Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veileder i Trepartssamarbeid Oslo 19.20 august Dag Christiansen Torstein Amdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veileder i Trepartssamarbeid Oslo 19.20 august Dag Christiansen Torstein Amdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veileder i Trepartssamarbeid Oslo 19.20 august Dag Christiansen Torstein Amdal

2 Tema i denne innledningen.  Bakgrunn for veilederen  Hva er trepartssamarbeid ?  Hvorfor skal vi ha ett trepartssamarbeid?  Hvordan lykkes med trepartssamarbeidet?  Hvordan forankre trepartssamarbeidet?

3 Bakgrunn for en veilederen  Behov for å lage en type ”oppskrift” på hva er trepartssamarbeid.  Skille i mellom trepartssamarbeid og annet partssamarbeid.  Veilederen er ett hjelpemiddel for å fremme trepartssamarbeid som arbeidsmetode.

4 Hva er trepartssamarbeidet?

5 Hva er trepartssamarbeid på lokalt nivå? Et konstruktivt samarbeid mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren

6 Forts: hva er trepartssamarbeid ?  Særegen møteplass der de formelle avtalepartene møter de folkevalgte  Rokker IKKE ved rådmannens og politikernes beslutningsmyndighet  Gir beslutningstakerne et bedre beslutningsgrunnlag  Gir grunnlag for et mer utvidet partssamarbeid

7 Hvorfor trepartssamarbeid?  Det er mer å hente i ett konstruktivt samarbeid i mellom de folkevalgte, ledere og ansatte (Kvalitetskommuneprogrammet)  Bruke ansattes kompetanse og kreativitet på en systematisk måte

8 Forts. Hvorfor trepartssamarbeid ?  Samarbeid og samhandling på tvers. Krever helhetstenking og tilrettelegging  Involvering og myndiggjøring av ansatte øker motivasjonen, nærværet og det blir færre omkamper og konflikter  Effektiviteten og tjenestetilbudet blir bedre

9 Forts: hvorfor trepartsamarbeid?  Politikerne kommer tettere på og øker forståelsen for verdier og utfordringer i kommunen.  De blir bedre i rollen som ombud for innbyggerne og en bedre arbeidsgiver.  Det lønner seg ikke minst økonomisk.

10 Hvordan lykkes med trepartssamarbeidet ?  Å bygge en samarbeidskultur mellom de tre partene i kommunen

11 Forts:Hvordan lykkes med trepartssamarbeidet ?  Rolleforståelse, og gjensidig respekt mellom partene for de ulike rollene  Solid forankring av trepartssamarbeidet hos partene  Det må settes av tid til både formelle og uformelle møte, og partene må prioritere oppmøte

12 Forts: Hvordan lykkes med trepartssamarbeidet?  Et formelt forum med klart definert mandat og oppgaver  Kontinuitet, likeverdighet og gjensidig TILLIT er en forutsetning  Bygging av gode relasjoner og felles opplæring  Resultater kommer av rett fokus på arbeidsoppgavene

13 Forts: Hvordan lykkes med trepartssamarbeidet?  Full verdi av trepartssamarbeidet får vi når hele organisasjon drar i samme retning.

14 Hvordan forankre trepartssamarbeidet?  Trepartssamarbeidet må ikke bare involvere noen få( de på toppen)

15 Hugge stein eller bygge katedraler.

16 Forts:Hvordan forankre trepartssamarbeidet?  Det må lages en strategi for å involvere ledere og ansatte på virksomhetsnivå  Det er viktig at alle ansatte får komme med sine forlag til forbedringer og ideer.  Dette må skje i dialog med sin leder og arbeidskollegaer

17 Forts: Hvordan forankre trepartssamarbeidet?  Lederstøtte er et nøkkelord.  Lederne må legge til rette for ansatte. De må støtte opp under ideer til forbedring og de som ansatte som fremmer dem  Resultater og rutineoppfølging må kontinuerlig etterspørres fra rådmann og de folkevalgte

18 Forst: Hvordan forankre trepartssamarbeidet?  Kommunens politikere har en viktig dobbelrolle  De er både folkevalgte ombud for innbyggerne, og arbeidsgivere for kommuneansatte  Politikerne må involveres i utviklingsarbeidet

19 Forst: Hvordan forankre trepartssamarbeidet?  Det kan skje ved deltakelse i arbeidsgrupper, eller ved jevnlig adgang til informasjon og påvirkning  Politikerne skal fatte beslutningene

20 VerdierAvtale: om trepartssamarbeid Verdimanifest. Sammen skaper vi Sentrale dokumenterArbeidsgiverdokument. Lea´n i Lunner Arbeidsgiverpolitikken TrepartsorganerTrepartssamarbeidsorga net Partssammensatt organ LMU Sentrale metoderMedarbeiderskap Stillingsbank Tjenesteoptimal Medarbeideropplæring Innbyggerinvolvering/ grendeutvalg Skjema som viser hvordan Lunner og Øvre Eiker kommuner organiserer samarbeidet: LunnerØvre Eiker

21 En utviklingsprosess.


Laste ned ppt "Veileder i Trepartssamarbeid Oslo 19.20 august Dag Christiansen Torstein Amdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google