsetning er 6,5 mill. per år. Fordeling av oppdrag vil skje etter rangering av leverandørene og ved minikonkurranser. 5

6 Avropsmodell Avrop under 300. 000,- vil skje etter rangering. Avrop over 300 000,- vil skje ved minikonkurranse der alle leverandører som er omfattet av avtalen kan levere tilbud. Entrepriser med estimert verdi over 5 mill. lyses ut i egne konkurranser. 6

7 Noen utvalgte obligatoriske avvisningsgrunner Ikke levert dokumentasjon for alle kvalifikasjonskrav –Gjelder også underleverandører! –Oppdragsgiver kan innhente offentlig tilgjengelig dokumentasjon etter tilbudsfristens utløp som (ikke uttømmende): Skatteattester Firmaattest –Følgende kan ikke innhentes etter tilbudsfristens utløp (ikke uttømmende): Dokumentasjon for tekniske/faglige kvalifikasjoner (gjennomføringsevne personell; erfaring fra liknende oppdrag; rutiner for miljøstyring) Vesentlige forbehold 7

8 Forbehold Dersom det tas forbehold, SKAL dette presiseres som «forbehold:»! Virkningen av forbeholdet skal klart beskrives i et eget punkt i tilbudet, spesielt priskonsekvens må gjøres tydelig rede for. Forbehold som kommer frem på annen måte, er og skal behandles som AVVIK! Ofte enda mer aktuelt i minikonkurranser 8

9 Spesielle krav Vaktordning –Permanent reparasjon innen 5 arbeidsdager (under 300 000,-) –Fullføres av leverandøren som rykker ut Melde sin ankomst på bygget Lærlingeklausul –Krav til at det benyttes lærlinger, minimum 7 % av arbeide timer per år. Fokus på lønns- og arbeidsvilkår –Egenmeldingskjema som skal leveres senest 1 mnd etter kontraktsignering. 9

10 Responstider Hasteoppdrag – 4 timer Ordinære oppdrag – skal besvares innen 2 dager. –Med avtalt ferdigstillelsesdato –Arbeidet skal utføres fortløpende Oppdrag skal gå videre til neste leverandør på prioriteringsliste ved manglende respons. 10

11 Tildelingskriterier Dokumentasjonskrav: Pris - Utfylt prisskjema Kvalitet / Forståelse av kontraktsarbeidet – Beskrivelse av hvordan man tenker å gjennomføre kontraktens forpliktelser. Eks: Organisasjons- og bemanningsplan for gjennomføring av denne rammeavtalen som inkluderer alle fag. Rutiner (bestilling, gjennomføring, oppfølging, lærlingebruk) Tilpasninger i forhold til akutte oppdrag, spesielle bygg (vernet, bygg i drift ol). Med mer. God oppgaveforståelse = god score 11

12 Utfylling av prisskjema Hvite felt i tabellene skal fylles ut. –Vektet timer er satt opp for evaluering, og vil ikke nødvendigvis korrespondere med kontraktsverdi Still spørsmål! Avvikende prisformater fører erfaringsmessig svært ofte til avvisning av tilbudet. 12

13 Dokumentstruktur i konkurransefasen- Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1 – Kontrakt Bilag 1 – Oppdragsgivers spesifikasjon Bilag 2 – I kontrakt vil dette være tilbyders beskrivelse (og er ikke med i utlysning) Bilag 3 – Administrative bestemmelser –Bilag 3b – Egenrapporteringsskjema Lønns- og arbeidsvilkår Bilag 4 – Samlete pris- og betalingsbestemmelser –Bilag 4a – Prisskjema Bilag 5 – Endringer i den generelle kontraktsteksten Bilag 6 – Endringer i avtaleteksten etter kontraktsinngåelse Bilag 7 – Utgår Bilag 8 – Gjenåpning av konkurransen – minikonkurranse –Bilag 8a – Aktuelle tildelingskriterier Bilag 9 – Vilkår om bruk av lærlinger Vedlegg 2 – Tilbudsforside Vedlegg 3 – Referanseskjema Vedlegg 4 – Forpliktelseserklæring (fylles ut hvis man har underleverandør) Rød skrift: Må fylles ut 13

14 Leverandørene oppfordres til å melde til oppdragsgiver i god tid før tilbudsfristens utløp: Hvis enkelte elementer er vanskelig/umulig å prise, eller krever forbehold Hvis enkelte elementer i oppdragsgivers spesifikasjon (bilag 1) eller i andre kontraktdokumenter oppfattes som vanskelig/umulig å oppfylle, eller krever forbehold. 14

15 Viktig Tilbudsfrist Tirsdag 19. april 2016 kl. 12.00 Vedståelsesfrist 1. August 2016 kl. 15.00 15

16 Spørsmål? Send flere spørsmål til Ebe-i@bergen.kommune.no Frist: Tirsdag 12. april 2016 16


Laste ned ppt "Åpen anbudskonkurranse NOR 013-2016 Rammeavtale for kjøp av Taktekker- og blikkenslagerarbeider Tilbudskonferanse 6. april 2016, kl. 12.30 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google