Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jenslo/04.02.2008/1 Konkurransegrunnlag for asfaltarbeider i Statens vegevsen Jens K. Lofthaug.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jenslo/04.02.2008/1 Konkurransegrunnlag for asfaltarbeider i Statens vegevsen Jens K. Lofthaug."— Utskrift av presentasjonen:

1 jenslo/04.02.2008/1 Konkurransegrunnlag for asfaltarbeider i Statens vegevsen Jens K. Lofthaug

2 jenslo/04.02.2008/2 Asfaltkontrakter •Spesifikasjonsbaserte (reseptbaserte) kontrakter •Funksjonskontrakter (parsell) –Høytrafikkerte veger (krav til spor og jevnhet) –Lavtrafikkerte veger (krav til spor og jevnhet) •Funksjonskontrakter (vegnett)

3 jenslo/04.02.2008/3 Funksjonskontrakter: Mål for innføring Vegnett med ÅDT > 5000: 50 % i 2012 Vegnett med ÅDT < 5000: 10 % i 2012 (målt som andel av årlig utlyst veglengde innenfor aktuell ÅDT-gruppe, samlet for riks- og fylkesveger)

4 jenslo/04.02.2008/4 Utlysning av asfaltkontrakter - Utlysningsstrategi •En anbudsrunde pr region •Utlysingstidspunkt likt for alle regioner •Innleveringsfrist/åpning enten likt eller forskyves mellom regionene

5 jenslo/04.02.2008/5 PMS - Dekkevedlikeholdsprogram •PMS systematiserer dekkerelevante data som spor, jevnhet, tverrfall, dekkeopplysninger, bredde, vedlikeholdsstandard, ÅDT •PMS beregner tilstandsutvikling for enkeltparseller, totalbehov for midler til dekkelegging, forslag til planer •Bruker vurderer inndeling av vegnett, endrer planer, produserer tilbudsdokumenter, sammenligner innkomne tilbud

6 jenslo/04.02.2008/6 Utlysning av asfaltkontrakter •Produksjon og utlegging av asfalt er definert som ”Bygg- og anleggs- prosjekter”. Lyses ut i DOFFIN- og TED- databasen) •Asfaltkontraktene legges kun ut på internett for nedlasting hos entreprenørene

7 jenslo/04.02.2008/7

8 jenslo/04.02.2008/8

9 jenslo/04.02.2008/9 PMS-Tilbud

10 jenslo/04.02.2008/10 Håndbok 066 •INNHOLDSFORTEGNELSE •Side •AInnbydelse, avtaledokument og orientering •Innbydelse til anbudskonkurranseA-1 •AvtaledokumentA-2 •OrienteringA-3 – A-6 •DokumentoversiktA-7 – A-.. •BTilbudsreglerB1 – B2 •CKontraktsbestemmelserC1 – C22 •D1Spesielle tilbudsregler D1-1 – D1-.. •D2Spesielle kontraktsbestemmelserD2-1 – D2-.. •EBeskrivelse og mengdefortegnelseE-1 – E.. •FFirmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet F1 – F.. •HMS - egenerklæring •G.Tilbudsopplysninger, pris- og tilbudsskjema •TilbudsopplysningerG-1 •Prisskjema for mannskap og maskinerG-2 •TilbudsskjemaG-..

11 jenslo/04.02.2008/11 Orientering •Prosjektets art og omfang •Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister •Forskudd (utbetales ikke) •Minst en arbeidstaker på det enkelte arbeidslag behersker godt norsk •Oversikt over byggherrens representanter

12 jenslo/04.02.2008/12 Orientering: Dokumentoversikt

13 jenslo/04.02.2008/13 B: Tilbudsregler •Utlevering av konkurransegrunnlag •Krav om HMS-egenerklæring •Krav om skatteattest •Tilbudets utforming; Entreprenørene skal bruke programmet PMS_Tilbud for utfylling av priser •Tilbudsåpning •Tilbakemelding om firmakvalifisering (F1-F4)

