Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veileder i Trepartssamarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veileder i Trepartssamarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veileder i Trepartssamarbeid
Oslo august Dag Christiansen Torstein Amdal

2 Tema i denne innledningen.
Bakgrunn for veilederen Hva er trepartssamarbeid ? Hvorfor skal vi ha ett trepartssamarbeid? Hvordan lykkes med trepartssamarbeidet? Hvordan forankre trepartssamarbeidet?

3 Bakgrunn for en veilederen
Behov for å lage en type ”oppskrift” på hva er trepartssamarbeid. Skille i mellom trepartssamarbeid og annet partssamarbeid. Veilederen er ett hjelpemiddel for å fremme trepartssamarbeid som arbeidsmetode.

4 Hva er trepartssamarbeidet?

5 Hva er trepartssamarbeid på lokalt nivå?
Et konstruktivt samarbeid mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren

6 Forts: hva er trepartssamarbeid ?
Særegen møteplass der de formelle avtalepartene møter de folkevalgte Rokker IKKE ved rådmannens og politikernes beslutningsmyndighet Gir beslutningstakerne et bedre beslutningsgrunnlag Gir grunnlag for et mer utvidet partssamarbeid

7 Hvorfor trepartssamarbeid?
Det er mer å hente i ett konstruktivt samarbeid i mellom de folkevalgte, ledere og ansatte (Kvalitetskommuneprogrammet) Bruke ansattes kompetanse og kreativitet på en systematisk måte

8 Forts. Hvorfor trepartssamarbeid ?
Samarbeid og samhandling på tvers. Krever helhetstenking og tilrettelegging Involvering og myndiggjøring av ansatte øker motivasjonen, nærværet og det blir færre omkamper og konflikter Effektiviteten og tjenestetilbudet blir bedre

9 Forts: hvorfor trepartsamarbeid?
Politikerne kommer tettere på og øker forståelsen for verdier og utfordringer i kommunen. De blir bedre i rollen som ombud for innbyggerne og en bedre arbeidsgiver. Det lønner seg ikke minst økonomisk.

10 Hvordan lykkes med trepartssamarbeidet ?
Å bygge en samarbeidskultur mellom de tre partene i kommunen

11 Forts:Hvordan lykkes med trepartssamarbeidet ?
Rolleforståelse, og gjensidig respekt mellom partene for de ulike rollene Solid forankring av trepartssamarbeidet hos partene Det må settes av tid til både formelle og uformelle møte, og partene må prioritere oppmøte

12 Forts: Hvordan lykkes med trepartssamarbeidet?
Et formelt forum med klart definert mandat og oppgaver Kontinuitet , likeverdighet og gjensidig TILLIT er en forutsetning Bygging av gode relasjoner og felles opplæring Resultater kommer av rett fokus på arbeidsoppgavene

13 Forts: Hvordan lykkes med trepartssamarbeidet?
Full verdi av trepartssamarbeidet får vi når hele organisasjon drar i samme retning.

14 Hvordan forankre trepartssamarbeidet?
Trepartssamarbeidet må ikke bare involvere noen få( de på toppen)

15 Hugge stein eller bygge katedraler.

16 Forts:Hvordan forankre trepartssamarbeidet?
Det må lages en strategi for å involvere ledere og ansatte på virksomhetsnivå Det er viktig at alle ansatte får komme med sine forlag til forbedringer og ideer. Dette må skje i dialog med sin leder og arbeidskollegaer

17 Forts: Hvordan forankre trepartssamarbeidet?
Lederstøtte er et nøkkelord. Lederne må legge til rette for ansatte. De må støtte opp under ideer til forbedring og de som ansatte som fremmer dem Resultater og rutineoppfølging må kontinuerlig etterspørres fra rådmann og de folkevalgte

18 Forst: Hvordan forankre trepartssamarbeidet?
Kommunens politikere har en viktig dobbelrolle De er både folkevalgte ombud for innbyggerne, og arbeidsgivere for kommuneansatte Politikerne må involveres i utviklingsarbeidet

19 Forst: Hvordan forankre trepartssamarbeidet?
Det kan skje ved deltakelse i arbeidsgrupper, eller ved jevnlig adgang til informasjon og påvirkning Politikerne skal fatte beslutningene

20 Lunner Øvre Eiker Verdier Avtale: om trepartssamarbeid Verdimanifest.
Skjema som viser hvordan Lunner og Øvre Eiker kommuner organiserer samarbeidet: Lunner Øvre Eiker Verdier Avtale: om trepartssamarbeid Verdimanifest. Sammen skaper vi Sentrale dokumenter Arbeidsgiverdokument. Lea´n i Lunner Arbeidsgiverpolitikken Trepartsorganer Trepartssamarbeidsorganet Partssammensatt organ LMU Sentrale metoder Medarbeiderskap Stillingsbank Tjenesteoptimal Medarbeideropplæring Innbyggerinvolvering/ grendeutvalg

21 En utviklingsprosess.


Laste ned ppt "Veileder i Trepartssamarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google