Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Involvering og forankring av arbeidsgiverpolitikken i Gjøvik kommune. HR – sjef Elin G. Limoseth 14.10.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Involvering og forankring av arbeidsgiverpolitikken i Gjøvik kommune. HR – sjef Elin G. Limoseth 14.10.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Involvering og forankring av arbeidsgiverpolitikken i Gjøvik kommune. HR – sjef Elin G. Limoseth 14.10.2015

2 FASE 1- OPPSTART Handlet om å utarbeide verdier i Gjøvik kommune. Ledere: - Arbeidsgiversamling med arbeidsgiverpolitikk som hovedtema, herunder kick- off samling med foredrag i verdibasert ledelse og utarbeidelse av handlingsregler - Rådmannens ledergruppe - Involvering av ledernettverkene Medarbeidere: - Involvering av alle ansatte – Questback - Prosesser på de ulike driftssteder - Møter med HTV/HVO Slik gjorde vi det

3 Slik gjorde vi det... Partssammensatt: - Arbeidsgruppe for arbeidsgiverpolitikk (representanter fra de største sektorene, representant fra HTV og fra personal). Strukturering og bearbeiding av forslag og innspill til rådmannens ledergruppe Politikere: - Personalpolitisk utvalg - involvering i en tidlig fase og undervegs i prosessen gjennom deltagelse på arbeidsgiversamling, og som tema/drøfting i flere møter i utvalget - Involvering og behandling i formannskap og kommunestyre - Premisser lagt i kommunens styringsdokument

4 Visjon, verdier og handlingsregler Visjon: Mjøsbyen Gjøvik – motor for vekst og utvikling Verdier: Kompetanse – Engasjement – Respekt Handlingsregler: Vi gjør som vi sier! Vi følger med og tar initiativ! Vi gir tydelige og konstruktive tilbakemeldinger! Vi søker, bruker og deler kunnskap!

5 Slik gjorde vi det videre... FASE 2 – VIDERE PROSESS MED ARBEIDSGIVERPOLITIKKEN Handlet om hvordan verdiene skulle gi tydelige og praktiske konsekvenser. Hvordan få dette til i praksis var tema for det videre arbeid med revidering av arbeidsgiverpolitikken og utarbeidelsen av arbeidsgiverpolitisk dokument.

6 Prinsipper og føringer for det videre arbeidet Utdrag fra Gjøvik kommunes styringsdokument for 2010: «Arbeidsgiverpolitikken for Gjøvik kommune skal bygge på vedtatte verdier, og verdiene skal drive kommunen mot visjonen. Utgangspunktet er at arbeidsgiverpolitikken inkluderer forhold i arbeidsmarkedet, innbyggere og brukerperspektivet. Dette for å møte framtidas krav til en attraktiv arbeidsplass. Saken skal formelt bli sluttført gjennom egen sak som fremmes for kommunestyret i 2010».

7 Slik gjorde vi det.. Prosessen med utarbeidelsen av arbeidsgiverpolitisk dokument var i all hovedsak lik den prosess som ble lagt til grunn i arbeidet med kommunens verdier: - Bred involvering og prosesser i rådmannens ledergruppe og i møter med HTV og HVO - Tema på flere arbeidsgiversamlinger for alle ledere - Visjon og verdier som tema på Ansattes dag (bla. ansatt revy med verdiene som tema) - Tema på samling for alle nyansatte i kommunen - Involvering av Personalpolitisk utvalg - Referansegruppe blant ansatte ble brukt for å komme med sine innspill til dokumentet Arbeidsgiver politisk dokument ble vedtatt i kommunestyret i mars 2010.

8 Fokuset i arbeidsgiverpolitikken I tillegg til fokuset på relasjon leder –medarbeider vektlegges: Det unike oppdraget Verdiene som grunnlag for alt vi gjør Etikk Ulike roller mot samme mål, en bevisstgjøring. Satsningsområder

9 Gjøvik kommunes arbeidsgiverpolitikk Uttrykker hva organisasjonen står for Være noe å strekke seg etter og mål man kjenner igjen Skal bevisstgjøre og være en god basis for alle i organisasjonen Hjelpe til å ta riktige valg, prioritere oppgaver og utviklingsområder Informasjon utad

10 Arbeidsgiverpolitikk - for hele organisasjonen Overordnet strategidokument som «skal leve over tid» og si noe om retning og hovedmål Overordnede arbeidsgiverpolitiske prinsipper Danne grunnlaget og være retningsgivende for planer/strategier på neste nivå. Eks lønns politisk plan, IA handlingsplan, livsfasepolitikk, plan for lederutvikling/opplæring, etiske retningslinjer, rekrutterings – og kompetanseplaner osv. Arbeidsgiverpolitikken Planer/strategier Sektor

11 Vedtak i 2010 – hva så og hva nå? Årlig forankring i Gjøvik kommunes styringsdokumenter og virksomhetsdokumenter Eks. fra SD 2011: - Videre arbeid med å forankre kommunens nye arbeidsgiverpolitikk i organisasjonen. - Iverksette ny lederopplæringsplan Plan for SD 2016: - Revidering av arbeidsgiverpolitisk dokument Løpende forankring i medarbeider – og brukerundersøkelser, utviklingssamtaler, lederevalueringer, personalmøter Operasjonalisering av satsningsområdene. Eks. 2015: Livsfasepolitikk, Retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid, Opplæring nyansatte, Lederutvikling m.v.

12 Hvorfor planer? Fordi en organisasjon uten felles mål er ingen organisasjon men en gruppe individer med individuelle mål. Skal vi oppnå fellesskap, mestring og utvikling må vi forplikte oss ovenfor hverandre - en plan som sier noe om hva vi forplikter oss på. MEN En plan har kun verdi hvis man bruker den! Og i dette ligger utfordringen – Handlinger og de valg vi gjør skal kunne forankres i arbeidsgiverpolitikken! Takk for meg og lykke til videre med arbeid i egen kommune!


Laste ned ppt "Involvering og forankring av arbeidsgiverpolitikken i Gjøvik kommune. HR – sjef Elin G. Limoseth 14.10.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google