Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsøk med arbeidslivsfag - status høsten 2013 133 skoler i 82 kommuner Første kull fra piloten gikk ut våren 2012 Første kull fra forsøket gikk ut våren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsøk med arbeidslivsfag - status høsten 2013 133 skoler i 82 kommuner Første kull fra piloten gikk ut våren 2012 Første kull fra forsøket gikk ut våren."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Forsøk med arbeidslivsfag - status høsten 2013 133 skoler i 82 kommuner Første kull fra piloten gikk ut våren 2012 Første kull fra forsøket gikk ut våren 2013 2010-2013 har det vært arrangert fylkesvise samlinger og konferanser for hele landet for å spre erfaringer Videreføring av faget for nye elever, ny forskrift for 2013/14 –dvs. elever går ut våren 2016 NOVA har levert sluttrapport

3 Utbetalingsplan som gjenstår for forsøket Vår 2014: 10. årstrinn: utbetaling for våren, dvs. 7/12 deler av kr. 2500 per elev Reiseregninger for denne samlingen – frist 4. desember

4 Hva skjer videre med arbeidslivsfaget? Sluttrapporten ble offentliggjort i dag Utdanningsdirektoratet har levert innspill til departementet underveis i forsøket Endelig beslutning om fagets framtid avklares snart –Ev. videreføring neste skoleår (midlertidig hjemmel)? –Ev. permanent fag - revidering av læreplan og veiledning? –Regionale erfaringskonferanser om faget til nye skoler i 2014?

5 Gjennomføring av og innholdet i faget – erfaringer å ta med seg videre Stor variasjon i organisering og gjennomføring på skolene –Viser at det er et lokalt handlingsrom for tilpasninger Lærerne: Et praktisk fag – «leker arbeidsliv» Bruk av andre pedagogisk grep enn i andre fag -Konkretisering -Praktisk tilnærming til teori -Koplinger til liv utenfor skolen -Mer ansvarliggjøring av elevene -God relasjon til elevene - kommer tett på elevene -Elevene erfarer virkelige konsekvenser av eget arbeid

6 Ungdomstrinnet: Arbeidslivsfag – status? Valgfag: 14 læreplaner og veiledninger til valgfagene er utarbeidet og publisert Valgfagene skal evalueres Reviderte læreplaner: Tydeliggjøring av de grunnleggende ferdighetene Norsk, Engelsk, Naturfag, Matematikk og Samfunnsfag Satsing på Ungdomstrinn i utvikling; Tiltak innen klasseledelse, regning, lesing og skriving Videreføring av satsingen Vurdering for læring Synliggjøre sammenhengen mellom lokalt arbeid med læreplaner, underveis- og sluttvurdering og læring

7 Takk for innsatsen! Deltakere i forsøket har: vist stort engasjement vist stor vilje til å få til et fag som bidrar til mer variasjon, praktiske ferdigheter og mestringsopplevelser til flere elever Tusen takk for arbeidet og lykke til videre!


Laste ned ppt "Forsøk med arbeidslivsfag - status høsten 2013 133 skoler i 82 kommuner Første kull fra piloten gikk ut våren 2012 Første kull fra forsøket gikk ut våren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google