Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sandnes Folkedanslag Organisering av laget 08.03.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sandnes Folkedanslag Organisering av laget 08.03.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sandnes Folkedanslag Organisering av laget 08.03.2009

2 Lagets formål  Sandnes Folkedanslag skal være et selvstendig og uavhengig lag, hvis hovedformål er å ta vare på og videreføre den norske folkekulturen, i hovedsak gjennom sang, musikk, leik og folkedans.  Laget skal bidra til samarbeid mellom lag med tilsvarende målsetting, nasjonalt og internasjonalt.

3 Organisasjon og verv Styret Øivind Johannessen(leder) Gunnar Rød(kasserer) Magnhild Møller-Pedersen (sekr.) Bruse Halvorsen John Sivertsen Reidun Tollefsen(vara.) Kirsti Lenes (vara.) Leiknemnd Ingrid O. Gjesdal (instruktør) Knut Nymark nn (fra styret) PR-gruppe Aage Gjesdal (gruppeleder) Øivind Johannessen Jan Tollefsen nn (fra styret) Reisegruppe Magne Helland (gruppeleder) Magnar K. Fuglestad nn (fra styret) Dugnadsgrupper Gruppe 1 – 5 Kontaktperson i styret: leder Materialforvalter Magnar K. Fuglestad

4 Styret  Målsetting  Drive laget i tråd med lagets vedtekter.  Mandat  Gjennomføre vedtak fattet av årsmøtet.  Beslutte sammensetning av arbeidsgrupper.  Utarbeide kalender.  Godkjenne program og faglig innhold på øvingskvelder.  Godkjenne program for reisegruppe og PR-gruppe.  Skaffe spelemenn til øvingskvelder.

5 Instruktør  Skal ha ansvar for  faglig innhold på øvingskvelder  oppvisningsprogram  hvem som danser hva på oppvisningene  velge ut ”forsangere” og trene disse til å ta tonen  Skal møte på styremøte når han/hun blir innkalt. Minimum 2 ganger pr. år

6 Leiknemnd  Målsetting  Sørge for at laget holder et faglig høyt nivå.  Være kontaktledd mellom instruktør og styret.  Mandat  Utarbeide program og faglig innhold på øvingskvelder.  Delta ved planlegging og gjennomføring av større dansearrangement.  Bli rådspurt ved ansettelse av danseinstruktør og spelemenn.

7 PR-gruppe  Målsetting  Gjøre laget kjent.  Tilby folkedans som et underholdningsprodukt.  Mandat  Markedsføre aktiviteter igangsatt av styret.  Bidra til å skaffe danseoppdrag.

8 Reisegruppe  Målsetting  Planlegge, organisere og gjennomføre reiser.  Mandat  Foreslå reisemål og reiseopplegg basert på mandat og rammebetingelser gitt av styret.  Gjennomføre planlagte reiser besluttet av styret.

9

10 Dugnadsgrupper  Målsetting med dugnadsgrupper  Fordele dugnadsarbeid blant alle aktive medlemmer i laget.  Mandat  Gjennomføre planlagte aktiviteter som krever dugnadsarbeid.  Totalansvar for avslutningsarrangement (vår og høst).

11 Materialforvalter  Mandat  Holde orden på lager.  Utarbeide ordensregler og informere om disse.  Sørge for at det medbringe nødvendig utstyr som fane og sverd i forbindelse med oppvisninger og reiser.  Føre kontroll med at det til en hver tid finnes minimum 200 kopper, tallerker og servietter på lager.

12 Årshjul 1. halvår Januar • Oppstart første uke • Arrangere nyttårsdans • Arrangere allmannamøte • Bestille Austråtthallen til nyttårsdans neste år • Avslutte regnskap Februar • Årsmøte, blomster til utgående styremedlemmer. • Første møte nytt styre - sammensetning av arbeidsgrupper Mars • Send referat fra årsmøte og endringer i verv til Brønnøysundregistrene. • Bestille musikk og lokaler til venners fest i oktober • Informere BUL og Klepp om venners fest og neste nyttårsdans. April • Utarbeide høstens treningsprogram (instruktører, musikk, oppstart) • Fastesette tidspunkt for juleavslutning • Tildele dugnadsoppgaver for høstens arrangement og nyttårsdans Mai • Arrangere reise / motta besøk • Utarbeide program for høstens allmannamøte • Våravslutning, normalt ikke utdeling av blomster eller gaver Juni • Bestille bydelshus i henhold til høstens program

13 Årshjul 2. halvår Juli / august • Eventuell reise til for eksempel Nordleik • Oppstarte siste uke i august September • Allmannamøte • Forberede venners fest • Bestill lokale til årsmøte i februar neste år. • Bestemme mål og rammebetingelser for neste års utflukt. Oktober • Utarbeide vårens treningsprogram (instruktører, musikk, oppstart) • Fastsette tidspunkt for våravslutning • Tildele dugnadsoppgaver for vårens arrangement • Starte forberedelser til årsmøte i februar • Valgkomité: starte arbeid med å skaffe kandidater til ledige verv November • Starte forberedelser til nyttårsdans • Utarbeide program for allmannamøte i januar • Husk blomster til Dag på siste øving før jul. Desember • Bestille bydelshus i henhold til vårens program • Juleavslutning (alternativt siste uke i november), blomster til de som skal ha oppmerksomhet. • Bestille musikk til nyttårsdans om 13 måneder.


Laste ned ppt "Sandnes Folkedanslag Organisering av laget 08.03.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google