Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trysil kommune 14.02.2012 - stavtaket foran Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Hvordan kombinere strategisk arbeid med praktisk arbeid ved utviklingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trysil kommune 14.02.2012 - stavtaket foran Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Hvordan kombinere strategisk arbeid med praktisk arbeid ved utviklingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trysil kommune 14.02.2012 - stavtaket foran Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Hvordan kombinere strategisk arbeid med praktisk arbeid ved utviklingen av temaet kompetanse og rekruttering?

2 Trysil kommune 07.03.2016 - stavtaket foran Trysil kommune Organisasjonskart Kommunestyret Rådmann Helse, omsorg og sosial Oppvekst og kultur Forvaltning og teknisk drift Stab og støtte Organisering av prosjektet Styringsgruppe Rådmann Prosjektgruppe Helhetlig Arbeidsgruppe Ledelse Arbeidsgruppe Heltid Arbeidsgruppe Rekruttering og kompetanse Trepartsutvalget Ledergruppa Sentralt samarbeidsforum PAI 2015: Antall ansatte: 707, antall årsverk: 551

3 - stavtaket foran Om prosjektet Ny/revidert Arbeidsgiverpolitikk – 2007 Valgt tre delemner; ledelse, heltid og rekruttering og kompetanse Prosjektplanen under utvikling, ikke ferdig organisert. Kompetanse og rekruttering, både strategisk (mål og styringskriterier) og en forpliktende praktisk plan ( nytt ikt- verktøy, emner innen rekruttering, kompetanseplan)

4 - stavtaket foran Hovedmål for prosjektet: Trysil kommune skal utarbeide en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk. Arbeidsgiverpolitikken skal bygges på Trysil kommunes visjon og verdigrunnlag. Arbeidsgiverpolitikk for Trysil kommune skal legge vekt på temaene ledelse, heltid og rekruttering og kompetanse. Delmål: Heltid (foreløpige stikkord) Det er et mål for Trysil kommune, i størst mulig grad, å legge til rette for heltidsarbeidsplasser. Ledelse (foreløpige stikkord) Det er et mål å få utarbeidet gode, tydelige og mer konkrete ledelsesprinsipper i Trysil kommunes nye arbeidsgiverpolitikk. Rekruttering og kompetanse: (foreløpige stikkord)Det er mål for Trysil kommune at vi får utarbeidet gode overordnede mål for hvordan vi skal rekruttere og hvordan vi skal bygge kompetanse. Videre må vi utarbeide konkrete tiltak med tydelig ansvar for de enkelte oppgaver og tiltak.

5 - stavtaket foran Konkrete tiltak…. Rekruttering: Nye retningslinjer for rekruttering Analyse av bemanningsbehov Intern rekruttering Ekstern rekruttering; ungdom, sesongarbeidere, bosatte flyktninger, utenlandsk arbeidskraft Lønn Kompetanse; kartlegging, analyse og plan Trysil kommune 07.03.2016

6 - stavtaket foran Hva trenger Trysil kommune hjelp til Hva er «smart» i den videre prosessen? Hvordan skal vi prioritere? Hva ville dere gjort for å sikre begge områdene? Har vi lagt opp til en for omfattende prosess? Trysil kommune 07.03.2016


Laste ned ppt "Trysil kommune 14.02.2012 - stavtaket foran Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Hvordan kombinere strategisk arbeid med praktisk arbeid ved utviklingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google