Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temaplan 2016-2019 Legetjenester Komité Helse og omsorg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temaplan 2016-2019 Legetjenester Komité Helse og omsorg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Temaplan 2016-2019 Legetjenester Komité Helse og omsorg

2 Overordnet mål Kommunen skal sikre at innbyggere har tilgjengelige legetjenester av god kvalitet og som samhandler godt med øvrige kommunale tjenester Referanse: Helse og omsorgsloven, fastlegeforskriften, nasjonale og kommunale føringer

3 Oppdraget  Politisk forankring i komite helse og omsorg. Saksordfører.  Fire hovedområder skal utredes:  Tilgjengelighet  Kvalitet og kompetanse  Samarbeid  Dimensjonering  Vår plan er mer overordnet, en temaplan som omhandler alle legetjenester i kommunen. I utredningsarbeidet har vi sett på andre kommuners legeplaner, blant annet Bærum kommune. Merk: legeplan for legevakt behandles i legevaktens virksomhetsplan

4 Fremdriftsplan 28. Oktober 2015 – oppnevning av saksordfører fra komite HO 13.Januar 2016– Workshop komite HO Februar- mars 2016– høring i råd, brukerorgani -sasjoner og fastlegene 25. mai 2016 – innstilling fra komite HO til Kommunestyret 14. juni - 2016 – Kommunestyret 18. Mai eldreråd og råd funksjonshemmede, 24.mai orientering oppvekstkomite

5 Strategiske føringer  Strategi 2020 – helse og omsorg, med tilhørende temaplaner  Rammeavtalen mellom KS og Dnlf  Fastlegeforskriften  Primærhelsemeldingen og Samhandlingsreformen  Helse- og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven

6 Workshop - målsetting  For å sikre dialog og innspill i komiteen i prosessen med utarbeidelse av legeplan gjennomføres det en workshop i samarbeid mellom saksordfører og administrasjonen.  Vi tror på at en tidlig involvering av komiteen gir et mer samlet og målrettet arbeid. (Prosess)  Dokumentet blir en enda bedre legeplan, politisk resultat og et samlende dokument for vårt videre arbeide. (Resultat)  Hensiktsmessig å ha lest Strategi 2020 på nytt med legeperspektivet som filter.

7 Legetjenester - utfordringer  Tilgjengelighet  Kvalitet og kompetanse  Dimensjonering  Samhandling

8 Fokus i tjenesteutviklingen  Fastlegeordning - fremtidig organisering og dimensjonering  Sykehjemslegetjeneste - dimensjonering og tilgjengelighet  Legetjenester til omsorgsboliger med heldøgnstjenester - tilgjengelighet og kvalitet  Kommunale legetjenester - Kommunalt akutt døgnenhet - tilgjengelighet  Samfunnsmedisin - tilgjengelighet

9 Strategi 2020 - Fastlegeordningen  Allmennlegetjenesten er grunnmuren og fastlegen knutepunktet i helsetjenesten  Vurdere rollen i relasjon til strategiene i Strategi 2020 1.Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet. 2.Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene med et medisinsk senter som hovedbase 3.Fremme aktiv brukerrolle fra tidlig alder 4.Sikre kvalitet, kompetanse og innovasjon 5.Sikre tilstrekkelig med personell med nødvendig kompetanse

10 Noen fokus områder  Tilgjengelighet for brukerne både på kontoret og i sykebesøk, både planlagte timer og øyeblikkelig hjelp  Forsvarlige tilsynslege tjenester både på sykehjem og omsorgsboliger med heldøgnsomsorg  Tilstrekkelig med medisinsk faglig rådgivning til tjenestene og på overordnet nivå  Samarbeid og koordinering av primærhelsetjenester – samarbeid mellom fastleger og øvrige kommunale tjenester


Laste ned ppt "Temaplan 2016-2019 Legetjenester Komité Helse og omsorg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google