14 jenslo/04.02.2008/14 D1: Spesielle tilbudsregler •Levering av tilbud, papirutskrift og en pr. fil kontrakt •Grunnlag for tildeling av kontrakt Pris •Alternative tilbud, ikke anledning for entreprenøren å gi inn alternative tilbud

15 jenslo/04.02.2008/15 D2: Spesielle kontraktsbestemmelser •Kvalitetssikring -organisasjonsplan - arbeidsprosedyrer -dokumentasjon/dokumentbehandling jfr. Teknologirapport 2505

16 jenslo/04.02.2008/16 D2: Spesielle kontraktsbestemmelser - HMS •Byggherrens HMS-plan utleveres etter kontrakts- inngåelse •Identifiksjonskort; alle som utfører arbeid på prosjektet/kontrakten skal ha ID-kort. •Føring av oversiktslister (ELRAPP) •Opplæring og kompetanse •Arbeidstid •Risikovurdering •Arbeidsvarsling; entreprenør ansvarlig for å utarbeide varslingsplan, vegvesenet godkjenner •Personlig verneutstyr

17 jenslo/04.02.2008/17 D2: Spesielle kontraktsbestemmelser - HMS •Avfallshåndtering inkl. krav ved bruk av kjemiske produkter •Gjenbruk av materialer •Vernerunder •Rutiner ved varsling av ulykker, brann og forurensning •Rapportering av uønskede hendelser og yrkesskader

18 jenslo/04.02.2008/18 Bruk av ledebil

19 jenslo/04.02.2008/19 D2: Spesielle kontraktsbestemmelser •Orienterende framdriftsplan - 1 uke før oppstart •Prisregulering ihht. endring av bitumenpris (gjennom sesongen og ved flerårskontrakter) •Merforbruk – Ikke avtalt merforbruk gjøres opp etter følgende regler: - for bærelag betales det ikke for merforbruk ut over 5 kg/m2 - for bindlag og slitelag betales det ikke for merforbruk ut over 2 kg/m2 - for oppretting betales det ikke for merforbruk

20 jenslo/04.02.2008/20 Krav til jevnhet og kanter i lengdeprofil og tverrprofil målt med manuell rettholt

21 jenslo/04.02.2008/21 Krav til jevnhet ved planfresing/-trausfresing og kumrammer målt med rettholt Planfresing/traufresing –8mm på tvers –6mm på langs Kumrammer Høydekrav til justerte kumrammer: +2/-6mm i forhold til asfaltdekket, målt med 1 m rettholt/1 m vater. Kravet gjelder kumramme og ikke evt. slitte kumlokk.

22 jenslo/04.02.2008/22 D2: Spesielle kontraktsbestemmelser •Reklamasjonsfrist: 5 år (annet E2) •Kvalitetskontroll – Asfaltarbeider spesielt - arbeidsresept - kvalitetsplan - leggerapport - vektkontroll - krav til dokumentasjon av massesammensetning og hulrom - evt. krav om måling av friksjon - prinsipper for etterkontroll

23 jenslo/04.02.2008/23 D2: Spesielle kontraktsbestemmelser Regler ved mangler og avvik - sanksjoner •HMS •Mangelfull kvalitetsrapportering •Kontinuerlig drift og manglende opprydding •Overskridelse av tidsfrister •Trekkregler for avvik i korngradering, bindemiddelinnhold, hulrom, spor og jevnhet

24 jenslo/04.02.2008/24 E: Beskrivelse og mengdefortegnelse •Materialer •Gjenbruk av asfalt •Utførelse (klebing, oppretting, kummer/sluk, buttskjøt, planfresing, skråkant, dypstabilisering, feiing, skuldre, avstrøing, oppgjør m.m.)


Laste ned ppt "Jenslo/04.02.2008/1 Konkurransegrunnlag for asfaltarbeider i Statens vegevsen Jens K. Lofthaug."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google