Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser 6 Avslutning av konkurranser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning 2014 Førstelektor Ingun Sletnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser 6 Avslutning av konkurranser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning 2014 Førstelektor Ingun Sletnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser 6 Avslutning av konkurranser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning 2014 Førstelektor Ingun Sletnes

2 Tre måter å avslutte konkurranser Avlysning Alle bud forkastes Tilbud velges og kontrakt tildeles 2

3 Avlysning av konkurransen eller totalforkastelse av alle bud Hjemmel foa §§ 13-1 og 22-1 Hva er avlysning Hva er totalforkasting av alle bud? Like regler i del II og del III 3

4 Krav til «saklig grunn» ved avlysning eller totalforkasting Hva kan være saklig grunn? Total vurdering – skjønn Typesituasjoner avlysning; - oppdragsgiver brutt anskaffelsesreglene, for eksempel kunngjøringsreglene, eller gjort feil i beskrivelsen av kriterier for valg av tilbud - oppdragsgivers behov har endret seg - manglende konkurranse - endringer i politiske forutsetninger - endrede budsjettforutsetninger Typesituasjoner totalforkasting - alle bud er for høye - tilbudene er ikke egnet 4

5 Valg av tilbud (tildeling av kontrakt) Hjemmel foa §§ 13-2 og 22-2 I hovedsak like regler To tildelingsalternativer - det økonomisk mest fordelaktige tilbud - pris Hvis ikke noe er sagt – pris I nytt anskaffelsesdirektiv brukes det mest økonomisk fordelaktige tilbudet som et overordnet kriterium 5

6 6 De alminnelige anbudsrettslige prinsipper skal overholdes: Likebehandlingsprinsippet: alle tilbudsgivere skal behandles likt i forhold til de oppstilte kriterier Valget av tilbudsgivere skal skje ut fra saklige og objektive kriterier, som anvendes konsekvent i forhold til alle tilbudsgivere Diskriminering på grunn av nasjonalitet er ikke tillatt Favorisering av lokale tilbudsgivere er ikke tillatt Gjennomsiktighetsprinsippet: det skal fastsettes endelige og entydige tildelingskriterier

7 Tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelaktige tilbudet” Hva ligger i dette tildelingskriteriet? - utgangspunkt - forskriften (foa) sin opplisting Kvantitative kriterier Kvalitative kriterier Hvordan angi kriteriene? Kan leverandørkrav inngå i vurderingen av tilbudene? 7

8 Prioritering og vekting av kriteriene under tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelaktige tilbudet” Etter foa § 13-2 skal oppgis i kunngjøring/konkurransegrunnlag der oppdragsgiver har bestemt det på forhånd I NOU 2014: 4 foreslås denne bestemmelsen opphevet Etter § 22-2 skal oppdragsgiver angi den relative vektingen for hvert kriterium - vektingen kan angis for et område ”med passende maksimalt utslag”, hva menes med det? 8

9 Grensen mellom kvalifikasjonskrav og krav til tilbudet To atskilte vurderingstemaer – ikke nytt Liniakis – betydning Kan ikke bruke samme vurderingstema begge steder – betydning Kvalitetskrav ved vurdering av tilbud ok så lenge det er oppdragsspesifikk kompetanse som etterspørres, knytter seg til tilbudet Først og fremst aktuelt ved tjenester Hvordan skille i praksis? 9

10 Tilbakemelding til tilbyderne om kontraktstildeling og karensperiode Se foa §§ 13-3 og 22-3 Reglene er relativt like, hovedforskjellen går på varigheten av fristen for å inngå kontrakt (karensperioden) Alle deltakerne skal ha melding før kontrakt eller rammeavtale inngås Hva menes med å inngå kontrakt? Hvorfor slike regler? Meldingen skal være skriftlig, gis samtidig til alle leverandører, inneholde begrunnelse og opplyse om karensperiode Kravet til innholdet i begrunnelsen Oppdragsgiver kan dersom det er gjort feil ift. reglene om valg av tilbud annullere beslutningen fram til kontrakt er inngått 10

11 Karensperioden Meddelelse om kontraktstildeling Tidligste tidspunkt for inngåelse av kontrakt 11

12 Nye regler om karensperiode Det skal som hovedregel fastsettes en karensperiode fra meddelelse om kontraktstildeling gis til inngåelse av kontrakt Minimumsfrist på 10 eller 15 dager avhengig av kommunikasjonsform over terskelverdiene (etter del III) Melding skal gis innen ”rimelig tid” under terskelverdiene (etter del II) – hva menes? Reglene er nylig endret på bakgrunn av et nytt håndhevelsesdirektiv 12


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser 6 Avslutning av konkurranser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning 2014 Førstelektor Ingun Sletnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google