Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prognoser for arbeidsmarkedet i Oppland i 2016. NAV, 26.09.2016Side 2 Prognose: Arbeidsledighet i 2015 - konklusjon: Antall registrerte helt ledige i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prognoser for arbeidsmarkedet i Oppland i 2016. NAV, 26.09.2016Side 2 Prognose: Arbeidsledighet i 2015 - konklusjon: Antall registrerte helt ledige i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prognoser for arbeidsmarkedet i Oppland i 2016

2 NAV, Side 2 Prognose: Arbeidsledighet i konklusjon: Antall registrerte helt ledige i prosent av arbeidsstyrken i Oppland:  2015: 2,1 % (ca 2065 personer)  2016: 2,2 % (ca 2165 personer)  Endring fra 2015 til 2016: 100 personer (5 %)

3 NAV, Side 3 Anslag i ledighetsprognosen for 2016  Økt etterspørsel – reduserer ledigheten med -350 personer  Økt arbeidsstyrke gir økt ledighet: 400  Utenlandsk arbeidskraft på korttidsopphold øker noe: 200  Økt netto utpendling kan gi -100 færre ledige  Antall ordinære tiltaksplasser økes og reduserer antallet helt ledige med : -50  Sum endring i arbeidsledigheten : 100

4 NAV, Side 4 Sysselsatte i Oppland, 4. kv. – utvikling år. *) 15-åringene ble inkludert fra 2006 Antall Endr. fra året førEndring i % ,6 % ,3 % ,7 % ,8 % ,4 % ,3 % ,2 % ,4 %

5 NAV, Side 5 Faktisk 2014 Anslag 2015 Anslag 2016 Forventet endr Helse- og sosialtjenester Varehandel, m. m Bygge- og anleggsvirk Industrien samlet Forr.m. og faglig tj.yting Offentlig forvaltning Jordbruk, skogbruk, fiske Transport og lagring Overnatting og servering Totalt Sysselsatte år, Oppland, årsgjennomsnitt Anslag for 2015 og 2016 – utvalgte næringer

6 NAV, Side 6 Anslag for endring i arbeidsstyrken fra 2014 til 2015  Med uendrede yrkesfrekvenser er arbeidsstyrken beregnet å øke med ca. 425 personer fra 2015 til  Yrkesfrekvensene ventes imidlertid å synke noe i de yngste og eldste aldersgruppene i 2015 og  Dette har sin bakgrunn i følgende: – Etter finanskrisen i 2008 velger flere yngre å studere lenger. – Etter endt utdannelse velger trolig flere å flytte til de store byene hvor det er større etterspørsel etter kompetansen. De yngre flytter ikke nødvendigvis hjem til Oppland fra studiestedet etter endt studium. – Flere eldre i aldersgruppen år velger å ta ut full pensjon fremfor å kombinere jobb med pensjon.  Konklusjon: Arbeidsstyrken ventes å øke med 400 personer fra 2015 til 2016.

7 NAV, Side 7 Pendling ut av og inn i Oppland. Per 4. kvartal Inn- pendling Ut- pendling Netto ut- pendling Endring fra året før

8 NAV, Side 8 Anslag på endring i netto utpendling fra fylket  Tabellen foran viste at – i gode tider øker netto utpendling – i vanskeligere tider reduseres netto utpendling  Anslag for endring fra 2015 til 2016: – Netto utpendling viser noe økning med 100 flere pendlere.  Anslag for endring fra 2016 til 2017: – Videre økt netto utpendling, men høyst usikkert omfang

9 NAV, Side 9 Kort om andre elementer i analysen  Utenlandsk arbeidskraft på korttidsopphold (< 6 mnd.) – Personer med arbeidstillatelse, men ikke registrert som bosatte. – 1754 personer 4. kvartal 2014 (336 flere enn året før). – Store svingninger i de senere år, men kombinert med noe økt etterspørsel etter arbeidskraft i Oppland i tiden fremover gir dette også trolig behov for mer sesongarbeidskraft. – Svært usikkert anslag: 200 flere i  Tiltaksplasser for ordinære tiltaksdeltakere – I statsbudsjettet for 2016 økes antallet plasser med 50 til 385 tiltaksplasser. Dette gir en tilsvarende reduksjon i arbeidsledigheten

10 NAV, Side 10 Helt ledige måned for måned Faktiske tall t.o.m. okt Prognose fra nov – des. 2016


Laste ned ppt "Prognoser for arbeidsmarkedet i Oppland i 2016. NAV, 26.09.2016Side 2 Prognose: Arbeidsledighet i 2015 - konklusjon: Antall registrerte helt ledige i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google