Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUSKERUDVERKSTEDET FØRSTE SAMLING, 12. JANUAR 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUSKERUDVERKSTEDET FØRSTE SAMLING, 12. JANUAR 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUSKERUDVERKSTEDET FØRSTE SAMLING, 12. JANUAR 2016

2 Program ›09:30 - 10:00 Kaffe og lek i verkstedet ›10:00 - 10:15 Velkommen v/ Camilla og Joep ›10:15 - 11:00 Hva er et verksted og hvorfor skal vi drive med det? v/ Kaia Nielsen Kjøs fra Folkeverkstedet på Deichmanske bibliotek ›11:00 - 11:30 Verkstederfaringer i Buskerud v/ Pål Ødemark, Nedre Eiker bibliotek og Håvard Johannes Nilsen, Drammen bibliotek ›11:30 - 12:30 Lunsj og lek ›12:30 - 15:00 Prosjektets gang med idéverksted v/ Camilla og Joep

3 Del 1 - tilrettelegging av bibliotekrommet ›Hvert bibliotek velger et prioritert område i eget lokale innen 1. februar ›Hvert bibliotek foreslår tiltak som legger til rette for verksted og andre sosiale aktiviteter innen 1. februar Investering i verkstedutstyr (eks. bord, stoler, PC, nettbrett, Arduino, littleBits, 3D-printer, hammere, strikkepinner) Mindre bygningsmessig tilrettelegging (eks. ny barneavdeling eller ungdomssone) ›Hvert bibliotek utarbeider en endelig oversikt over tiltak innen 1. mai ›Kostnadsramme: kr 50.000 ›Kontakt Joep for innspill fra Buskerudgeriljaen

4 Del 2 - planlagte aktiviteter ›3 felles samlinger ›Verksted: Minst 2 arrangementer, ca kr 17.200 per bibliotek (redusert fra 20.000) ›Publikumsutvikling: Kvalitative undersøkelser i eget bibliotek og lokalmiljø Skal brukes til planlegging av verksted Retningslinjer gis på samling 17. mars Medio mars – medio april ›Samarbeid: Internt – mellom bibliotekene («pool»?) Eksternt – mellom bibliotekene og andre

5 Tidsplan ›Januar-medio mars: Lokal tilrettelegging av bibliotekrom Første samling 12. januar ›Medio mars-august: Publikumsutvikling, planlegge verksted Andre samling 17. mars ›September-oktober: Arrangere verksted ›November: Erfaringsutveksling, evaluering, videreføring Tredje samling 28. november ›Desember: Prosjektrapport

6 Tilrettelegging av rom + planlagte aktiviteter DrammenFlesberg Gol Rom: Verksted:

7 HemsedalHolHole Rom: Verksted:

8 HurumKongsbergLier Rom: Verksted:

9 ModumNedre EikerNes Rom: Verksted:

10 Nore og UvdalRingerikeRøyken Rom: Verksted:

11 SigdalØvre EikerÅl Rom: Verksted:

12 Fylkesbibliotekets ansvar ›lede prosjektet ›arrangere tre samlinger ›veilede innenfor tilrettelegging av bibliotekrommet arbeid med publikumsutvikling planlegging og gjennomføring av verksted ›fordele og utbetale prosjektmidler ›skrive prosjektrapport

13 Prosjektbibliotekenes ansvar ›delta på tre samlinger ›tilrettelegge prioritert område i biblioteket ›gjennomføre tiltak innen publikumsutvikling ›planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere to verkstedarrangementer i eget bibliotek, gjerne i samarbeid med andre bibliotek ›dele erfaringer fra prosjektet ved henvendelse fra andre bibliotek ›bidra til prosjektrapport

14 Spørsmål til del 1 - bibliotekrom ›Hvilket område i biblioteket ønsker dere å satse på i dette prosjektet? ›Hvordan kan dere legge til rette for verksted (og andre sosiale aktiviteter) i dette området? ›Hvilke målgrupper er mest aktuelle?

15 Spørsmål til del 2 – planlagte aktiviteter ›Har biblioteket ditt gjennomført brukerundersøkelser i form av intervjuer, fokusgrupper, spørreskjema, trafikktelling eller lignende? Hvis ja, hva har dere erfart? ›Har noen av de ansatte kompetanse eller interesser som kan være spesielt nyttige i dette prosjektet? ›Er det interessant for ditt bibliotek å samarbeide om en «pool» av verkstedbibliotekarer i fylket? ›Hvilke aktuelle samarbeidspartnere/ressurspersoner finnes i lokalmiljøet?


Laste ned ppt "BUSKERUDVERKSTEDET FØRSTE SAMLING, 12. JANUAR 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google