Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT-utstyr 2015 Tilbudskonferanse 20.4.2015. Agenda for møte Presentasjon av prosjektgruppa Kort gjennomgang av de mest relevante punkter i konkurransegrunnlag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT-utstyr 2015 Tilbudskonferanse 20.4.2015. Agenda for møte Presentasjon av prosjektgruppa Kort gjennomgang av de mest relevante punkter i konkurransegrunnlag."— Utskrift av presentasjonen:

1 IT-utstyr 2015 Tilbudskonferanse 20.4.2015

2 Agenda for møte Presentasjon av prosjektgruppa Kort gjennomgang av de mest relevante punkter i konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon Spørsmålsrunde

3 Presentasjon av prosjektgruppa Glenn Paulsen – IKT-tjenesten Kjell Ivar Bye– JUIN Trond Wangsholm Hanssen – IKT-tjenesten Haakon Bergby– Byåsen VGS Roger Tvervåg – Frøya Kommune Øyvind Schei – Hemne Kommune

4 Utvalgte punkter fra konkurransegrunnlag

5 KG 2.2. Anskaffelsens formål og omfang Kjøp av IT-utstyr i perioden 01.06.15 – 31.05.17 med muligheter for opsjon 1+1 år. Det skal inngås 3 rammeavtaler innenfor følgende områder:

6 KG 1.2. Anskaffelsens formål 1. Delanbud 1 - Generelt IT-utstyr. Klienter - eksklusive OSX kompatible enheter, Skjermer og projektorer, Servere og dataromløsninger, Videokonferanseutstyr, Annet utstyr. 2. Delanbud 2 - Nettverkselektronikk - Kantutstyr. Trådløskontrollere, Enkel switch, Aksesspunkt 3. Delanbud 3 - Nettverkselektronikk - Kjerneinfrastruktur. Kjerneswitch, Brannmur, Enkel router

7 KG 1.3.Avtalenes omfang Estimert totalt til ca 32-42 millioner,- årlig. Hvorav delanbud 1 er på 30-40 Millioner årlig, delanbud 2 er på 750.000 NOK - 1 Million NOK og delanbud 3 er på ca. 500.000 NOK. Dette er kun et estimat og ikke forpliktende.

8 KG 2.5 Kontraktsbestemmelser Avtaleforholdet reguleres av følgende: –SSA lille kjøpsavtale

9 Nøkkelopplysninger Milepæl:Dato: Frist for innlevering av tilbud:08.05.15 kl 12 Vedståelsesfrist:05.06.15 kl 12 Spørsmålsfrist:24.04.15 kl 12 Oppdragsgivers svarfrist:Uke 21 Forventet tildelingsdato:Uke 22/23

10 KG 3.1. Kvalifikasjonskrav 1.Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnebetaling og merverdiavgift 2.Leverandøren skal ha et fungerende HMS- system –Også for eventuelle underleverandører 3.Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak 4.Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget

11 KG 3.1. Kvalifikasjonskrav 5. Leverandøren skal ha erfaring fra minimum 3 tilsvarende oppdrag i løpet av de 3 siste årene. 6. Det kreves et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem for ytelsene som skal leveres.

12 KG 3.1. Kvalifikasjonskrav Kravene er absolutte, og er gitt for å sikre at leverandøren er egnet til å oppfylle kontrakten. OBS! Les gjennom kravene, og den dokumentasjon som kreves nøye. Dersom leverandør ikke oppfyller kravene vil leverandøren bli avvist.

13 KG 3.2 Krav til lærlingekontrakt FT-sak 95/05 og §3-11 (3) Behov innenfor fagfeltet.

14 Prisskjemaer Prisskjemaene på de respektive områder leverandørene inngir tilbud på skal innleveres i utfylt stand.

15 4.3. Forbehold og avvik Eventuelle forbehold skal klart fremgå i tilbudsbrevet for å være gyldige. Eventuelle forbehold må beskrive hvilke konsekvenser det får, og skal prissettes. OBS! Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne vil kunne føre til avvisning!

16 KG 2.8. Tilbud på deler av oppdraget Det må klart fremgå på hvilke delanbud man inngir tilbud på. Ikke mulig å inngi tilbud på deler innenfor de ulike deltilbudene.

17 Bruk av underleverandører Mulig å benytte seg av underleverandører Benyttes underleverandører må følgende fremgå av tilbudet: Hvilke underleverandører som skal benyttes Innenfor hvilke områder de skal benyttes I hvilket omfang de skal benyttes CV må vedlegges

18 KG 6.1 Tildelingskriterier Delanbud 1 Pris: 55% Leverandør levere ferdig utfylt prisskjema hvor alle kostnader skal være inkludert Ikke-pris: 45% –Kvalitet 25% –Service 15% –Miljø 5%

19 KG 6.1 Tildelingskriterier Delanbud 2 og -3 Pris: 60% Leverandør levere ferdig utfylt prisskjema hvor alle kostnader skal være inkludert Ikke-pris: 40% Kvalitet 10% Service 30%

20 Kravspesifikasjon Les nøye gjennom kravspesifikasjonen – fyll ut denne! JF. Punkt 6.1 hvor bør-kravene kommer frem. MÅ-krav er minstekrav som tilbyder må oppfylle. Dersom disse ikke oppfylles vil det kunne føre til avvisning. BØR-krav legges til grunn for evalueringen innenfor sitt tildelingskriterie.

21 Kravspesifikasjon del 1 Går ikke gjennom de generelle kravene, men bemerker følgende: i all hovedsak minstekrav (Må-krav) som skal oppfylles Bør-krav – her må dere gi en beskrivelse av løsningen.

22 Spørsmålsrunde Spørsmål og svar vil bli publisert Mercell Powerpointpresentasjon vil også bli lagt ut på Mercell Viktig å holde seg oppdatert på Mercell hvor alle spørsmål og svar fortløpende vil bli publisert Ytterligere spørsmål kan sendes inn via mercell innen 24.04.15.


Laste ned ppt "IT-utstyr 2015 Tilbudskonferanse 20.4.2015. Agenda for møte Presentasjon av prosjektgruppa Kort gjennomgang av de mest relevante punkter i konkurransegrunnlag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google