Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prognoser for arbeidsmarkedet i Oppland i 2016. NAV, 26.09.2016Side 2 Prognose: Arbeidsledighet i 2015 - konklusjon: Antall registrerte helt ledige i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prognoser for arbeidsmarkedet i Oppland i 2016. NAV, 26.09.2016Side 2 Prognose: Arbeidsledighet i 2015 - konklusjon: Antall registrerte helt ledige i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prognoser for arbeidsmarkedet i Oppland i 2016

2 NAV, 26.09.2016Side 2 Prognose: Arbeidsledighet i 2015 - konklusjon: Antall registrerte helt ledige i prosent av arbeidsstyrken i Oppland:  2015: 2,1 % (ca 2065 personer)  2016: 2,2 % (ca 2165 personer)  Endring fra 2015 til 2016: 100 personer (5 %)

3 NAV, 26.09.2016Side 3 Anslag i ledighetsprognosen for 2016  Økt etterspørsel – reduserer ledigheten med -350 personer  Økt arbeidsstyrke gir økt ledighet: 400  Utenlandsk arbeidskraft på korttidsopphold øker noe: 200  Økt netto utpendling kan gi -100 færre ledige  Antall ordinære tiltaksplasser økes og reduserer antallet helt ledige med : -50  Sum endring i arbeidsledigheten : 100

4 NAV, 26.09.2016Side 4 Sysselsatte i Oppland, 4. kv. – utvikling 15-74 år. *) 15-åringene ble inkludert fra 2006 Antall Endr. fra året førEndring i % 200787 86022272,6 % 200888 1112510,3 % 200986 646 -1465-1,7 % 201087 3146680,8 % 201187 6283140,4 % 201287 396-232-0,3 % 201387 5571610,2 % 201487 8733160,4 %

5 NAV, 26.09.2016Side 5 Faktisk 2014 Anslag 2015 Anslag 2016 Forventet endr. 2015-2016 Helse- og sosialtjenester20 68520 78520 935150 Varehandel, m. m.11 71311 725 0 Bygge- og anleggsvirk.8 2008 3758 500125 Industrien samlet7 9548 0598 10950 Forr.m. og faglig tj.yting6 3236 3506 37525 Offentlig forvaltning5 4415 3705 42050 Jordbruk, skogbruk, fiske5 0234 9754 900-75 Transport og lagring3 9113 9403 96525 Overnatting og servering3 3803 4203 44525 Totalt87 71587 97588 325350 Sysselsatte 15-74 år, Oppland, årsgjennomsnitt Anslag for 2015 og 2016 – utvalgte næringer

6 NAV, 26.09.2016Side 6 Anslag for endring i arbeidsstyrken fra 2014 til 2015  Med uendrede yrkesfrekvenser er arbeidsstyrken beregnet å øke med ca. 425 personer fra 2015 til 2016.  Yrkesfrekvensene ventes imidlertid å synke noe i de yngste og eldste aldersgruppene i 2015 og 2016.  Dette har sin bakgrunn i følgende: – Etter finanskrisen i 2008 velger flere yngre å studere lenger. – Etter endt utdannelse velger trolig flere å flytte til de store byene hvor det er større etterspørsel etter kompetansen. De yngre flytter ikke nødvendigvis hjem til Oppland fra studiestedet etter endt studium. – Flere eldre i aldersgruppen 62-66 år velger å ta ut full pensjon fremfor å kombinere jobb med pensjon.  Konklusjon: Arbeidsstyrken ventes å øke med 400 personer fra 2015 til 2016.

7 NAV, 26.09.2016Side 7 Pendling ut av og inn i Oppland. Per 4. kvartal 2009 - 2014 Inn- pendling Ut- pendling Netto ut- pendling Endring fra året før 20096 49013 7217 231-552 20106 77913 6966 917-314 20116 80013 8737 073156 20127 04013 9806 940-133 20137 13014 3427 212272 20147 29314 8657 572360

8 NAV, 26.09.2016Side 8 Anslag på endring i netto utpendling fra fylket  Tabellen foran viste at – i gode tider øker netto utpendling – i vanskeligere tider reduseres netto utpendling  Anslag for endring fra 2015 til 2016: – Netto utpendling viser noe økning med 100 flere pendlere.  Anslag for endring fra 2016 til 2017: – Videre økt netto utpendling, men høyst usikkert omfang

9 NAV, 26.09.2016Side 9 Kort om andre elementer i analysen  Utenlandsk arbeidskraft på korttidsopphold (< 6 mnd.) – Personer med arbeidstillatelse, men ikke registrert som bosatte. – 1754 personer 4. kvartal 2014 (336 flere enn året før). – Store svingninger i de senere år, men kombinert med noe økt etterspørsel etter arbeidskraft i Oppland i tiden fremover gir dette også trolig behov for mer sesongarbeidskraft. – Svært usikkert anslag: 200 flere i 2015.  Tiltaksplasser for ordinære tiltaksdeltakere – I statsbudsjettet for 2016 økes antallet plasser med 50 til 385 tiltaksplasser. Dette gir en tilsvarende reduksjon i arbeidsledigheten

10 NAV, 26.09.2016Side 10 Helt ledige måned for måned Faktiske tall t.o.m. okt. 2015 Prognose fra nov. 2015 – des. 2016


Laste ned ppt "Prognoser for arbeidsmarkedet i Oppland i 2016. NAV, 26.09.2016Side 2 Prognose: Arbeidsledighet i 2015 - konklusjon: Antall registrerte helt ledige i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google