Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konkurransegrunnlag for asfaltarbeider i Statens vegevsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konkurransegrunnlag for asfaltarbeider i Statens vegevsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konkurransegrunnlag for asfaltarbeider i Statens vegevsen
Jens K. Lofthaug

2 Asfaltkontrakter Spesifikasjonsbaserte (reseptbaserte) kontrakter
Funksjonskontrakter (parsell) Høytrafikkerte veger (krav til spor og jevnhet) Lavtrafikkerte veger (krav til spor og jevnhet) Funksjonskontrakter (vegnett)

3 Funksjonskontrakter: Mål for innføring
Vegnett med ÅDT > 5000: 50 % i 2012 Vegnett med ÅDT < 5000: 10 % i 2012 (målt som andel av årlig utlyst veglengde innenfor aktuell ÅDT-gruppe, samlet for riks- og fylkesveger)

4 Utlysning av asfaltkontrakter - Utlysningsstrategi
En anbudsrunde pr region Utlysingstidspunkt likt for alle regioner Innleveringsfrist/åpning enten likt eller forskyves mellom regionene

5 PMS - Dekkevedlikeholdsprogram
PMS systematiserer dekkerelevante data som spor, jevnhet, tverrfall, dekkeopplysninger, bredde, vedlikeholdsstandard, ÅDT PMS beregner tilstandsutvikling for enkeltparseller, totalbehov for midler til dekkelegging, forslag til planer Bruker vurderer inndeling av vegnett, endrer planer, produserer tilbudsdokumenter, sammenligner innkomne tilbud

6 Utlysning av asfaltkontrakter
Produksjon og utlegging av asfalt er definert som ”Bygg- og anleggs-prosjekter”. Lyses ut i DOFFIN- og TED- databasen) Asfaltkontraktene legges kun ut på internett for nedlasting hos entreprenørene

7

8

9 PMS-Tilbud

10 Håndbok 066 INNHOLDSFORTEGNELSE Side
A Innbydelse, avtaledokument og orientering Innbydelse til anbudskonkurranse A-1 Avtaledokument A-2 Orientering A-3 – A-6 Dokumentoversikt A-7 – A- .. B Tilbudsregler B1 – B2 C Kontraktsbestemmelser C1 – C22 D1 Spesielle tilbudsregler D1-1 – D1-.. D2 Spesielle kontraktsbestemmelser D2-1 – D2- .. E Beskrivelse og mengdefortegnelse E-1 – E .. F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet F1 – F .. HMS - egenerklæring G. Tilbudsopplysninger, pris- og tilbudsskjema Tilbudsopplysninger G-1 Prisskjema for mannskap og maskiner G-2 Tilbudsskjema G- ..

11 Orientering Prosjektets art og omfang
Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Forskudd (utbetales ikke) Minst en arbeidstaker på det enkelte arbeidslag behersker godt norsk Oversikt over byggherrens representanter

12 Orientering: Dokumentoversikt

13 B: Tilbudsregler Utlevering av konkurransegrunnlag
Krav om HMS-egenerklæring Krav om skatteattest Tilbudets utforming; Entreprenørene skal bruke programmet PMS_Tilbud for utfylling av priser Tilbudsåpning Tilbakemelding om firmakvalifisering (F1-F4)

14 D1: Spesielle tilbudsregler
Levering av tilbud, papirutskrift og en pr. fil kontrakt Grunnlag for tildeling av kontrakt Pris Alternative tilbud, ikke anledning for entreprenøren å gi inn alternative tilbud

15 D2: Spesielle kontraktsbestemmelser
Kvalitetssikring - organisasjonsplan - arbeidsprosedyrer - dokumentasjon/dokumentbehandling jfr. Teknologirapport 2505

16 D2: Spesielle kontraktsbestemmelser - HMS
Byggherrens HMS-plan utleveres etter kontrakts-inngåelse Identifiksjonskort; alle som utfører arbeid på prosjektet/kontrakten skal ha ID-kort. Føring av oversiktslister (ELRAPP) Opplæring og kompetanse Arbeidstid Risikovurdering Arbeidsvarsling; entreprenør ansvarlig for å utarbeide varslingsplan, vegvesenet godkjenner Personlig verneutstyr

17 D2: Spesielle kontraktsbestemmelser - HMS
Avfallshåndtering inkl. krav ved bruk av kjemiske produkter Gjenbruk av materialer Vernerunder Rutiner ved varsling av ulykker, brann og forurensning Rapportering av uønskede hendelser og yrkesskader

18 Bruk av ledebil

19 D2: Spesielle kontraktsbestemmelser
Orienterende framdriftsplan - 1 uke før oppstart Prisregulering ihht. endring av bitumenpris (gjennom sesongen og ved flerårskontrakter) Merforbruk – Ikke avtalt merforbruk gjøres opp etter følgende regler: - for bærelag betales det ikke for merforbruk ut over 5 kg/m2 - for bindlag og slitelag betales det ikke for merforbruk ut over 2 kg/m2 - for oppretting betales det ikke for merforbruk

20 Krav til jevnhet og kanter i lengdeprofil og tverrprofil målt med manuell rettholt

21 Krav til jevnhet ved planfresing/-trausfresing og kumrammer målt med rettholt
Planfresing/traufresing 8mm på tvers 6mm på langs Kumrammer Høydekrav til justerte kumrammer: +2/-6mm i forhold til asfaltdekket, målt med 1 m rettholt/1 m vater. Kravet gjelder kumramme og ikke evt. slitte kumlokk.

22 D2: Spesielle kontraktsbestemmelser
Reklamasjonsfrist: 5 år (annet E2) Kvalitetskontroll – Asfaltarbeider spesielt - arbeidsresept - kvalitetsplan - leggerapport - vektkontroll - krav til dokumentasjon av massesammensetning og hulrom - evt. krav om måling av friksjon - prinsipper for etterkontroll

23 D2: Spesielle kontraktsbestemmelser Regler ved mangler og avvik - sanksjoner
HMS Mangelfull kvalitetsrapportering Kontinuerlig drift og manglende opprydding Overskridelse av tidsfrister Trekkregler for avvik i korngradering, bindemiddelinnhold, hulrom, spor og jevnhet

24 E: Beskrivelse og mengdefortegnelse
Materialer Gjenbruk av asfalt Utførelse (klebing, oppretting, kummer/sluk, buttskjøt, planfresing, skråkant, dypstabilisering, feiing, skuldre, avstrøing, oppgjør m.m.)


Laste ned ppt "Konkurransegrunnlag for asfaltarbeider i Statens vegevsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google