Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rv. 23 Oslofjordforbindelsen – Byggetrinn 2 Tilbudskonferanse 25. september 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rv. 23 Oslofjordforbindelsen – Byggetrinn 2 Tilbudskonferanse 25. september 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rv. 23 Oslofjordforbindelsen – Byggetrinn 2 Tilbudskonferanse 25. september 2012

2 Tilbudskonferanse

3 Agenda Om oppdraget –Leveransen –Fremdrift Hva vil peke på spesielt i konkurransegrunnlaget –Tidsfrister –1.4 Grunnlag for arbeidet – e-room –G-kapitlet –tildelingskriterier Korrigeringer/endringer Spørsmål og svar Referat vil bli lagt på Doffin

4

5 \\Svv1p03afil01\prof\_5T\Rv023__Oslofjordt\00_ Prosjektdokumentasjon\04_Økonomi\Anslag\201 20417 Anslag\Grunnlag\Hurum-Måna C-tegn.pdf \\Svv1p03afil01\prof\_5T\Rv023__Oslofjordt\00_ Prosjektdokumentasjon\04_Økonomi\Anslag\201 20417 Anslag\Grunnlag\Måna-Vassum C-tegn.pdf

6 Fremdrift

7 Utdyping av hva som skal være levert innen fristene i A3 pkt. 2: Levering av reguleringsplan med bestemmelser og beskrivelse for siste gjennomgang og kontroll av oppdragsgiver 1. november 2013 Med dette menes i prinsippet en 100% ferdig plan, kvalitetssikret av leverandør, klar for en siste gjennomgang og kvalitetssikring av oppdragsgiver. Det forutsettes at det forut for denne fristene har vært flere felles gjennomganger av materialet, der både leverandør og oppdragsgiver har deltatt. Levering komplett reguleringsplan med bestemmelser og beskrivelse klar for utlegging på høring 15. januar 2014Med dette menes at planen er komplett ferdig, kvalitetssikret av både leverandør og oppdragsgiver, og klar til å legges ut på høring.

8 Utdyping av hva som skal være levert innen fristene i A3 pkt. 2: Levering av komplett byggeplan for siste gjennomgang og kontroll av oppdragsgiver 15. desember 2014Med dette menes i prinsippet en 100% ferdig plan, kvalitetssikret av leverandør, klar for en siste gjennomgang og kvalitetssikring av oppdragsgiver. Det forutsettes at det forut for denne fristene har vært flere felles gjennomganger av materialet, der både leverandør og oppdragsgiver har deltatt. Levering av komplett konkurransegrunnlag for entreprisene for siste gjennomgang og kontroll av oppdragsgiver 15. januar 2015Med dette menes i prinsippet ett 100% ferdig konkurransegrunnlag, kvalitetssikret av leverandør, klar for en siste gjennomgang og kvalitetssikring av oppdragsgiver. Det forutsettes at det forut for denne fristene har vært flere felles gjennomganger av materialet, der både leverandør og oppdragsgiver har deltatt. Levering av komplett, ferdig byggeplan 15. februar 2015Med dette menes at planen er komplett ferdig, kvalitetssikret av både leverandør og oppdragsgiver. Levering av komplett konkurransegrunnlag ferdig til utlysning 1. mars 2015Med dette menes at konkurransegrunnlaget er komplett ferdig, kvalitetssikret av både leverandør og oppdragsgiver og klart til kunngjøring. Levering av ferdigvegstegninger 2 mnd etter siste overtagelsesdato i den enkelte entreprise I h.h.t. D2 pkt. 11

