Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lunner kommune: Medbestemmelse - lønner det seg ? Fagforbundets konferanse : Kommuner og egenregi Gardermoen, 5. mai 2015/Ole Øystein Larsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lunner kommune: Medbestemmelse - lønner det seg ? Fagforbundets konferanse : Kommuner og egenregi Gardermoen, 5. mai 2015/Ole Øystein Larsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lunner kommune: Medbestemmelse - lønner det seg ? Fagforbundets konferanse : Kommuner og egenregi Gardermoen, 5. mai 2015/Ole Øystein Larsen

2 Lunner kommune Hadelandsregionen i Oppland fylke hvor Lunner er den sørligste kommunen Naboer: Nannestad, Nittedal, Oslo, Ringerike, Jevnaker og Gran kommune Skogkommune, 77 % av arealet. Marka. Stedlige arbeidsplasser: Helse/sosial (31%), Bygg/anlegg (15%), Varehandel (13%), Undervisning (11 %), Offentlig administrasjon (8%), Transport (4%), Jord/skog (4%) Grendestruktur med sentrumsprofil i utviklingen: o Grendeskoler, 4 hvorav 5->1, barnehager o Institusjoner, bemannede omsorgsboliger o Boligutbygging o Servicevirksomhet Pendlerkommune, utpendling antall 2310 (50,5 % av de sysselsatte i kommunen) herav 1905 (41,1 %) til Osloregionen 9000 innbyggere, kommune med befolkningsvekst 25 representanter i kommunestyret. 700 fast ansatte. H

3 Overordnet målsetting: «Omstilling, utvikling og fornyelse skal skje i nært samarbeid mellom politisk nivå, administrativt nivå og de ansatte» Trepartssamarbeid En naturlig forlengelse av vedtatt arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlaget 3 H

4 4 Hvorfor trepartssamarbeid - erfaringer Innbygger-/brukerperspektiv kommunale tjenester Positive erfaringer med åpenhet, dialog og tidlig involvering av de tillitsvalgte -fra idestadiet, i prosess og under gjennomføring Gir flere løsningsalternativer og bedre valg Bedre forankring gir raskere, bedre og enklere gjennomføring Felles arenaer for uenighet Synlig alliansebygging og partnerskap Tillit = være troverdig over tid Konfliktdempende T

5 5 Trepartssamarbeidet - Hvordan har vi gjort det? Trepartsavtale og vedtekter om Treparts- organ vedtatt av kommunestyret i 1988 Bygger på tett partssamarbeid mellom rådmannen og arbeidstaker- organisasjonene (fagforeningene) Likeverdig trepartssamarbeid, partnerskap o 3 politikere fra formannskap o 3 ansattrepresentanter (hovedtillitsvalgte) o 3 representanter fra rådmann H

6 6 Hva dreier trepartssamarbeidet seg om? Forandring o Omstilling o Utvikling (Lea’n) o Fornyelse Rådslaging o Arbeidsgiverpolitikk, verdigrunnlag o Mål, tiltak og retningslinjer for personal - og lønnspolitikken o Annet Garanti mot konkurranseutsetting av tjenester Ansattes medbestemmelse gjennom tillitsvalgte H

7 7 Hva har vi oppnådd så langt? Lønnsom medbestemmelse gjennom:  Flere heltidsansatte  Bedre likestilling  Lavere turnover  Lavere sykefravær  Færre AFP-pensjonister  Redusert uføreandel per årsverk  Løpende produktivitetstiltak (medledelse/medarbeiderskap (profesjonalisering), lean/Kaizen (medbestemmelse/medvirkning/ innovasjon), nedbemanning (ressursbank/ stillingsbank)) H

8 8 Flere heltidsansatte Økt fra 260 i 2009 til 391 i 2014 (50 %) Brukere forholder seg til færre ansatte – bedre forutsigbarhet og tjenestekvalitet Færre stillinger – mindre administrasjon – beholder ansatte – enklere å rekruttere Mer konsistent arbeidsmiljø, forutsigbar lønn for flere H

9 9 BEDRE LIKESTILLING Justert for: Årstall 2011201220132014 Kvinners måneds- for- tjeneste i % av menns Kvinners grunn- lønn i % av menns Kvinners måneds- for- tjeneste i % av menns Kvinners grunn- lønn i % av menns Kvinners måneds- for- tjeneste i % av menns Kvinners grunn- lønn i % av menns Kvinners måneds- for- tjeneste i % av menns Kvinners grunn- lønn i % av menns Alder 969596,395,498,897,4 98,497,3 Ansatt- gruppe 1009999,499,3101,4100,9 100,8 Stillings - kode 99100100,2100,7101,8101,7 102,6101,6 Ut- danning 969796,696,7100,1100,4 99,6100,6 H

10 10 Lavere ekstern turnover Ekstern turnover redusert. Er nå mellom 5 og 6 % for fast ansatte. -Mindre behov for rekruttering av og introduksjon av nyansatte -Kostnadsreduserende -Kvalitetsfremmende H

11 11 Sykefraværsutvikling H

12 12 Færre AFP-pensjonister Gruppen ansatte i alderen (62 – 64) år har i antall økt til det dobbelte uten at antall AFP`ere i KLP i samme aldersgruppe har økt siden seniortiltak ble iverksatt. Selvrisikodekningen redusert med kr. 550.000,- fom 2011 tom 2014 (fra 1,10 til 0,55 mill. kr) dvs halvert på 4 år. Utjevningsordningen i samme periode har økt med kr. 150.000,- til 0,93 mill. kr. H

13 13 Redusert uføreandel per årsverk Uføreandelen per årsverk i KLP (fellesordningen) er redusert fra 14,64 % i 2007 til 10,77 % i 2014 dvs 26 %. (KLP total i 2014: 10,26 %/Oppland: 11,01 %) H

14 14 Lønnsom medbestemmelse: Beregning av besparelser og ekstra tjenesteproduksjon De Facto gjorde i 2014 en svært forsiktig beregning med utgangspunkt i at Lunner har lavere sykefravær, vesentlige færre AFP`ere og vesentlig lavere turnover enn en middels norsk kommune. Beregningen viste en besparelse på minst 9 mill. kr og en ekstra tjenesteproduksjon på minst 14 mill. kr i året på dette for Lunner kommune. H

15 Spørsmål… Om hva det måtte være 15 H


Laste ned ppt "Lunner kommune: Medbestemmelse - lønner det seg ? Fagforbundets konferanse : Kommuner og egenregi Gardermoen, 5. mai 2015/Ole Øystein Larsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google