Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelt om rådgivertjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelt om rådgivertjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuelt om rådgivertjenesten
Merethe Schjem s. 1 Foto: Crestock.com

2 Etter- og videreutdanning
Tilbud i Nordland - HINE: rådgivning 1 og rådgivning 2) Deltakere fra både grunnskole og vgs Antall deltakere nasjonal ordning ”Kompetanse for kvalitet”. NFK 13 passer – derav 4 til rådgivere Tilbud sos.ped. – OT/NAV/sos.ped rådgivning. 6 plasser Nordland. Også tilbud 2013/14 Vinter 2013: Kartlegge hvor mange rådgivere i vgs som fyller kravene som er satt – behov for videre tilbud videreutdanning Samarbeid med RKK om å kartlegge status i ungdomsskolen?? s. 2

3 Digital handbok for rådgivertjenesten
Mål: Bedre koordinering/kvalitet på karriereveiledningsarbeidet. Karriereveiledere/rådgivere skal få enkel tilgang til felles, kvalitetssikret og relevant kunnskap og informasjon. Bidra til likeverdig karriereveiledningstilbud i fylkene. Tre forsøksfylker: Troms, Nordland og Rogaland Gry Okan og Karin Fjeld/Per Ivar Lindberg følger opp fra Nordland Uttesting blant noen rådgivere foretatt Videre arbeid følges opp på bakgrunn av innspill underveis. Ligger på nett: Vox søker videreføring – få midler avsatt – gjeldende for alle fylker. Bør bli en naturlig del av utdanning.no s. 3

4 Nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, eid av KD Mye nyttig for rådgivere – elever og voksne! Karakterkalkulator: Legger inn karakterer fra vgs - får beregnet skole- og konkurransepoeng. Både eksisterende og forventede karakterer for å se hvilke studier man kan kan komme inn på. 2012/13: I ferd med å lage videoer – intro ulike yrker (12 ulike programområder) Visuell oversikt utdanningssystemet i Norge s. 4

5 Karrieresentre Fylkesdekkende tilbud i 2012
Ytre Helgeland Grane, Vefsn, Hattfjelldal Indre Salten Ofoten Rana, Hemnes, Nesna Vesterålen Karrieresentre Lofoten Fylkesdekkende tilbud i 2012 Etablering Sør Helgeland 1.10 Oppgaver: Individuell karriereveiledning voksne oppgaver vgo for voksne Ressurs for skolene – jf veiledende oppgavefordeling Ressurs for NAV og arbeidsliv Bodø Sø rHelgeland

6 Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox
Undersøkelse tilbud karrieresentre i fylkene (omfang, organisering, tilbud og kompetanse) Tilbudene varierer fra fylke til fylke Hovedaktivitet: info og individuell karriereveiledning til voksne, + kompetanseheving av samarbeidspartnere (skolene, NAV) Mange sentre samlokalisert med Nav (I Nordland ett/to av ni) Flertall av de ansatte har tidligere jobbet i skolesektoren eller Nav Resultatene vil danne grunnlag for videre arbeid med å utvikle og styrke de fylkesvise karrieresentre. I dag tilbud i 14 fylker – til sammen 40 sentre s. 6

7 Samling for rådgiverkoordinatorer - Lyngør
Kvalitet i rådgivningen – det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) Elevundersøkelsen Mobbeprogrammer Viktig å få rådgivning på den politiske dagsorden. s. 7

8 Politikk for likestilling Skoleringstiltak for rådgivningstjenesten
Høringsuttalelse til NoU 2012:15 Skoleringstiltak for rådgivningstjenesten Status Videre oppfølging Rådgivning inn i tilstandsrapporten Nordlandsløftet s. 8


Laste ned ppt "Aktuelt om rådgivertjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google