Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudskonferanse 26.3.2009 Konkurransegrunnlag Asfaltarbeider 2009-2012 Hammerfest kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudskonferanse 26.3.2009 Konkurransegrunnlag Asfaltarbeider 2009-2012 Hammerfest kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudskonferanse 26.3.2009 Konkurransegrunnlag Asfaltarbeider 2009-2012 Hammerfest kommune

2 Konkurransegrunnlaget Bygger på konkurransegrunnlaget til Statens vegvesen (2009), men med lokale endringer og tilpasninger Konkurransegrunnlaget er lagt ut på Doffin

3 Skjerpede krav i fht tidligere asfaltkontrakter Rettidig leveranse og ferdigstillelse (D2, pkt. 27.7.1). –50% innen 1. august –Ferdigstillelse innen 15. september –Dagmulkter påløper ved forsinkelser (D2, pkt. 13) Dokumentasjon på forbruk – veieseddel (D2, pkt. 17) Krav til planlegging, HMS, materialer og utførelse (samt tilhørende dokumentasjon) Krav til 50% egne ansatte (D2. pkt. 1) Honorering av merforbruk (D2, pkt. 16) Definisjon av avvik + trekk-regler (D2, pkt. 27) Anvendelse av Teknologirapport nr. 2505

4 Strukturen på konkurransegrunnlaget A Innbydelse, avtaledokument og orientering B Tilbudsregler C Kontraktsbestemmelser D1 Spesielle tilbudsregler D2 Spesielle kontraktsbestemmelser E Beskrivelse og mengdefortegnelse F Firmaopplysninger / HMS G Tilbudsopplysninger, pris- og tilbudsskjema, og andre opplysninger

5 Avtaledokumentet A2 Identisk lik blankett 8406 A fra ’standard norge’. ’Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider’

6

7 C Kontraktsbestemmelser Er lik NS8406

8

9 Kontraktsbestemmelser Kap C + kap. D2 Spesielle foran generelle bestemmelser

10 Kvalifikasjonskrav (D1, pkt. 1) Firmaattest Skatteattest Merverdiattest HMS-egenerklæring Sentral godkjenning (tiltaksklasse 2) Sertifiserte masser (tilslag og varme asfaltmasser) Kvalitetssikringssystem inkl HMS Erfaring fra asfaltering på offentlig veg Bas og formann skal ha erfaring med asfaltering av offentlig veg (cv)

11 Alternative tilbud (D1, pkt. 4) Ikke anledning

12 Tildelingskriterium (D1, pkt. 3) Lavest pris

13 Reklamasjonsperiode (D2, pkt. 8) 5 år Teknologirapport TR 2505

14 Sikkerhetsstillelse (D2, pkt. 9) Kap. C, pkt. 8

15 Værforhold (D2, pkt. 10) Kan gi rett til fristforlengelser

16 Opsjon (D2, pkt. 14) + E2 Ensidig opsjon for kontraktens 3 siste år (2010 – 2012).

17 Prisregulering (D2, pkt. 15) Delindeks for asfaltering av veger Beregnes av SSB Regulering 1. gang pr år per 1. januar (flerårig kontrakt) Bitumen reguleres i utgangspunktet månedlig

18 Vekting av fyringsolje i delindeks for asfaltarbeider http://www.ssb.no/emner/08/02/30/rapp_200517/ Serie: Rapporter (RAPP 2005/17) ISBN 82-537-6813-3 Trykt versjon ISBN 82-537-6814-1 Elektronisk versjon ISSN 0806-2056

19 Priser – prisnivå (D2, pkt. 16) Priser skal inkludere alle kostnader

20 Merforbruk (D2, pkt. 16) Dersom intet annet avtales, honoreres følgende merforbruk utover beskrivelsen: –Opptil 10 kg/m2 for bærelag og opprettingsmasse –Opptil 5 kg/m2 for bindlag og slitelag –per skift/ dag. Alt annet merforbruk skal avtales for å bli honorert.

21 Tonnasje (D2, pkt. 16) Alle biler og all utlagt asfalt skal veies Også masser fra båt Leggekart + veieseddel pr punkt, veg, parsell

22 Jevnhet (D2, pkt. 27.2) Vegbane på tvers: 8 mm med 3 m rettholt Vegbane på langs: 6 mm med 3 m rettholt Andre krav relatert til: –Lassbytte –Tverrgående skjøter –Endeskjøter –Langsgående skjøter. Generelt trekk: kr. 3.000 per avvik

23 Avvik og trekk Viser til kap. D2, pkt. 27.7 Teknologirapport 2505

24 Kummer og klebing (D2, pkt. 27.7.2 + E2) Dersom avvik - ikke økonomisk trekk krav om at arbeidet må gjøres på nytt

25 Håndlegging Angitt 50 tonn per år (egen prissetting i G2) –Avkjørsler –Busslommer –Fortau, osv

26 Gjenbruk av asfalt (E1, pkt. 2.3) Dokumentasjon på håndtering av eventuelt gjenbruksmasse

27 Tjenester fra byggherren Stedlig byggeledelse, Tore Johansen Fjerning av torvkanter (E2) Rensk av grøfter og sluk (E2) Justering/ oppretting av tverrprofil på grusveger (E2) Feiing og rengjøring (E1, pkt. 2.4) Ødelagte og slitte sluk og kummer skiftes ut og bekostes av byggherren (E2).

28 Spesielle forhold Transport med bil: isolerte trau og kapell/ tildekning av planet (E2) Agb11, Bitumen 160/220 (E2) Arbeider på Kårhavn, 2009 (G2) Fordeling av opprettingsmasse, behov (E1, pkt. 2.4)


Laste ned ppt "Tilbudskonferanse 26.3.2009 Konkurransegrunnlag Asfaltarbeider 2009-2012 Hammerfest kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google