Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppegård kommune 27000 innbyggere 37 km2 Pleie- og omsorgsektoren og tjenester for funksjonshemmede har til sammen 472 årsverk og består bl.a. av: - 3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppegård kommune 27000 innbyggere 37 km2 Pleie- og omsorgsektoren og tjenester for funksjonshemmede har til sammen 472 årsverk og består bl.a. av: - 3."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppegård kommune 27000 innbyggere 37 km2 Pleie- og omsorgsektoren og tjenester for funksjonshemmede har til sammen 472 årsverk og består bl.a. av: - 3 sykehjem - 3 bemannede omsorgsboliger - 3 soner i hjemmetjenesten …i tillegg til boliger/avlastnings- og dagsentre for funksjonshemmede Kommunevåpenet Hver trekant i våpenet symboliserer et tuntre – ett for hver middelaldergård.

2 Bakgrunn og utfordringer Opprinnelig: Et ønske om å få bukt med den ufrivillige deltiden Justert mål: En heltidskultur med bedre kvalitet på tjenestene, store, faste stillinger til våre ansatte og et omdømme som sikrer tilgang til de engasjerte, dyktige fagfolkene vi trenger i fremtiden.

3 Fordeling av fagkompetanse

4 Sykepleien.no: «Kunne det friste med en 14,08 prosent stilling?» 14, 26 og 36. Dette er verken stilkarakterer eller Lotto-tall. Det er prosenter på stillingsstørrelser som nå skal lokke Østfolds sykepleiere til kommunehelsetjenesten. Karen Brasetvik, leder for Sykepleierforbundet i Østfold Karen Brasetvik Hvilken arbeidsgiverpolitikk speiler det? Og hvordan kan ledere tro at de skal få napp på dette? Partene i arbeidslivet er enige om at flere må jobbe heltid. Da må arbeidsgiverne følge opp med å lyse ut hele stillinger. Det er en skammelig arbeidsgiverpolitikk.

5 Arbeidet i Oppegård kommune En sentral «hovedprosjektgruppe» – Politikere og prosjektgruppemedlemmer på samlinger og temaverksteder i regi av «Sammen om en bedre kommune»

6 Én for alle, alle for én!

7

8 Informasjon Kommunikasjon Motivasjon

9 INFORMASJON FRA ”PROSJEKTGRUPPE HELTID” JANUAR 2014 Dette er det første i en rekke informasjonsskriv som jevnlig vil sendes ut til alle virksomheter og tjenestesteder i PLO og Tilfu i tiden framover. Hensikten er å holde alle ansatte informert om prosjektets framdrift. I tillegg vil vi informere om arbeid som finner sted i andre kommuner som jobber med tilsvarende prosjekter. Hvorfor Prosjektgruppe heltid? Politikerne i Oppegård besluttet i 2012 at kommunen skal arbeide med å øke den gjennomsnittlige stillingsprosenten innenfor pleie- og omsorgssektoren og Tilfu. I 2013 kom Oppegård med i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune (også kalt ”Saman om”) i regi av Kommunaldepartementet, KS, YS kommune, Unio, LO kommune og Akademikerne. Programmet tar for seg noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: Sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltidskultur, omdømme og innovasjon. Vårt oppdrag er å arbeide med ”heltidskultur”. Deltakelsen i ”Saman om” gir oss tilgang til et bredt fagmiljø med høy kompetanse og mulighet for erfaringsutveksling med andre kommuner som arbeider med samme tema. I tillegg mottar vi noe økonomisk støtte til prosjektarbeidet. ”Saman om” er et trepartssamarbeid mellom politikere, arbeidsgiver og tillitsvalgte. Innenfor våre tjenester er den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen for ansatte som går i turnusstillinger 53%, ved enkelte tjenestesteder er gjennomsnittet så lavt som 44%. Hensikten med prosjektarbeidet Hovedhensikten med prosjektarbeidet i Oppegård kommune er å sette kvalitet og brukers behov i sentrum når vi planlegger og organiserer kommunens tjenester. Men det er flere gode grunner til at vi ønsker å øke gjennomsnittlig stillingsprosent og fremme en heltidskultur. Vi kan nevne: Kvalitet: I Oppegård har vi et stort antall stillinger under 30%, og på enkelte arbeidsplasser utgjør slike småstillinger omtrent halvparten av de ansatte. Forskning viser at ansatte i små stillinger ikke yter på lik linje med ansatte i fulle stillinger. Selv om vi har mange flotte folk i små stillinger, vet vi at informasjonsflyt og pasientenes behov for kontinuitet og forutsigbarhet lider ved at de må forholde seg til et stort antall ansatte. Befolkningsutviklingen: I Oppegård vil vi sannsynligvis i 2040 vil ha behov for mer enn dobbelt så mange ansatte innenfor pleie- og omsorgssektoren som i dag. For å dekke dette behovet, er vi nødt til å ha ansatte i store, helst fulle, stillinger. Rettigheter: Mange ansatte ønsker seg en full stilling med forutsigbarheten, rettighetene og den økonomiske uavhengigheten det gir. Omdømme/rekruttering: God kvalitet, ryddige ansettelsesforhold og klar satsing på fagutvikling gir et omdømme som tiltrekker seg fagutdannet arbeidskraft. De dedikerte, dyktige fagfolkene vi ønsker å ansette i tiden som kommer slik at vi kan opprettholde et høyt nivå på våre tjenester, ønsker seg fulle stillinger. Likestilling: De fleste ansatte innenfor helsesektoren er kvinner, og mange deltidsansatte oppgir at de ikke er økonomisk uavhengige. Deltidskulturen er med på å opprettholde kjønnsforskjellene i arbeidslivet. Drift: Ansatte i deltidsstillinger krever like mye administrative ressurser og opplæring som sine kollegaer i store stillinger. Når man er ansatt i en liten stilling, viser erfaring at det er vanskelig å holde eget engasjement i forhold til fag og arbeidsmiljø ved like. -

10 Arbeidet i Oppegård – forts. Lokale prosjektgrupper på hvert tjenestested – Stor grad av selvstyre – Bidrag fra hovedprosjektgruppa ved behov – «Verktøykasse» – Ett års prosjektperiode med evaluering hver 3. måned

11 En verktøykasse for virksomheter som deltar i

12 Arbeidet i Oppegård – forts. «Rapporteringspakke» og evalueringer hver 3. måned underveis Politisk vedtak om at gjennomsnittlig stillingsprosent skal være minst 65 innen 2017

13 Ting Tar Tid

14 Resultater så langt Jan 2014Jan 2015Okt 2015 Antall ansatte672605589 Antall ansatte i 100% stilling115161177 Gjennomsnittlig stillingsprosent 5360,763,7

15 Antall ansatte i 100%

16 Stillingsprosent

17 Suksesskriterier God forankring politisk og administrativt og klare krav om konkrete resultater Tett og godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene Engasjert prosjektgruppe God tilgang på turnuskompetanse Gode ledere som er i stand til å motivere for og håndtere omstillingsprosesser Et godt forarbeid med god informasjon Mot til å sette seg hårete mål! Utholdenhet!


Laste ned ppt "Oppegård kommune 27000 innbyggere 37 km2 Pleie- og omsorgsektoren og tjenester for funksjonshemmede har til sammen 472 årsverk og består bl.a. av: - 3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google