9 1.4 Grunnlag for arbeidet Det er i forbindelse med oppstart av planleggingen av byggetrinn 2 samlet det som har vært mulig av rapporter og dokumenter fra byggetrinn 1, samt at det har vært utarbeidet et par nye i 2012. Disse er alle gjort tilgjengelig for tilbydere på https://www.vegvesen.no/e- room/1/eRoom/Rv23Oslofjordforbindelsen- byggetrinn2/Rv23Konkurransegrunnlag/0_205e https://www.vegvesen.no/e- room/1/eRoom/Rv23Oslofjordforbindelsen- byggetrinn2/Rv23Konkurransegrunnlag/0_205e Det kreves brukernavn og passord for å få tilgang til rapportene. Dette fås ved henvendelse til annegn@vegvesen.no annegn@vegvesen.no

10 G-kapitlet

11 Tildelingskriterier  I Pris for gjennomføring av oppdraget. A) Grunnlag for honorarbudsjett (50 %):  Hentes fra G3 Honorarbudsjett. SUM TOTAL legges til grunn. Poenggivning på underkriteriet ”Konkurransepris”. Tilbud med laveste konkurransepris får maksimal poengsum. De andre tilbudene får poengsum som er lineært fordelt med nullpunkt ved det doble av laveste konkurransepris. Høyere konkurransepris enn dette får poengsum 0. B) Gjennomsnittlig timepris (50 %):  Gjennomsnittlig timepris blir beregnet slik som vist i prisskjema G2 Poenggivning på underkriteriet ”timepris”. Tilbud med laveste gjennomsnittlige timepris får maksimal poengsum. De andre tilbudene får poengsum som er lineært fordelt med nullpunkt ved det doble av laveste gjennomsnittlige timepris. Høyere gjennomsnittlige timepris enn dette får poengsum 0. Samlet vekt kriterium I: 20 %

12  II Beskrivelse av gjennomføring av oppdraget (A) Beskrivelsens oppbygning (30 %): Herunder vil oppdragsgiver vurdere: Innhold og struktur, forståelse av oppdraget, kreativitet i metodikk, løsningsvalg og angrepsmåter (B) Framdrift, ressurser og kapasitet (40 %): Herunder vil oppdragsgiver vurdere: Planlagt ressursbruk på viktige aktiviteter, nøkkelpersoner samt andre medarbeideres tidsbruk og kapasitet i oppdraget, framdriftsplan, realisme i aktiviteter og milepæler (C) Kvalitet i løsningsvalg (30 %): Herunder vil oppdragsgiver vurdere: Opplegg for å ivareta miljøvennlige og varige løsninger inklusive arbeidsmiljø, opplegg for å finne løsninger som er økonomiske og praktiske å gjennomføre i anleggs- og driftsfasen, konkret kvalitetssikringsopplegg i det aktuelle prosjektet Samlet vekt kriterium II: 30 %

13  III Totalkompetanse (A) Kompetanse(50 %): Herunder vurderes nøkkelpersoners formelle kompetanse og erfaring fra tilsvarende oppdrag på tilbudt nøkkelpersonell. Tilbudt oppdragsleder, fagansvarlig geoteknikk og fagansvarlig geologi vil vektlegges dobbelt av andre medarbeidere. (B) Tidligere oppdragsgiveres, herunder Statens vegvesens, erfaringer med tilbudt nøkkelpersonell (50 %): Herunder vurderes hvilken kvalitet som kan forventes basert på evalueringer av de tilbudte personers tidligere utførte oppdrag. Vurdering av personellets nivå hva gjelder prosjektledelse (overfor oppdragsgivere, andre etater og underkonsulenter), samarbeidsevne, kreativitet, initiativ, engasjement, selvstendighet og beslutningsevne. Det vil også bli vurdert evnen til å holde avtalte økonomiske rammer, punktlighet samt evnen til å holde frister. Kommentar til pkt B Oppgitte referansepersoner i skjema G4 vil bli kontaktet. Samlet vekt kriterium III: 50 %

14 Rettelser Eksisterende Holtbråte bru er 10,6 m bred (ikke 1,6)

15 Spørsmål?


Laste ned ppt "Rv. 23 Oslofjordforbindelsen – Byggetrinn 2 Tilbudskonferanse 25. september 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google