Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av fysikalsk medisin og rehabilitering-endringer i spesialistutdanning Cecilie Røe Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Oslo universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av fysikalsk medisin og rehabilitering-endringer i spesialistutdanning Cecilie Røe Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Oslo universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av fysikalsk medisin og rehabilitering-endringer i spesialistutdanning Cecilie Røe Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Oslo universitetssykehus

2 Utvikling av fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering Pasientgrunnlag –Smertefulle tilstander i bevegelsesapparatet –Eldre↑ –Flere overlever alvorlig sykdom med funksjonssvikt –Fremmedkulturelle med betydelig høyere morbiditet Organisering og oppgavefordeling i helsetjenesten FINANSIERING! Fritekst..... fritekst..... fritekst

3 Rehabilitering- et nasjonalt satsingsområde ? Fritekst..... fritekst..... fritekst

4

5 Riksrevisjonen undersøkte HOD-Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011 gir et pålegg om en styrking av ressurser og fokus på rehabilitering –Har rehabiliteringstilbudet økt? –Sikres et helhetlig og koordinert tilbud? –I hvilken grad følger HOD opp de regionale helseforetakene? Fritekst..... fritekst..... fritekst

6 Riksrevisjonens konklusjon Sengetallet i helseforetakenes rehabiliteringsavdelinger og de private rehabiliteringsinstitusjonene er redusert uten at det er kompensert med polikliniske konsultasjoner Deler av den integrerte rehabilitering synes styrket (Helse Vest) Stor variasjon i vurdering av rett til prioritert helsehjelp- og en nedgang fra 2008 Fritekst..... fritekst..... fritekst

7 Årlige meldinger fra de Regionale helseforetakene spesifiserer ikke rehabilitering Fagområdet har få egnede indikatorer til aktivitet og kvalitet Riksrevisjonen kritiserer HOD for manglende fokus på koding av rehabilitering Fritekst..... fritekst..... fritekst

8

9

10

11 Betydning av fagområdet Fritekst..... fritekst..... fritekst

12

13 Muskel-skjelett plager og kostnadsberegninger Tverrfaglige rehabiliteringstiltak dokumentert effektive ved rygg og skulder-plager Kostnadseffekt usikker?? –DRG basert kostnadsanalyse for kirurgi og personell kostnader for rehabilitering reflekterer ikke faktiske kostnader Johnsen et al, Spine, 39, 1, 23-32, 2014

14 Så hvordan er vi rustet til å møte utfordringene? Fritekst..... fritekst..... fritekst

15 Legestillingsregisteret i Helsedirektoratet –http://offentlig.nhn.no/Position/Stilling/Spesialitet?spesialitet =6

16 TotaltBesatt EnhetStillingerÅrsverkLiSOverlege AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF11,00,01,0 Avtalespesialister SØR-ØST72,60,02,6 Avtalespesialister VEST11,00,01,0 Feiringklinikken AS33,01,02,0 FINNMARKSSYKEHUSET HF32,81,81,0 HELGELANDSSYKEHUSET HF66,02,04,0 HELSE BERGEN HF1313,07,06,0 HELSE FONNA HF44,01,02,0 HELSE FØRDE HF44,01,03,0 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF139,84,05,8 HELSE NORD-TRØNDELAG HF55,02,03,0 HELSE STAVANGER HF87,33,04,3 HELSE SØR-ØST RHF10,5 0,0 LHL-KLINIKKENE AS GLITTRE KLINIKKEN11,00,01,0 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS11,00,01,0 NORDLANDSSYKEHUSET HF33,01,02,0 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF1414,05,09,0 REHABILITERINGSSENTERET AIR AS22,0 0,0 RØDE KORS HAUGLAND REHABILITERINGSSENTER AS22,01,0 ST OLAVS HOSPITAL HF2519,48,410,9 STIFTELSEN BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER44,02,0 SUNNAAS SYKEHUS HF3939,016,023,0 SYKEHUSET I VESTFOLD HF1513,17,06,1 SYKEHUSET INNLANDET HF2319,68,311,3 SYKEHUSET TELEMARK HF44,02,0 SØRLANDET SYKEHUS HF1413,04,09,0 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF1716,510,06,0 VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER55,02,03,0 VESTRE VIKEN HF33,00,03,0 241219,592,0126,0

17 Revmatologi; 212 stillinger, 200 årsverk og 68.5 LIS Ortopedi:760 stillinger, 736 årsverk, 283 LIS (OUS rapportert inn 88- men er mellom 120 og 130) Fritekst..... fritekst..... fritekst

18 Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering Utdannede 1994-2014 32 konverterte (20 etter 2004) 167 utdannet i Norge (102 etter 2004) Godkjente spesialister 215 per 4.3. 2015 242, 221<70 år, 193 yrkesaktive Fritekst..... fritekst..... fritekst

19 Hvordan vil endringene i utdanning, spesialisering og stillingsstruktur påvirke spesialisttilfanget? Medisinstudiet –Oslo 2014- innebærer en styrking av fagområdet- hva med de andre studiestedene? Forskerlinjen Fritekst..... fritekst..... fritekst

20 Forskning –Stillinger –Finansiering –Organisering, kultur, innsats og kvalitetsbevissthet Administrasjon og ledelse –Avdelingsnivå –Sykehusnivå –HF nivå –Direktorat og departement Fritekst..... fritekst..... fritekst

21

22 Forslag til ny spesialistutdanning Del1: Grunnutdanning –12 mnd grunnutdanning med indremedisin, kirurgi, psykiatri –6 mnd kommunehelsetjeneste Del 2: Felles kompetanseplattform –(kirurgiske, medisinske og psykiatriske fag, øvrige fag ikke felles kompetanseplattform men kan velge deler av fellesplattformen) Del 3:Sikring av spesialistkompetanse Fritekst..... fritekst..... fritekst

23

24 Felles kompetansemoduler Kommunikasjon Etikk Kunnskapshåndtering Kvalitetsarbeid Pasientsikkerhet Systemforståelse Samhandling Opplæring av pasienter og pårørende Organisasjon og ledelse Fritekst..... fritekst..... fritekst

25 Valgfri utdanning bortfaller Varighet 6-6,5 år Overordnet styring: Helsedirektoratet (delegert fra HOD) i en rådsstruktur (frigjort fra Legeforeningen); med bestiller og tilsynsfunksjon Fritekst..... fritekst..... fritekst

26

27

28 Faste LIS stillinger-hvordan vil det påvirke Hvordan er fordelingen mellom faste- og rotasjonsstillinger ved de ulike institusjonene? Hvordan er det dimensjonert? Hvor mange faste stillinger er det ansatt i? Hvilke kriterier benyttes for ansettelse? Hvor mange rotasjonsstillinger er aktivert? Hvem trenger det og hvordan er det organisert? Fritekst..... fritekst..... fritekst

29 Hvordan sikrer vi levedyktige område avdelinger? Hvordan sikre adekvat kompetanse innenfor de private rehabiliteringsinstitusjonene? Fritekst..... fritekst..... fritekst

30


Laste ned ppt "Utvikling av fysikalsk medisin og rehabilitering-endringer i spesialistutdanning Cecilie Røe Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Oslo universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google